Items where Author is "Чепелєва, Н.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

- Чепелєва, Н.В. (2020) Interpretation as a mechanism of personality experience constructing Актуальні проблеми психології: Том: Психологічна герменевтика, 12 (2). pp. 4-18. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В., Рудницька, Світлана Юріївна and Гуцол, Кирил Віталійович (2020) Theoretical and methodological principles and structural-semantic components of training program of narrative competence of personality Актуальні проблеми психології: Том: Психологічна герменевтика, 12 (2). pp. 113-131. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. (2020) Constructing a new personal experience in everyday situations Досвід особистості: теорія і практика. Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2020 р., м. Ніжин). pp. 7-11.

- Чепелєва, Н.В. (orcid.org/0000-0002-2085-4148) (2020) Experience constructing as a factor of professional competence development of a psychologist Технології розвитку інтелекту, 3(28) (4). ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. and Рудницька, Світлана Юріївна (2019) Discursive technologies of a personality self-designing Technologies of intellect development, 2 (23). ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. and Рудницька, Світлана Юріївна (2019) Discursive Technologies of Self-Designing Personality Psycholinguistics, 25 (1). pp. 363-383. ISSN 2309-1797

- Чепелєва, Н.В. (2019) Solving significant tasks as a factor of self-designing personality Актуальні проблеми психології, 10 (8). pp. 300-313. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. and Рудницька, Світлана Юріївна (2018) Рsychological characteristic of self-desinging personality Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (98). pp. 71-77. ISSN 2304-0629

- Чепелєва, Н.В. (2018) Self-designing as a process of creating a potential personal story Актуальні проблеми психології. Т.2. Психологічна герменевтика, 1 (11). pp. 4-20. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. (2017) Uderstanding -interpretation - explication Технології розвитку інтелекту, 7 (18). ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. (2017) Теоретико-методологічні засади самопроектування особистості Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 113-119.

- Чепелєва, Н.В. (2017) Theoretical and methodological foundations of create of the normative model of discursive personality self-designing Актуальні проблеми психології: Т2. Психологічна герменевтика, 10. pp. 4-19. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. and Рудницька, Світлана Юріївна (2017) Normative model of personality discourse self-designing Наука і освіта, 11. pp. 105-113. ISSN 2311-8466

- Чепелєва, Н.В. (2016) The directionality of personality development as the basis of self-designing Психологія саморозвитку особистості.. pp. 5-18.

- Чепелєва, Н.В. (2016) Self-designing personality in crisis life circumstances Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року). pp. 28-34.

- Чепелєва, Н.В. (2015) Self-designing and personal development Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика, 9 (2). pp. 4-17. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. (2015) Discursive practices of personalityself-designing Наука і освіта. Серія психологія, 10. pp. 5-10. ISSN 2311-8446

- Чепелєва, Н.В. (2014) Self designing as a factor of personality development Актуальні проблеми психології, 8 (2). pp. 4-15. ISSN 2072 –4772

- Чепелєва, Н.В. (2011) Leitmotif, as the leading line of personal development Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 7 (2). pp. 5-14. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. and Яковенко, Л.П. (2011) Вплив смислової структури тексту на його розуміння читачем Актуальні проблеми психології, 7 (2). pp. 79-89. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. (2011) Текстова інформація як чиниик психологічного впливу на свідомість реціпієнта Технології розвитку інтелекту, 2 (Том 1). ISSN ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. and Яковенко, Л.П. (2011) Методи аналізу оповідного тексту Технології розвитку інтелекту, 1 (4). ISSN ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. (2010) Методологические основы исследования личности в контексте постнеклассической психологии Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика, 6 (Том ІІ). pp. 15-24. ISSN ISSN 2072-4772

Book Section

- Чепелєва, Н.В. (2020) Discursive construction of experience in crisis situations In: Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 15 травня – 15 червня 2020 р.) Лабораторія сучасних інформаційних технологій, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чепелєва, Н.В. (2017) To development of technologies of discursive self-designing of personality In: Тези V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" (травень 2017 р.) Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Monograph

- Чепелєва, Н.В., Рудницька, Світлана Юріївна, Смульсон, Марина Лазарівна, Зазимко, О.В., Лебединська, Ірина Вадимівна, Шиловська, О.М., Березко, Іванна Василівна, Гудінова, І.Л. and Зарецька, О.О. (2019) Discursive technologies of personality self-designing Technical Report. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чепелєва, Н.В., Смульсон, Марина Лазарівна, Зазимко, О.В., Зарецька, О.О., Гуцол, С.Ю., Лебединська, Ірина Вадимівна, Шиловська, О.М., Березко, Іванна Василівна and Гудінова, І.Л. (2016) Self-designing of personality in the discursive space Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Максименко, С.Д., Чепелєва, Н.В., Балл, Георгій Олексійович, Завгородня, О.В. (orcid.org/0000-0001-8786-8707) and Зливков, В.Л. (orcid.org/0000-0002-8404-8866) (2015) Development of personality: psychological theory and practice Technical Report. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, м. Суми, Україна.

