Items where Author is "Снегирева, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 87.

Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2023) The Concept of a Model of multilingual Education in Institutions of general secondary Education with the Teaching of the Languages of indigenous Peoples and national Minorities taking into account the Tasks of the European Integration of Ukraine . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-612-4

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2023) Formation of comprehensive skills in foreign literature textbooks for 5th - 6th grades In: Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції . ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна, pp. 211-214.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2023) Scaffolding in the system of multilingual education methods Український педагогічний журнал, 2. pp. 107-114. ISSN 2411-1317

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968), Бушакова, О. В. (orcid.org/0009-0001-5501-1132), Горобченко, І. В. (orcid.org/0009-0000-4503-3832) and Каєнко, О.В. (orcid.org/0009-0007-3815-3458) (2023) Model program "Foreign literature. 7th - 9th grades" [Teaching Resource]

Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968), Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) and Давидюк, Людмила (orcid.org/0000-0002-0857-3378) (2023) Scientific and methodological principles of implementing the model of multilingual education in institutions of general secondary education with the teaching of the languages of indigenous peoples and national minorities: methodical manual . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-662-9

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2023) Listening as a type of educational activity in language and literature lessons In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2023: горизонти інновацій : зб. матеріалів VІІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 25 травня 2023 р.) . Крок, м. Київ, Україна - м. Тернопіль, Україна, pp. 276-279. ISBN 978-617-692-804-1

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2023) Family Easter traditions in Zhytomyr region In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 168-171. ISBN 978-966-644-729-9

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2023) Psychological losses of schoolchildren in wartime conditions and attempts to overcome them in foreign literature lessons In: Сьомі Ґеретівські читання: наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 22 вересня 2023 року) . ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 297-302.

Кадоб'янська, Н. М. (orcid.org/0009-0000-2146-956X), Удовиченко, Л. М. (orcid.org/0000-0002-5698-557X) and Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2023) Foreign literature. Textbook for the 6th grade of institutions of general secondary education . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) A work of art as a subject of study in the textbook "Foreign literature. 5th grade" Проблеми сучасного підручника (28). pp. 170-176. ISSN 2411-1309

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Multilingualism as a modern educational strategy In: Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та виховні аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.) . РВВ ІДГУ, м. Ізмаїл, Україна, pp. 103-105.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Vyshyvanka as a family memory and a national amulet In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 277-280. ISBN 978-966-644-613-1

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) To the problem of implementing the principles of partnership pedagogy in a school literature textbook In: Педагогіка партнерства: реалії та перспективи : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 11-12.10.2022 . КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», м. Кропивницький, Україна, pp. 278-281. (In Press)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Reading competence of text comprehension and its assessment in literature lessons In: Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану. ІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко, 03 листопада 2022 року . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Multilingual education in the context of the New Ukrainian school: some didactic and educational aspects In: Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу», 04 листопада 2022 року, м. Київ, Інститут Педагогіки НАПН України . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Evaluation of students' educational results from the standpoint of the New Ukrainian school: Ukrainian and foreign literature In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавчі дослідження в умовах Нової української школи», 16 листопада 2022 р., м. Чернівці . Букрек, м. Чернівці, Україна. (Submitted)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Methodological recommendations regarding the peculiarities of the organization of the educational process in foreign literature in 5 classes of general secondary education institutions of Ukraine in the 2022-2023 academic year [Teaching Resource]

Кадоб'янська, Н. М. (orcid.org/0009-0000-2146-956X), Удовиченко, Л. М. (orcid.org/0000-0002-5698-557X) and Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Foreign literature. Textbook for the 5th grade of institutions of general secondary education . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-983-346-4

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) Competence learning strategy "Textbook author as a reader" In: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 29 березня 2021 року) (електронне видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 212-215. ISBN 978-966-644-588-2

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) Motivation of students' reading activity in textbooks of language and literature In: Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу. Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції (21 квітня 2021 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 86-88. ISBN 978-966-644-592-9

