Items where Division is "Department of Philosophy and Adult Education" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | Д | К | Л | М | П | С | Ш
Number of items: 45.

Є

- Єрмоленко, А.Б. (orcid.org/orcid.org/0000-0001-5767-8486) (2017) Higher education of Ukraine: direction and fecundity Збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці». pp. 19-24.

- Єрмоленко, А.Б. (2017) Current requirements and possibilities Postgraduate Education Ukraine in the context of adult education In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 40-45.

- Єрмоленко, А.Б. (2017) Effect of personality development in the context of adult education: practical experience Management of higher education quality: problems and prospects. pp. 94-97.

- Єрмоленко, А.Б. (2017) The formal component of adult education in Ukrain: challenges, contradictions, inquiries Науковий вісник УМО, 3.

І

- Ілляхова, М.В. (2017) Significance of creative practices in andragogic Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки, 4 (33). ISSN 2218-7650

- Ілляхова, М.В. (2017) Implementation of the principles of non-discrimination in andragogy In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології, 28 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Ілляхова, М.В. (2017) Сreative practices in andragogy [Video] (Unpublished)

Д

ДВНЗ УМО, НАПН України (2017) Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology: The Collection of Materials of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference April 28, 2017 . ЦІППО, м. Київ, Україна.

- ДВНЗ УМО, НАПН України (2017) Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology ДВНЗ УМО, м. Київ, Україна.

К

- Кравчинська, Т.С. (2017) Education of children with disabilities Післядипломна освіта в Україні, 1. pp. 77-80.

- Кравчинська, Т.С. (orcid.org/0000-0002-7521-3508) (2017) Pedagogy of partnership – main ideas, principles and essence In: Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції . Харківська академія неперервної освіти, м. Харків, Україна, pp. 85-88.

- Кравчинська, Т.С. (2017) Professional development indicators Methodist district (urban) methodical study (center) In: Методологічний семінар. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 31.05.2017, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Кравчинська, Т.С. (2017) Features of management of educational process in distance learning Педагогічні науки, 2 (75). pp. 120-124. ISSN 2413-1865

- Кравчинська, Т.С. (2017) Professional development indicators methodist district (urban) methodical stady (center) In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 188-189.

- Кравчинська, Т.С. (2017) On-line educational resources of the new ukrainian school In: Методологічний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18 жовтня 2017 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Л

- Левченко, В.В. (2017) Features personal and professional development in conditions of uncertainty In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. . ЦІППО, м. Київ, Україна. (Unpublished)

М

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2017) Methodical work of primary school teachers on the basis of the use of interactive technologies In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів II-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 201-203.

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2017) Тhe features of organization of the educational environment In: Науково-методичний семінар з онлайн-трансляцією "Освітньо-філософські засади Нової української школи", 18.10.2017, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2017) Professional development of primary school teachers in system methodical associations Теорія та методика управління освітою, 1 (19). pp. 1-14. ISSN 2310-2411

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2017) Methodical work of primary school teachers as priority direction of modern education in the context of project «New Ukrainian school» In: Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (13-14 жовтня 2017 р.) . Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», м. Харків, Україна, pp. 32-34.

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2017) Methodical work of primary school teachers on the basis of the use of project technologies In: Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) . ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна, pp. 74-76.

П

- Панченко, Л.Ф. (2017) Digital storytelling in adult education In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 131-134. (In Press)

- Панченко, Л.Ф. (2017) Digital storytelling in adult education In: Методологічний семінар. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 31.05.2017, м. Київ, Україна.

- Панченко, Л.Ф. (2017) Using of Future Learn open source courses in adult education Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях. Матеріали І Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ. pp. 133-138.

- Просіна, О.В. (2017) The key competencies implementation in the New Ukrainian School based on integrated approach to educational activities In: Методологічний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18 жовтня 2017 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Просіна, О.В. (2017) The regularities of modern educational management in the management of the system of educational activity of an out-of-school educational institution Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (21). pp. 178-187. ISSN 2308-3778

С

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of professional competence of the modern teacher education in an open: cluster analysis Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. pp. 8-19.

- Сидоренко, В.В. (2017) Reform of training school leaders in terms of implementation of the Concept "New Ukrainian School" In: Керівник нової української школи : світоглядно-професійні орієнтири: зб. наук. пр. . НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 148-153.

