Items where Division is "Laboratory of online course book for VET" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | З | Л | Р | Ш
Number of items: 20.

Б

- Белан, Владислав Юрійович (2016) The experience of national-patriotic educational work of NGOs in Poland exemplified by Związek Harcestwa Polskiego Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Психолого-педагогічні науки, 1. pp. 244-247.

- Белан, Владислав Юрійович (2016) Modeling of electronic textbooks: the polish experience Теорія і методика професійної освіти, 3 (11). pp. 1-11.

З

- Зуєва, Альона Борисівна (2016) Stages of design and functional structure of the information-educational environment in system of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) , 2 . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 104-108.

- Зуєва, Альона Борисівна (2016) Features creating and placing video information and educational environment In: Вебінар «Інформаційно-освітнє середовище системи ПТО» лабораторії електронних навчальних ресурсів, 20 травня 2016 р., м. Київ, Україна.

Л

Липська, Лариса Василівна (orcid.org/0000-0002-0674-062X), Кононенко, Андрій Геннадійович and Зуєва, Альона Борисівна (2016) Guidelines for working with content library books in html-format . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Любарець, Владислава Вікторівна (2016) Management competence as required component professionalism of future specialists in tourism In: ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток ключових компетентентностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки» . Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м.Переяслав-Хмельницький, Україна.

Р

- Ростока, Марина Львівна (2016) Informational and educational environment of professional training of future skilled workers: the creation of e-learning tools and the introduction of modern production technologies in the educational process.The program of educational and methodical semi [Teaching Resource]

- Ростока, Марина Львівна (2016) Informational and educational environment of professional training of future skilled workers: the creation of e-learning tools and the introduction of modern production technologies in the educational process [Image]

- Ростока, Марина Львівна (2016) Informational and Educational Environment as a Factor in Improving the Quality of Training of Qualified Workers in the Institutions of Vocational Education In: Науково-практичний семінар "Моніторинг та забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників в закладах професійно-технічної освіти", 27 травня 2016 року, м. Харків-Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2016) Modeling of electronic learning resources for the training of qualified workers In: Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Національного університету "Львівська політехніка" . ПП "Ощипок М.М.", м. Львів, Україна, pp. 201-202.

- Ростока, Марина Львівна (2016) Digital library as a functional component of self-education of teachers in the conditions of the information-educational professional educational institution environment In: Науково-практичний семінар «Формування готовності педагогічних працівників професійних навчальних закладів до професійного самовдосконалення» . ІПТО НАПН України, м. Глухів, Україна. (Submitted)

- Ростока, Марина Львівна (2016) Competence’s in Training a Professional of Future Accounting Clerk's for Registration of Accounting Data Наукові записки Малої академії наук України. Педагогічні науки (8). pp. 181-192.

- Ростока, Марина Львівна (2016) Рreparation Specialists in Functioning the Professional Network Environment Теорія і методика професійної освіти, 2 (10). pp. 1-12.

- Ростока, Марина Львівна (2016) Modeling the Content of Electronic Educational Resource "Information Systems and Technologies in Accounting" In: І Міжнародна науково-практична конференція "Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства" . ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна, pp. 230-233. ISBN 978-966-331-581-2

- Ростока, Марина Львівна and Кравченко, Юлія Анатоліївна (2016) On the creation of the information educational environment of formation of professional competence of future record-keeper for registration of accounting data In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) , 2 . Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 115-117.

- Ростока, Марина Львівна and Упиренко, Аліна Володимирівна (2016) Webinar "Organizational-Pedagogical Conditions of Creating of Electronic Teaching of Resources for Training of Future of Wkilled Workers the Engineering Industry" [Experiment]

- Ростока, Марина Львівна, Упиренко, Аліна Володимирівна and Онопрієнко, Людмила Михайлівна (2016) The order on carrying out of experiment Ukrainian level "Creation of electronic learning of resources for training qualified of workers in the vocational schools of engineering industry" (№760) [Experiment]

- Ростока, Марина Львівна, Упиренко, Аліна Володимирівна and Онопрієнко, Людмила Михайлівна (2016) Request the experiment was Ukrainian level "Creation of Electronic Educational Resources for the Training of Qualified Workers of Engineering Industry" [Experiment]

- Ростока, Марина Львівна, Упиренко, Аліна Володимирівна and Онопрієнко, Людмила Михайлівна (2016) Ukrainian level experimental program on the topic "Creation of electronic learning of resources for training qualified of workers in the vocational schools of engineering industry" [Experiment]

Ш

- Шевченко, Віктор Леонтійович (2016) Organizational-substantial model of information-educational environment of professional-technical schools In: Науково - методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (м. К иїв, 7, 19 квітня 2016 р.) , 2 . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 65-67.

This list was generated on Tue May 28 06:41:29 2024 EEST.