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) The role of precedent texts in the formation of a multilingual personality In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 233-234. ISBN 978-966-644-593-6

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) In-depth analysis of the literary text as a method and strategy of reading In: Методи навчання української мови: сучасний контекст: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 69-73. ISBN 978-966-644-591-2

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) Plant symbols of Ukrainian culture on embroidered shirts and songs In: «Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» Збірник тез ІІ Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 20 травня 2021 р. (електронне видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 103-105. ISBN 978-966-644-599-8

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968), Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) and Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2021) Model program "Foreign Literature" for 5-6 grades [Teaching Resource]

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) Использование сопоставительного метода в многоязычном обучении In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 147-148. ISBN 978-966-644-606-3

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) School course of foreign literature іn the context of the implementation of the new State standard вasic secondary education Проблеми сучасного підручника (27). pp. 246-256. ISSN 2411-1309

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2021) Formation of key competencies of students in the study of foreign literature in the adaptation cycle In: Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті відомої вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940–2009) 25 листопада 2021 року . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 47-50. ISBN 978-966-644-631-5

Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2021) The concept of the model of multilingual education in general secondary education institutions with instruction in the languages of indigenous peoples and national minorities . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-612-4

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Artwork in integrated textbooks "Russian language and literature" for 10, 11 classes In: Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the V International Scientific and Practical Conference April 12-14, 2020, Kharkov . Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, м. Харків, Україна, pp. 494-498. ISBN 978-966-8219-83-2

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Assessment of students' academic achievements in literature in terms of the competence approach In: Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, May 28-29, 2020 , 2 . Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», м. Дніпро, Україна, pp. 359-362.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Competence orientation of the integrated course "Russian language and literature" for 10-11 grades In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 173-174. ISBN 978-966-644-328-8

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) To the problem of integration in school education In: Использование инновационных технологий для обеспечения непрерывности обучения родному языку в начальных классах: материалы научно-теоретической онлайн-конференции республиканского значения 29 апреля 2020 г. . Узбекский университет, г. Бухара, Узбекистан, pp. 16-19.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Multicultural aspect of studying a work of art In: Comparative and international education — 2020: globalized space of innovations Proceedings of the 4-th International Conference 28 May, 2020, Kyiv . Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 279-281. ISBN 978-966-97763-9-6

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Optimization of reading activities of senior students in integrated textbooks «Russian language and literature» for 10-11 classes Проблеми сучасного підручника (25). pp. 182-191. ISSN 2411-1309

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) To the problem of the student's canon of reading In: Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти / Збірник тез доповідей І Міжнародного науково-методичного семінару . Вежа-Друк, м. Луцьк, Україна, pp. 112-114.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Reading activities in textbooks "Russian language and literature. Integrated course » In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 150-151. ISBN 978-966-644-563-9

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2020) Literature Textbook Academic Text: Requirements and Implementation Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександр. pp. 93-98. ISSN 978-966-644-584-4

- Снегирева, В. В. (2019) Integrated course "Russian language and literature" for 10 - 11 classes of institutions of general secondary education of Ukraine In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 112-113. ISBN 978-966-544-404-5

- Снегирева, В. В. (2019) Realization of the literary line of the program “Russian language and literature. Integrated Course» in the textbook for grade 10 In: Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (16 - 17 травня 2019 року, м. Запоріжжя) , 2 (34). Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна. ISBN 2223-4551

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2019) Reading competence of high school students in the process of analysis of artistic text In: Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. (3). WayScience, м. Дніпро, Україна, pp. 282-287.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Фідкевич, Олена Львівна (2019) Development of reading and literary competences in the context of the integrated course "Russian Language and Literature" grades 10-11 In: Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 102-105. ISBN 978-617-7485-43-7

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2019) Key competences and values and their interaction in the process of analysis of artistic text (O. Pushkin. Mozart and Salieri) In: Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем : ел. зб. статей за матеріалами Дванадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовт. 2019 . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 459-465. ISBN 978-966-644-487-8

- Фідкевич, Олена Львівна, Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Курач, Лариса Іванівна (2019) Russian language and literature. Integrated course. Grade 10: textbook [Teaching Resource]

- Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Курач, Лариса Іванівна (orcid.org/0000-0003-3779-8813) (2019) Russian language and literature. Integrated course. Grade 11: textbook [Teaching Resource]

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2019) Philological analysis of text in constructing tasks for a work of art in integrated textbooks "Russian language and literature" for 10, 11 classes In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 115. ISBN 978-966-644-524-0

- Снегирева, В. В. (2018) New names in the program of foreign literature for the 10th form World literature in modern school, 7. pp. 16-19.

