Items where Division is "Laboratory of online course book for VET" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | З | Л | Р
Number of items: 18.

І

Інститут проблем виховання, НАПН України (2015) Theory and method of horting , 3 . Паливода А. В., м. Київ, Україна. ISBN ISSN: 2410-5317

Б

- Бійчук, Галина Леонідівна (orcid.org/0000-0001-5699-687X) (2015) Using the multimedia tutorial "Ukrainian Literature 11 Class": Designing and Applying on the Basis of a Personally Oriented and Competent Approach Проблеми сучасного підручника, 1 (15). pp. 35-43. ISSN 2411-7447

Г

- Гуменна, Л.С. (2015) Development of electronic training courses by teachers of vocational schools Professional training in production, 4 (4). pp. 122-129. ISSN 2224-0195

З

- Зуєва, Альона Борисівна (2015) Scientific and methodological aspects of testing an electronic textbook building industry In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 26 березня 2015 р.) . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 153-156.

- Зуєва, Альона Борисівна (2015) Modeling of formation professional thinking of future technicians mechanics of agroindustrial production In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14-16 травня 2015 р. . Міленіум, м. Київ, Україна, pp. 95-96.

- Зуєва, Альона Борисівна (2015) Methodological bases of formation of professional thinking of future technicians mechanics agricultural sector in conditions of informatization of society Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м.Львів, 21-22жовтня 2015 р. pp. 205-209. ISSN 2411-4685

Л

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Using technology of problem studies f future travel agents Нові технології навчання, 84. pp. 40-44.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Адаптація випускників професійно-технічних навчальних закладів туристської сфери до професійної діяльності In: Туризм в умовах глоболізації: виклики часу. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції Інновації в туристській освіті в умовах глоболізації . Київський університет туризму. економіки і права, м.Київ, Україна, pp. 44-49.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Technology of creation of working notebooks for practicai works in VEL Науковий часопис Національго педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (52). pp. 153-158. ISSN 2311-5491

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Формування готовності учнів ПТНЗ до професійного самовизначення In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 24-27.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Extracurricular educational work in vocational schools - the key to the future mobility of skilled workers In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір» , 3 . ДВНЗ "Криворізький національний університет", Криворізький педагогічний інститут, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 68-70.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) Computerization of educational space as an important component of modernization of vocational education In: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція«Формування професіаналізму фахівця в системі безперервної Ї освіти» (5). Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державий педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, pp. 115-117.

- Любарець, Владислава Вікторівна (2015) The role of industrial training in the structure of training an agent of tourism In: Організаційно-педагогічні умови формування професійних компетентностей у майбутніх кваліфікованих робітників сфери туризму: матеріали міської методичної секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ м. Києва, 9 квітня 2015 р., м.Київ, Україна.

Р

- Ростока, Марина Львівна (2015) Competence’s in training a professional of future accounting clerk's for registration of accounting data Педагогіка і психологія професійної освіти, 6. (In Press)

- Ростока, Марина Львівна (2015) Оrganizational forms as a component of educational technology in training accounting clerk for registration of accounting data Нові технології навчання, 1.

- Ростока, Марина Львівна (2015) Технології ситуативного моделювання у викладанні облікових дисциплін у навчальних закладах системи професійної освіти In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.), Т. 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 147-149.

- Ростока, Марина Львівна (2015) Experimental technique dashes pedagogical conditions of formation of professional competence of future accounting clerk registration of accounting data Журнал «Paradigmata poznání» (Парадигмы познания), 2. pp. 112-117. ISSN 2336-2642

- Ростока, Марина Львівна (2015) Information educational environment for the formation of professional competence of the future clerks accounting for registration of accounting data Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 4 (2). pp. 110-113. ISSN 2411-4685

This list was generated on Sun May 26 14:46:37 2024 EEST.