- Сидоренко, В.В. (2017) The concept of marketing of educational services for the professional development of specialists of the new Ukrainian school In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (15-22 травня 2017 року) Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти , 5 (27). КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Запоріжжя, Україна, pp. 27-37. ISBN ISSN 2223-4551 (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of professional and pedagogical mobility of specialists in Strategies of the Concept of a New Ukrainian School Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ. pp. 12-26.

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of professional and pedagogical mobility of specialists in Strategies of the Concept of a New Ukrainian School In: ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) New Ukrainian School: Conceptual Guidance In: Освітньо-філософські засади Нової української школи, 18.10.2017, м. Киів, Україна. (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of information and digital competence of the teacher of the New Ukrainian school in a two-stage distance-learning form In: ІІ-а Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 30 листопада 2017 р. ДВНЗ «УМО» НАПН України . ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 30-43. (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of information and digital competence of the teacher of the New Ukrainian school in a two-stage distance-learning form In: ІІ-а Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 30 листопада 2017 р. ДВНЗ «УМО» НАПН України . ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 30-43.

Сидоренко, В.В. and Скрипник, М.І. (2017) Bibliographic description of the work of teaching staff of Philosophy and Adult Education . ЦІППО, м. Київ, Україна.

- Сидоренко, В.В. and Скрипник, М.І. (2017) Professional development of specialists in the adult education system: history, theory, technology: the program of the IInd All-Ukrainian Internet Conference on April 28, 2017 ЦІППО, м. Київ, Україна.

Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) and Швень, Я. Л. (orcid.org/0000-0002-9890-1039) (2017) Certification of persons applying for admission to the civil service for the free possession of the state language . ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

- Скрипник, М.І. (2017) Professional development research staff in postgraduate education: conceptualization problems Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ. pp. 26-30.

- Скрипник, М.І. (2017) Technology of experimental and experimental work. Part 1. Experimental Practice for the New Ukrainian School [Teaching Resource]

- Скрипник, М.І. (2017) Technology of experimental and experimental work. Part 2. How to overcome the problematic situations in the program of experimental and experimental work? [Teaching Resource]

Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В., Скрипник, М.І., Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100), Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Наумова, Вікторія Юріївна, Ніколенко, Л.Т., Панченко, Л.Ф. and Катюк, Я. Л. (2017) Training curriculum teaching, research and teaching staff and heads of educational area of expertise Teacher Education 01: Coll. job training programs: group of authors . ЦІППО, м. Київ, Україна.

Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Скрипник, М.І., Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Клокар, Н.І., Єрмоленко, А.Б., Жуковська, Світлана Анатоліївна, Ілляхова, М.В., Катюк (Швень), Я. Л., Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Любченко, Н.В., Ніколенко, Л.Т., Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451), Отич, О.М., Панченко, Л.Ф., Пономаревський, Артемій Станіславович, Хоменко, М. П., Бутурліна, Оксана Василівна, Вівчар, Андрій Дмитрович, Дубіна, Тетяна Станіславівна, Жуковська, Світлана Анатоліївна, Івашньова, Світлана Володимирівна, Іщенко, Тетяна Дем’янівна, Іовчева, Яна, Кльоц, Любов Антонівна, Кобевка, Алла Пилипівна, Козлова, Ірина Володимирівна, Лавровська, Світлана Миколаївна, Мінда, Людмила Зіновіївна, Мірошніченко, Олена Олександрівна, Петрів, Світлана Михайлівна, Савицька, Наталія Миколаївна, Прядко, Любов Олексіївна, Супрун, Лариса Михайлівна and Наумова, Вікторія Юріївна (2017) About topical in methodical activity: opinions and advice of experts: multimedia scientific-methodical complex: author's team . Агроосвіта, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7283-20-0

Ш

- Швень, Я. Л. (2017) Faktors of favorable social and psychological climate in the group of scientific and pedagogical practices in the training courses Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р.. pp. 315-317.

- Швень, Я. Л. (2017) Perfection of professional potential of young scientists in the modern university Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. pp. 408-411.

- Швень, Я. Л. (2017) Аbout the activity of the council of young scientists of the SHEI "University of Educational Management" In: Засідання вченої ради ДВНЗ УМО, 25 вересня 2017 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

This list was generated on Thu May 23 06:33:44 2024 EEST.