Items where Author is "Чайка, Г.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2020) Cross-cultural study of psychological well-being Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 1 (21). pp. 383-401. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (2020) Psychological characteristics of a postmodern individual and personal self-determination Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія, 13 (9). pp. 406-415. ISSN 2072-4722

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Personal autonomy and positive relations with others at adolescence Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. VI: Психологія обдарованості, 1 (15). pp. 357-367. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (2019) Personal autonomy and relatedness in adult age (by materials of foreign researchers) Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Том. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 1 (19). pp. 484-501. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Positive impacts of computer games Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Психологія обдарованості (16). pp. 269-278. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2018) Personal autonomy: freedom or responsibility? Актуальні проблеми психології: Психологія обдарованості, 14 (6). pp. 259-266. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2018) Modern research of psychological well-being (according to the materials of foreign authors) Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 17 (11). pp. 244-262. ISSN 2072-4772

- Сердюк, Л.З., Данилюк, Іван Васильович and Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2018) Personal autonomy as a key factor of human self-determination Social welfare: interdisciplinary approach, 1 (8). ISSN 2424-3876

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2017) Autonomy as a part of psychological well-being in the modern studies Актуальні проблеми психології. Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Т. VI Психологія обдарованості, 13. ISSN 0272-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2017) Approaches to computer players’ self-concept correction Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка, 15 (11). pp. 579-584. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2017) Research methodoloty for personal autonomy as a key characterictic of self-determination Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України –Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія, 17. pp. 133-141. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2016) Characteristics of self-concept of computer gamers Social welfare: interdisciplinary approach, 1 (6). pp. 40-51. ISSN 2029-7424

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2016) Self-concept as structural and dynamic aspects of self in works of Ukrainian and foreign researchers Актуальні проблеми психології, 14 (11). pp. 196-211. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2015) Value-semantic sphere during periods of personality crisis Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (9). pp. 93-101. ISSN 2072-4772

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2013) Огляд особливостей ціннісних орієнтацій користувачів комп’ютерної техніки Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Ін-ту психології ім.. Г.С. Костюка, 1 (15). pp. 302-330.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2012) Синергетичній підхід до дослідження системи ціннісних орієнтацій Проблеми загальної та педагогічної психології, 4 (14). pp. 481-489.

Book Section

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2020) The concepts of personal autonomy and relatedness in the context of psychological well-being In: Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17–18 січня 2020 р., м. Одеса) ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 23-27.

- Чайка, Г.В. (2020) Autonomy and positive relationships with other people in the postmodern era In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості (22 травня 2020 року) Ліра-К, м. Київ, Україна, pp. 116-118.

- Чайка, Г.В. (2020) Factors influencing personal autonomy at different levels of its achievement In: Психологічний і педагогічний дискурс: наукові записки вчених: збірник матеріалів конференції (14-15 травня 2020 року) НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 211-213.

- Чайка, Г.В. (2020) Psychological well-being: comparison of the samples from Ukraine and the United States In: Усамітнення та самотність в житті особистості. Збірник тез за матеріалами круглого столу (on-line, 24 квітня 2020 р.) ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», м. Київ, Україна, pp. 94-96.

- Чайка, Г.В. (2020) The method studying an individual's psychological autonomy and positive relationships with others as related phenomena In: Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 9–10 жовтня 2020 р.) Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»,, м. Харків, Україна, pp. 68-71.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Modern approaches to personal autonomy In: «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин»: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції 23 квітня 2019 р. ПП "Медобори-2006", м. Кам'янець-Подільский, Україна, pp. 73-75.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Self-determination through the prism of Postmodern In: Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження: тези доповідей VIІІ наук.-практ. семінару: Київ, 18 квіт. 2019р. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 58-59.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2019) Personal autonomy of students In: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя ПНПУ імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету (22 травня 2019 р., м. Полтава) ФОП Шевченко Р. В., м. Полтава, Україна, pp. 182-184.

- Чайка, Г.В. (2019) Three needs of the self-determination theory and their mutual relations as a basis s for a subjective sense of happiness In: Щастя та цивілізаційний розвиток : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14-15 листопада 2019 р.) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна, pp. 239-240.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2018) Research on personal autonomy with different methodological approaches In: "Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи», зб. наук. матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 100-річчя Національної академії наук України (17-18 травня 2018 р., м. Полтава) ФОП Шевченко Р.В., м. Полтава, Україна, pp. 214-217.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2017) Psychological autonomy of law enforcement officers In: Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали круглого столу Організаційний комітет круглого столу, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 241-244.

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2017) Personal autonomy as a key feature of personal self-determination In: Провідні тенденції та закономірності становлення базових парадигм української психології ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», м.Київ, Україна, pp. 41-42.

Monograph

- Сердюк, Л.З., Данилюк, Іван Васильович, Турбан, Вікторія Вікторівна, Пенькова, О.І., Володарська, Наталія Дмитрівна, Дригус, Марія Трохимівна, Яворська-Вєтрова, Ірина Вікторівна, Чайка, Г.В., Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) and Каплуненко, Ярина Юріївна (2018) Psychological technologies for self-determination of personal development Project Report. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Турбан, Вікторія Вікторівна, Білоконь, Ігор Вікторович, Бугайова, Н.М., Гаврилкова, Кіра Володимирівна, Летцев, Віктор Михайлович, Маслюк, Андрій Миколайович, Маценко, В.Ф., Маценко, Ж.М., Мельник, Оксана Андріївна, Поклад, Ірина Миколаївна, Савіна, М.І., Сердюк, Л.З., Скальська, Л.О., Терещук, А.А. and Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2017) The formation of the basic paradigms of Ukrainian psychology: the collective monograph Project Report. ТОВ «Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

- Чепа, М.-Л.А., Маценко, В.Ф., Маценко, Ж.М., Терещук, А.Д., Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314), Пупцева, Т.В. and Бугайова, Н.М. (2015) Psychological synergistic features of stable and crisis periods of person’s life Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun May 16 08:49:11 2021 EEST.