- Чепелєва, Н.В., Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Смульсон, Марина Лазарівна, Лебединська, Ірина Вадимівна, Андрієвська, В.В., Зарецька, О.О., Шиловська, О.М., Зазимко, О.В., Гуцол, С.Ю., Березко, Іванна Василівна, Яковенко, Л.П. and Гудінова, І.Л. (2013) Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості Technical Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

- Чепелєва, Н.В., Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Смульсон, Марина Лазарівна, Зарецька, О.О., Васильченко, А.А., Андрієвська, В.В., Шиловська, О.М., Гуцол, С.Ю. and Березко, Іванна Василівна (2009) Problems of psychological hermeneutics Project Report. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Book

Чепелєва, Н.В. (2018) Personality as host of history Вид-во Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 7-23.

Чепелєва, Н.В., Рудницька, Світлана Юріївна, Зазимко, О.В., Березко, Іванна Василівна, Зарецька, О.О., Лебединська, Ірина Вадимівна, Шиловська, О.М., Гудінова, І.Л., Кресан, Ольга Дмитрівна, Коваленко-Кобилянська, Ірина Генріхівна, Мещеряков, Дмитро Сергійович, Галунзовский, Ілля Сергійович, Гуцол, Кирил Віталійович and Колярова, Анастасія Олегівна (2017) Actual problems of psychology: Vol.2 Psychological hermeneutics Актуальні проблеми психології (10). Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, м. Київ, Україна - м. Житомир, Україна.

Чепелєва, Н.В., Зарецька, О.О., Гуцол, С.Ю., Смульсон, Марина Лазарівна (orcid.org/0000-0002-9563-3390), Шиловська, О.М. and Зазимко, О.В. (2016) Psychology of personality self-development Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, м. Київ, Україна - м. Чернівці, Україна. (Unpublished)

Чепелєва, Н.В. (2015) The text and the reader ЖДУ ім. І. Франка, м.Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-191-3

Андрущенко, В.П., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Болтівець, С.І., Бурда, Михайло Іванович, Ващенко, Л.М., Грищенко, І.М., Євтух, М.Б., Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зязюн, Іван Андрійович, Камишин, Володимир Вікторович, Камінецький, Ярослав Григорович, Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Кремень, В.Г., Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Ляшенко, О.І., Мадзігон, Василь Миколайович, Макаренко, О.А., Максименко, С.Д., Мальований, Юрій Іванович, Мельник, О.В., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Панок, Віталій Григорович, Протасова, Наталія Георгіївна, Пустовіт, Г.П., Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Рогова, Павла Іванівна, Савченко, Олександра Яківна, Самчук, Л. І., Скульська, В.Є., Слюсаревський, Микола Миколайович, Соколюк, О.М., Сосідко, В.В., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Талалуєва, Н.О., Таланова, Ж.В., Чепелєва, Н.В., Чорна, К.І. and Шишкіна, М.П. (2011) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine (До 20-річчя незалежності України) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-190-7

Чепелєва, Н.В., Смульсон, Марина Лазарівна, Гуцол, С.Ю. and Шиловська, О.М. (2007) Narrative Psychotechnologies Психологічний інструментарій . Главник, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-8774-35-5

Teaching Resource

- Чепелєва, Н.В., Зазимко, О.В. and Шиловська, О.М. (2019) Self-designing narrative practices [Teaching Resource]

Other

- Чепелєва, Н.В., Смульсон, Марина Лазарівна (orcid.org/0000-0002-9563-3390), Рудницька, Світлана Юріївна, Зазимко, О.В., Лебединська, Ірина Вадимівна, Зарецька, О.О., Шиловська, О.М., Березко, Іванна Василівна and Гудінова, І.Л. (2019) Discursive technologies of personality self-designing: the final report Інститут психології НАПН України ім. Г.С.Костюка, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Максименко, С.Д., Чепелєва, Н.В., Смульсон, Марина Лазарівна and Гуменюк, Г.В. (2016) Personality in crisis modern challenges: The Materials of the methodological seminar of NAES of Ukraine (24 March 2016) НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun May 16 10:03:34 2021 EEST.