Items where Division is "Generally and academic resources" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | І | Б | Л | М | П | С | Ш | Щ
Number of items: 31.

S

- Savchuk, Ruslan A. (2017) Оrthodox mission in Japan at the turn of XIX - XX centuries Modern European Researches (5). pp. 69-77. ISSN 2311-8806

І

- Ієродиякон Митрофан, (Божко) and Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2017) Repentance of convicted person as a condition for the success of his resocialization Вісник пенітенціарної асоціації України (1). pp. 143-150. ISSN 978-617-7523-078-5

Б

- Бондар, В.І. (2017) The autonomy of the individual student as sistematic factor of formation of the subjectivity in the process of learning the profession of a teacher Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Психологічні науки, 5(50) (12). pp. 125-131. ISSN 2412-9968

- Бондар, В.І. and Синьов, В.М. (2017) Outstanding Ukrainian defectologist Ivan Sokolyansky Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 34 (19). pp. 5-10.

Л

- Лебідь, І. Ю. (2017) Historical conditions for the development of the education system in Ukraine (1917-1918) Педагогічна освіта: теорія і практика (9). pp. 58-62. ISSN 2309-9763

- Левенець, А.Є. (2017) Psychological ways of improving the psychological stability of the penitentiary officers Вісник пенітенціарної асоціації України (2). pp. 62-71. ISSN 978-617-7523-078-5

- Лопатко, Любов Анатоліївна (2017) The role of "free Ukrainian school" in the birth of adult education In: Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921): зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна, pp. 26-29. ISBN 978-617-7536-02-3

- Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Гуржій, А.М., Сухомлинська, Ольга Василівна, Пустовіт, Г.П., Максименко, С.Д., Гоменюк, Г.В., Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Мальований, Юрій Іванович, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Тименко, Володимир Петрович, Євтух, М.Б. (orcid.org/0000-0001-6116-4760), Набок, М.В., Регейло, І.Ю., Куліш, Тетяна Іванівна, Смола, Л.М., Вашуленко, О.П., Шагаєва, О.А., Мушка, О.В., Доценко, П.П., Ткаченко, Л.І., Дмитренко, С.О., Грицан, В.М., Кривонос, С.О. and Садовська, С.М. (2017) Report on the activities of the National Academy of educational Sciences of Ukraine in 2016 and during the years 2012-2016 Documentation. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

М

- Мужайло, І. С. (2017) Trends in the development and application of bilingual programs Актуальні проблеми розвитку особистості в умовах міжкультурної взаємодії в освітньому просторі, 1. pp. 60-65.

- Мужайло, І. С. (2017) Some aspects of the organization of educational institutions for the deaf in the Poltava region In: Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» ДНПБ імені В.О.Сухомлинського, м. Київ, Україна, pp. 65-67. ISBN 978-617-7536-02-3

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Ukrainian editions of 1917-1921 in the funds of the Pedagogical Museum of Ukraine: scientific processing and publication of the results Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Матеріали наукової конференції «Волинь в Українській революції 1917– 1921 рр.» (15). pp. 150-153. ISSN 978-617-515-248-5

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Ivan Zyazun Pedagogical Heritage: Museum Dimension (on the materials of the exhibition "Pedagogy of the Good Academician Ivan Zyazyun") In: Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього, 30– 31 березня 2017 р., м. Київ, Україна.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Research activity of the Pedagogical Museum of Ukraine in 2014-2016 and its reflection in the publications of scientists Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 3– 5 липня 2017 р.). pp. 195-197. ISSN ISBN 978-966-97646-4-5

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) International partner activity as the leading direction of the Pedagogical Museum of Ukraine Культурологічний альманах. Культурна дипломатія: стратегії, моделі, напрями (5). pp. 83-87. ISSN ISBN 978-966-924-659-2

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Features of the building of the exposition of the pedagogical-memorial museum of Vasyl Sukhomlynsky Меморіальні музеї сьогодні: специфіка фондової, експозиційної та освітньої роботи: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практичної конференції (Львів, 6 листопада 2017 р.). pp. 59-69.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Publishing projects as a component of the image policy of the Pedagogical Museum of Ukraine Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5–6 вересня 2017 р.). pp. 53-56.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Propedeutics of museum-pedagogical work with pupils in the haritage of Vasyl Sukhomlynsky In: ХІ міські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сьогоденням», 8 листопада 2017 року, м. Бровари, Україна. (Unpublished)

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) To the issue of the characteristics of a student in the theory and practice of the educational institutions of Ukraine of the early twentieth century Педагогіка і психологія, 3. pp. 76-86. ISSN 2304-0629

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Writing the characteristics of the student as an element of the pedagogical practice of students - future teachers (mid-1950s - 1960s) Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки (19–20 жовтня 2017 р., м. Ніжин). pp. 148-150.

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Pedagogical calendar. September 2017 Справи сімейні, 9. pp. 24-25. ISSN 2308-8095

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2017) Pedagogical calendar. October 2017 Справи сімейні, 10. pp. 28-29. ISSN 2308-8095

Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) and Гайдей, Віктор Олександрович (2017) Ukrainian Book of 1917-1921 in the funds of the Pedagogical Museum of Ukraine Бібліофонд Педагогічного Музею (3). Педагогічий музей України, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7021-53-6

Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) and Гайдей, Віктор Олександрович (2017) Educational Chronicle on the pages of periodicals of 1917- 1920's (from the funds of the Pedagogical Museum of Ukraine) Педагогічні републікації (4). Педагогічний музей України, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7021-54-3

П

- Пахомов, І.В. and Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2017) Characteristics of spiritual education of convicts and staff of the State Penal Service of Ukraine Труди Київської духовної академії (27). pp. 333-341. ISSN 2411-4677

С

Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) (2017) The path to yourself is the way to people: Greetings, memories, impressions of cooperation and meetings Знання України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-316-412-0

Сисоєва, С.О. (orcid.org/0000-0003-2499-732X) and Огнев’юк, В. (orcid.org/0000-0002-8671-3348) (2017) Introduction to educology ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2748-97-0

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (2017) Organization of young scientists’ research work in the field of penitentiary In: Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року, м.Київ) Інститут кримінально-виконавчої служби, м.Київ, Україна, pp. 93-95. ISBN 978-617-7373-88-8

Ш

- Шайгородський, Ю.Ж. (2017) Political Thinking As A Factor Regulation Of Political Life Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін (22). pp. 3-15. ISSN 2411-1287

- Шайгородський, Ю.Ж. (orcid.org/orcid.org/0000-0003-3281-6138) (2017) Unitarity as a Fundamental Principle of Organizing and Regulating Political Life in Ukraine Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 4 (90). pp. 107-133. ISSN 2524-0137

Щ

- Щуцька, О.І. (2017) Achievements of modern surdo-pedagogy sociocultural direction of deafness Актуальні проблеми розвитку особистості в умовах міжкультурної взаємодії в освітньому просторі, 2. pp. 64-67.

- Щуцька, О.І. and Кацан, М.Б. (2017) The achievements of modern Surdo-Pedagogy the case of educational and rehabilitation center. Молодь в умовах нової соціальної перспективи, 16. pp. 510-519.

This list was generated on Thu Jun 30 23:32:49 2022 EEST.