Items where Division is "P. Chamata department of personality psychology" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | V | В | П | С | Ч
Number of items: 38.

C

- Chykhantsova, O. (orcid.org/0000-0002-2661-3265), Serdiuk, Liudmyla and Danyliuk, Ivan (2019) Psychological factors of secondary school graduates’ hardiness Social welfare: Interdisciplinary approach, 1 (9). pp. 93-103. ISSN 2424-3876

V

- Volodarska, Nataliia (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Restoration of emotional bonds in family system European humanities studies: State and Society, 1. pp. 211-224. ISSN 2413-9025

- Volodarska, Nataliia (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Feeling well-being in the context of the psychology of personality values Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 15 (6). pp. 148-155. ISSN 2072-4772

- Volodarska, Nataliia (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Psychotherapeutic aspects of work with families Prospects for the development of psychology as a science in eu countries and Ukraine": Conference proceedings, February 1-2, 2019. Warsawa. pp. 66-70. ISSN 978-9934-571-74-9

- Volodarska, Nataliia (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Psychotherapeutic features of working with families International scientific and practical conferece "Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine": Conferece proceedings, February 1-2, 2019. pp. 66-70. ISSN 978-9934-571-74-9

Volodarska, Nataliia (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Technologies of psychological well-being formation of personality in crisis situations . Liha-Pres, c. Lviv, Ukraine - c. Torun, Poland. ISBN 978-966-397-118-6

- Volodarska, Nataliia (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Psychotherapeutic aspects of work with families International scientific and practical conference "Prospects for the development of psychology as a scince in EU contries and Ukraine": Conference proceedings, February 1-2, 2019. pp. 66-70. ISSN 978-9934-571-74-9

В

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Technologies of psychological well-being restoration of internally displaced persons Інсайт: психологічні виміри суспільства, 1. pp. 79-84. ISSN 2663-970Х

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Art-therapeutic means of psychocorrection manifestations of feelings of well-being of the individual in crisis situations Практична психологія в інклюзивному середовищі Матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Наша Місія – Світ Рівних Прав і Рівних Можливостей». pp. 147-152.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Features of technologies of psychological help of family in conditions of social tension In: Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) . ТОВ-видавництво "ЛОГОС", м. Київ, Україна - м. Кам'янець-Подільський, Україна, p. 104.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Changes in sense of well-being in crisis situations In: "Соціальна робота і сучасність: теорія і практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах" : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної коференції, м. Київ, 28 березня 2019 . ТОВ НВП Інтерсервіс, м. Київ, Україна, pp. 46-48. ISBN 978-617-696-869-6

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Features of psychological support of a school psychologist in an inclusive educational space In: Приладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття:зб.наук.праць з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м.Вінниця, 15 квітня, 2019 , 3 . ГО "Європейська наукова платформа", м. Вінниця, Україна, pp. 28-29. ISBN 9788-617-7171-80-4

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Principles of psychological well-being in crisis situations In: Збірник наукових праць Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» (7 лютого 2019 р., м. Кривий Ріг) . Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 320-323.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Renewal of emotional bonds of the individual as a factor in the formation of feelings of well-being In: Психологічні координати розвитку особистості: зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.- практ. конф. до 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету (22 травня 2019р. м.Полт . Шевченко Р. В., м. Полтава, Україна, pp. 39-43.

Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Technologies of psychological well-being formation of personality in crisis situatons . Liha-Pres, с. Lviv, ‎Ukraine - с. Torun, Poland. ISBN 978-966-397-118-6

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Forms and methods of interaction between the individual and the community in the context of inclusive education In: Psychological vectors of the development of humanitarian education in the conditions of European integration of the educational space: results and prospects of the study: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference . Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна, pp. 14-16. ISBN 978-966-384-410-7

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Psycho-corrective method of restoration of sense of well-being of the person in crisis situations Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Materials of the reports of the Second All-Ukrainian Conference with International Participation Psychological Dimensions of Personal Interaction of Educational Space Subjects. pp. 20-28. ISSN 2313-7525

