Items where Division is "Laboratory of online course book for VET" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

- Гуменна, Л.С. (2013) Linguistic methods texts development of electronic textbooks for vocational education Модерніщзація професійної освіти і навчання. Перспективи. Проблеми. Пошуки, 1 (3). ISSN 978-966-2553-03-1

- Гуралюк, А.Г. (2013) Phenomenon of Electronic Textbook Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 6. pp. 57-64. ISSN 2223-5752

- Гуржій, А.М. and Карташова, Л.А. (2013) Problems of continuity of teaching information technology in schools and higher pedagogical educational institution‏ Інформаційні технології в освіті (15). pp. 11-18. ISSN 1998-6939

- Гуржій, А.М. and Карташова, Л.А. (2013) The formation of future teachers of humanities to the use of information technology in professional activities Інноваційність у науці і освіті : наукове видання до ювілею професора, доктора хабалатованого Франтішека Шльосека. pp. 254-264. ISSN 978-966-2184-21-3

- Зуєва, Альона Борисівна (2013) Роль електронного підручника у формуванні професійного мислення майбутніх агротехніків Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (1). pp. 223-226.

- Зуєва, Альона Борисівна (2013) Модель формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків аграрної галузі у процесі професійної підготовки Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 1 (39). pp. 81-86. ISSN 1

- Зуєва, Альона Борисівна (2013) Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія досвід, проблеми, 1 (34). pp. 159-163. ISSN 978-966-2337-01-3

- Зуєва, Альона Борисівна and Луговська, Еліна Михайлівна (2013) The communication of professional thinking and professional competence in the process of professional training of technician-mechanics of agro-industrial production Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. Rocznik naukowy, 4. pp. 180-185. ISSN 2080-9069

- Карташова, Л.А. (2013) Ways of forming the ІТ-readiness of humanitarian subjects teachers: authorial suggestion Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 7 (58). pp. 77-80. ISSN 2308-5258

- Карташова, Л.А. and Данилюк, Олег Володимирович (2013) Cloud technology as a means of effective influence on the practical training of interpreters Вища освіта України, 3 (50). pp. 204-207. ISSN 2078-1026

- Локшин, В.С. (2013) Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери як чинника системи менеджменту якості освіти Вища освіта України, 3 (50). pp. 283-286. ISSN 2078-1016

- Локшин, В.С. (2013) Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітниіків машинобудівної, будівельної та агропромислової галузей в контексті користування контент-бібліотекою (студійний аспект) Журнал "Наукові записки", СVIII (108). pp. 110-118.

- Локшин, В.С. (2013) Психолого-педагогические аспекты совершенствования профессиональной компетентности будущих менеджеров социокультурной сферы в контексте модернизации выcшего образования Соціосфера. pp. 44-52.

- Локшин, В.С. (2013) Методологические основы формирования профессиональной компетентности менеджеров социокультурной деятельности Журнал "Соціосфера" (11). pp. 122-127.

- Романов, Л.А. (orcid.org/0000-0002-1297-3331) (2013) Methodological aspects of monitoring and evaluation of educational projects Професійна освіта і навчання: проблеми і перспективи (5). pp. 83-88.

- Романов, Л.А. (2013) Providing reflexive monitoring student learning Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»., 31 (49). pp. 523-529. ISSN 9780966-8840-94-4(7)

- Ростока, Марина Львівна (2013) Analysis of formation of professional competence of future accounting clerks to record accounting data of in the practical conditions Вісник Луганського національного університету имені Тараса Шевченка, 20 (279). pp. 102-108. ISSN 2227-2844

- Савченко, Ірина (2013) Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: дефінітивна характеристика основних понять Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошукиі, перспективи (3). pp. 138-152. ISSN 978-966-644-337-6

- Сидоренко, Віктор Костянтинович and Любарець, Владислава Вікторівна (2013) Technology of forming professional competence of future tour agents on the basis of the context study Біоресурси і природокористування, 1-2 (5). pp. 136-145. ISSN 2078-9912

- Юрженко, В.В. (2013) Use of elements of electronoic textbooks’ content field in vocational education system Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (5). pp. 65-72. ISSN 2223-5752

Book Section

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Evaluation of electronic textbooks for vocational schools In: Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2013 року) . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Львів, Україна, pp. 181-184.

- Діденко, Олександр Васильович (2013) Didactic requirements for the content and form of e-books In: Educational and scientific support of law enforcement and military units Ukraine , 1 (6). НАДПСУ, м.Хмельницький, Україна, pp. 31-33.

- Ростока, Марина Львівна (2013) Навчальна інформаційна система бухгалтерського обліку як умова формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних In: Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців . Видавництво "Сполом", м. Львів, Україна, pp. 118-120. ISBN 978-966-665-885-5

- Ростока, Марина Львівна (2013) Інформаційні системи і технології в обліку (педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх ОРБД) In: Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі . Видавництво Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", м. Луганськ, Україна, pp. 73-79. ISBN 978-966-617-329-7

- Ростока, Марина Львівна (2013) Компетентісний підхід: провідна роль педагога у формуванні професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти, матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції . Видавець Роман Козлов, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 137-139. ISBN 978-617-7104-00-0

- Ростока, Марина Львівна (2013) Інформаційно-бібліотечне забезпечення формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних In: "Взаємодія ПТНЗ області з науково-дослідними та вищими навчальними закладами - запорука покращення якості підготовки робітничих кадрів": Збірник статей всеукраїнської конференції . Типографія ДНЗ "МВПУ ПІТ", м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 30-31.

- Ростока, Марина Львівна (2013) Алгоритм работы с учебником и составление конспекта In: Первая Всеукраинская ученическая научно-практическая конференция "Информационно-библиотечное обеспечение формирования профессиональной компетентности будущих учетчиков по регистрации бухгалтерских данных: сборник материалов конференции. 31 октября 2013 го . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 89-90.

- Шупік, І.М. (2013) Електронний підручник у системі управління методичною роботою ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 241-243.

Monograph

- Гуржій, А.М. and Карташова, Л.А. (2013) Features of formation of readiness to use information technology in professional activity of future teachers Other. ФОП Богданова А.М., м. Київ, Україна.

Book

Ростока, Марина Львівна (2013) Інформаційно-бібліотечне забезпечення формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних. Збірник матеріалів Першої всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції. , 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м. Київ, Україна.

Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2013) Accounting Theory. Laboratory Workshop. Part 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

Thesis

- Любарець, Владислава Вікторівна (2013) Professional competence formation of future tourism agents in professional college Dissertation candidate2 thesis, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Other

- Ростока, Марина Львівна (2013) Основи сучасного підручникотворення: програма спеціального курсу адаптована для проведення курсової підготовки з підвищення кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної освіти Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, м.Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2013) Formation of professional competence of future skilled workers of auto transport Інститут ПТО НАПН України, лабораторія підручникотворення для системи ПТО, лабораторія методик професійної освіти і навчання, м. Київ, Україна.

This list was generated on Fri Jun 21 20:01:30 2024 EEST.