Items where Division is "Comparative Studies for Department Information and Educational Innovations" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Using online tools for evaluation the digital competence of teachers and principals in Norway Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (47). pp. 11-24.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Model of computer-oriented learning environment for the formation of a multicultural competence of student Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 14-33.

- Гриценчук, О.О. (2015) Вevelopment of teachers’ information and communication competence in general secondary education of the Netherlands: approaches, models, experience Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 71-81. ISSN 2076-8184

- Малицька, І.Д. (2015) Assessment of pupils’ IT-competence in Great Britain schools Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 89-105. ISSN 2076-8184

- Павленко, Олена Олександрівна, Тимченко-Міхайліді, Н. С., Трякіна, О. О. and Пугач, В.Б. (2015) The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations Вісник Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія", 2 (10). pp. 177-181. ISSN 2222-5501

- Сороко, Н.В. (2015) The assessment of students information and communication competence in secondary schools (the experience of Latvia, Lithuania and Estonia) Наукові записки, 7. pp. 93-100. ISSN ISBN 978-966-7406-67-7

- Сороко, Н.В. (2015) Assessment methods of teachers’ information and communication competence (Estonia experience) International scientific conference “Open educational e-environment of modern University”. pp. 83-90.

- Сороко, Н.В. (2015) The Role of International Projects in the Evaluation of Teachers Information аnd Communication Competence (experience оf Estonia, Latvia аnd Lithuania) Український педагогічний журнал, 3. pp. 22-35. ISSN 2411-1317

Book Section

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Foreign experience of using information technology to evaluate digital competency of teachers and headmasters of secondary schools In: Інформаційні технології у професійній діяльності: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції . РВВ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 205-206.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Use of information technology in the evaluation of education management in Norway In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 169-171.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Strategies that promote the use of ICT in the learning process In: Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 250-252.

- Гриценчук, О.О. (2015) Development of model of teachers’ information and communication competence in general secondary education: the Netherlands In: Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ITEA-2015) . Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м. Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (2015) Evaluation IC-competence in general secondary education of Flemish community of Belgium In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (2015) Development of approach information communication competence of teachers in education in general secondary in the Netherlands In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності . НАУ, м. Київ, Україна.

- Кравчина, О.Є. (2015) The formation and development of key competencies of students in the study of ICT: the experience of the Czech Republic In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малицька, І.Д. (2015) Approaches to the evaluation of IC-competence in secondary schools of Great Britain In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малицька, І.Д. (2015) Formation and assessment of IC-competence in schools of Great Britain In: Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали Наук.-практ. семінару (11 червня 2015 р.) . Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малицька, І.Д. (2015) Methods and assessment tools of pupils' IC competence in schools of Great Britain In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) . Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем., м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (2015) The issue to the information and communication competence evaluation In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) . Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (2015) International approaches to the information and communication competence evaluatiion in the system of secondary education In: Звітна конференція ІІТЗН НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. and Коваленко, В.В. (2015) Development and evaluation of ICT-competence in school practice in abroad and in Ukraine In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» . Інститут інформаційних технорлогій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Семеріков, С.О., Словак, К. І. and Бас, С. В. (2015) On the question of competency problem In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студен-тів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2014» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 року, м. Суми) . Мрія, м. Суми, Україна, pp. 108-110.

Experiment

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2015) Моніторинг використання веб-ресурсу Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання" за допомогою Google Analytics: порівняльний аналіз за січень - лютий 2015 року [Experiment]

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2015) Monitoring the use of website "Electronic scientific specialized edition of" Information Technology and Learning Tool "using Google Analytics: comparative analysis in March - April 2015 [Experiment]

- Шиненко, М.А., Сороко, Н.В. and Ткаченко, В.А. (2015) Monitoring the use of website "Electronic scientific specialized edition of" Information Technology and Learning Tool "using Google Analytics: comparative analysis in May - June 2015 [Experiment]

Other

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Project evaluation report "Conducting training for public officials, prosecutors and lawyers on the application of anti-corruption legislation Ukraine" Агенція розвитку освітньої політики, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Monitoring report of the project “Developing Inclusive School Together: Collaboration between Inclusive and Special Schools” БФ "Крок за кроком", м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2015) Online tools for evaluation the digital competence of teachers and principals in Norway Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кравчина, О.Є. and Гриценчук, О.О. (2015) Newsletter № 4 , 2015 "ICT competence teachers in education: Czech and experience the Netherlands" ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Лещенко, М.П. (2015) Newsletter № 5 ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Малицька, І.Д. (2015) IC-competence of students: methods and tools for assessment (UK experience) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (2015) Informational Bulletin, #6, 2015 ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Сороко, Н.В. (2015) Review of European Unions’ international projects in the field of evaluation information and communication competence of the actors for educational process of general secondary education ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

This list was generated on Fri Jun 21 19:16:40 2024 EEST.