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Overcoming emotional stress as a condition for the formation of psychological well-being In: Happiness and civilizational development: a collection of materials of an international scientific-practical conference (14-15 November, 2019) . Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данили Галицького, м. Львів, Україна, pp. 55-60.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Forms and methods of interaction between the individual and the community in the context of military conflict In: Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб.наук. праць за матеріалами 11 Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон 26-27 вересня 2019 р.) . ФОП Вишемирський В.С., м. Херсон, Україна, pp. 56-57. ISBN 978-617-7783-21-2

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Features of Psychological Assistance for Seven Teenager's Conditions of Social Tension In: Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи: тези доповідей круглого столу . Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, м. Житомир, Україна, pp. 5-11.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Features of psychological care of a teenager's family in conditions of social tension In: Psychological realities of becoming a teenager: modernity and perspectives: roundtable reports . Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Київ, Україна, pp. 15-19.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Forms and methods of interaction between the individual and the community in the context of inclusive education In: Psychological vectors of the development of humanitarian education in the context of European integration of the educational sector: results and prospects of the study: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Drohobych, Oct.) . Редакційно-видавичий відділ ДДПУ імені І.Франка, м. Дрогобич, Україна, pp. 14-15. ISBN 978-966-384-410-7

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X) (2019) Renewal of emotional bonds of the individual as a factor in the formation of feelings of well-being In: Психологічні коjрдинати розвитку особистості: реалії та перспективи: зб. наукових матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. до 105-річчя Полтавького національного педагогічного уніерситету імені В.Г. Короленка (20 травня 2019 року) . Шевченко Р. В., м. Полтава, Україна, pp. 39-43.

- Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718Х) and Шкода, О.К. (2019) Difficulties in the psychological support of homosexual couples In: Педагогіка і психлогія сьоогодення:теорія і практика:Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 січня 2019р. м.Одеса) . ГО "Південа фундація педагогіки", м. Одеса, Україна, pp. 16-20.

П

- Пенькова, О.І. (2019) Self-actualization as a factor of an individual’s self-realization Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 20 (11). pp. 245-248. ISSN 2072-4772

С

- Сердюк, Л.З. (2019) Factors of students' internal motivation and self-determination Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 15 (6). pp. 114-122. ISSN 2072-4772

- Сердюк, Л.З. (orcid.org/0000-0001-8301-4034) and Дубчак, Галина Михайлівна (2019) The unity of value orientations as a factor of spouses’ psychological compatibility Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Том ІХ. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія (12). pp. 268-277. ISSN 2072-4772

Ч

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Modern approaches to personal autonomy In: «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції 23 квітня 2019 р. . ПП "Медобори-2006", м. Кам'янець-Подільский, Україна, pp. 73-75.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Personal autonomy and positive relations with others at adolescence Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. VI: Психологія обдарованості, 1 (15). pp. 357-367. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (2019) Personal autonomy and relatedness in adult age (by materials of foreign researchers) Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 1 (19). pp. 484-501. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Self-determination through the prism of Postmodern In: Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження: тези доповідей VIІІ наук.-практ. семінару: Київ, 18 квіт. 2019р. . Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 58-59.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Personal autonomy of students In: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету (22 травня 2019 р., м. Полтава) . ФОП Шевченко Р. В., м. Полтава, Україна, pp. 182-184.

- Чайка, Г.В. (2019) Three needs of the self-determination theory and their mutual relations as a basis s for a subjective sense of happiness In: Щастя та цивілізаційний розвиток : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14-15 листопада 2019 р.) . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна, pp. 239-240.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Positive impacts of computer games Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості (16). pp. 269-278. ISSN 2072-4772

- Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2019) Hardiness as an indicator of mental health In: Концептуальні шляхи розвитку науки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 березня 2019 року) , 2 . МДЦНД, м. Київ, Україна, pp. 20-22.

- Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2019) The quality of a person's life: theoretical aspects In: ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» . ПП Медобори-2006, м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 191-194.

- Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2019) Connection between hardiness and psychological well-being of the personality In: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (22 травня 2019 року) . Шевченко Р. В., м. Полтава, Україна, pp. 185-187.

- Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2019) Foreign language communication competence as a factor of personal development Актуальні проблеми психології, 16 (6). pp. 279-286. ISSN 2072-4772

This list was generated on Sat May 25 15:11:11 2024 EEST.