Items where Division is "Laboratory of Psychological Support for Children with Special Educational Needs" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | К | О | Я
Number of items: 17.

І

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2020) Psychological and pedagogical problems of delay of mental development in children In: Український вимір , 17 . Кафедра педагогіки та психології ЧОІППО; Фундація «Україна-діаспора», м. Чернігів, Україна, pp. 171-176.

- Ілляшенко, Т.Д. (2020) Mental retardation in children as a psychosocial problem In: Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 жовтня 2020 року, м. Львів . Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів,Україна, pp. 81-85.

- Ілляшенко, Т.Д. and Жук, Т.В. (2020) Typological features of parents' attitude to a child with special educational needs In: Практична психологія в інклюзивному середовищі : Збірник наукових статей Міжнародної наукової інтернет-конференції. 21 лютого 2020 року, м. Переяслав . Видавець Я. М. Домбровська, м. Переяслав,Україна, pp. 54-58.

- Ілляшенко, Т.Д. and Жук, Т.В. (2020) Topical issues of psychological assistance to parents raising children with developmental disabilities Actual problems of psychology, 21 (11). pp. 152-173. ISSN 2072-4772

К

- Каменщук, Т.Д. (2020) The main psychological and pedagogical conditions of correctional work with children with intellectual disabilities In: Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,1-2 травня 2020 р., м. Київ, Україна . ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, Україна, pp. 125-128.

- Каменщук, Т.Д. (2020) Criteria for assessing the effectiveness of the assimilation of spatial signs and symbols by children with intellectual disabilities In: Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (травень 2020 року, м. Харків) . Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», м. Харків, Україна, pp. 167-169.

- Каменщук, Т.Д. (2020) General aspects of conflict competence of a modern head of an educational institution In: Актуальні проблеми підготовки керівників нової формації в умовах відкритого суспільства: науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» : Збірник матеріалів V Регіональної науково-практичної конференції (м. Вінниця) (27). ТОВ "Він-друк", м. Вінниця, Україна, pp. 185-187.

- Каменщук, Т.Д. (2020) Scientific and methodological aspects of conflict competence of the head of the educational institution In: Соціально-психологічні проблеми суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,10 квітня 2020 р., м. Київ, Україна . Гельветика, м. Київ, Україна, pp. 219-223. ISBN 978-966-992-044-7

- Каменщук, Т.Д. (2020) Psychological support as a priority in the context of discussing the professional standard of a practical psychologist In: Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій. Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 червня 2020 року , 2 (28). ФОП Рогальська І. О, м. Вінниця, Україна, pp. 163-166.

- Каменщук, Т.Д. (2020) Information and communication technologies as a competence of a specialist of the psychological service of the education system of Vinnytsia region In: Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми психології розвитку особистості», 14-15 травня 2020 року . НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 77-78.

- Каменщук, Т.Д. (2020) Professional competence of the head as a component of successful educational activity of an educational institution In: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України» (8-9 квітня 2020 р., м. Тернопіль, Україна) . Крок, м. Тернопіль, Україна, pp. 126-129.

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2020) Conflictological competence of the head of an educational institution as a psychological factor of professional development Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 4 (31(70)). pp. 110-115. ISSN 2709-3093

О

- Обухівська, Антоніна Григорівна (2020) Scientific and methodological principles of development of preschool children with special educational needs In: Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року, м. Львів) . Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна, pp. 178-182.

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Замша, А.В. (orcid.org/0000-0002-8843-035X), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2020) Report on research work "Improvement of scientific and methodological support of activities of inclusive-resource centers in the conditions of social integration of children with special educational needs"(state registration number of the subject № - 0117 Ukrainian Sciencetific and Methodological Centre of Applied Psychology and Social Work, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Обухівська, Антоніна Григорівна, Ілляшенко, Т.Д., Жук, Т.В., Каменщук, Т.Д. and Якимчук, Г.В. (2020) Psychological and pedagogical principles of technologies for accompanying children with special educational needs in the process of their social integration Project Report. Ніка-Центр, м. Київ, Україна.

Я

- Якимчук, Г.В. (2020) The work of a speech therapist with a parent resource In: Український вимір , 17 . Кафедра педагогіки та психології ЧОІППО; Фундація «Україна-діаспора», м. Чернігів, Україна, pp. 200-203.

- Якимчук, Г.В. (2020) The particularities of phycological development of children with the severe speech disorders Габітус (20). ISSN 2663-5208 (Submitted)

This list was generated on Thu May 30 12:59:35 2024 EEST.