- Снегирева, В. В. (2018) Why is it important to teach in school to read artistic works, and not to study literature World literature in modern school, 9. pp. 3-7.

- Снегирева, В. В., Фідкевич, Олена Львівна and Курач, Лариса Іванівна (2018) Guidelines for the integrated course "Russian language and literature" (10 - 11 classes) Всесвітня література в сучасній школі, 7. pp. 34-40.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968), Фідкевич, Олена Львівна and Курач, Лариса Іванівна (2018) Scheduling lessons in the integrated course "Russian language and literature", Grade 10 Всесвітня література в сучасній школі, 7. pp. 41-44.

- Курач, Лариса Іванівна, Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) and Снегирева, В. В. (2018) Integrated Course Program "Russian language and literature" for grade 10 general educational institutions with training in Russian (standard level) Всесвітня література в сучасній школі, 7. pp. 22-33.

Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2018) Foreign literature. Grade 5: Textbook . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-28-4

- Снегирева, В. В. (2018) The school of "pure art" in Russian poetry of the nineteenth century. Artistic perfection of the lyrics by F. Tyutchev and A. Fet Всесвітня література в сучасній школі, 10. pp. 25-31.

Снегирева, В. В., Курач, Лариса Іванівна, Фідкевич, Олена Львівна, Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660), Першукова, Оксана Олексіївна and Колесник, Катерина Василівна (2018) Monitoring and evaluation of student learning achievements in ethnic minority languages and literatures . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-08-06

Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660), Фідкевич, Олена Львівна, Курач, Лариса Іванівна, Снегирева, В. В., Першукова, Оксана Олексіївна and Колесник, Катерина Василівна (2018) Monitoring and evaluation of student achievements in languages and literatures of ethnic minorities . Конві Прінт, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-08-6

- Снегирева, В. В. (2018) The problem of the development of integrated textbooks "Russian language and literature" for the 10-11 grades In: Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy NAP of Ukraine for 2018 year . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 123-124. ISBN 978-966-644-464-9

Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2018) Competency approach in constructing tasks for artwork . Конві Прінт, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-08-6

Топузов, Олег Михайлович, Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) and Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2018) Foreign Literature: New Educational Programs for 10-11 grades of institutions of general secondary education (level of standard, profile level); Methodical comments from leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Sciences o . УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна.

- Снегирева, В. В. (2017) Literature of the Enlightenment. Methodical materials for the lessons on the subject, Grade 9 World Literature in the modern school, 7-8 (433). pp. 45-48.

Снегирева, В. В. (2017) Formative assessment in the lessons of foreign literature . УОВЦ "Оріон", м. Київ, Україна, pp. 72-75.

- Сімакова, Лідія Анатоліївна and Снегирева, В. В. (2017) Francesco Petrarca. Sonnets Всесвітня література в сучасній школі, 1. pp. 9-13.

- Снегирева, В. В. (2017) The study of Vasil Bykov's story "The Alpine Ballad". Task system, Grade 7 Всесвітня література в сучасній школі, 11. pp. 3-6.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2017) Enlightenment era. Jonathan Swift. Johann Wolfgang Goethe. Methodical materials for the lessons by section, Grade 9 World literature in modern school, 9. pp. 9-12.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2017) Friedrich Schiller. Ode "To joy". Methodical materials for the lessons on the subject, Grade 9 Всесвітня література в сучасній школі, 10. pp. 12-17.

- Снегирева, В. В. (2017) Literary mag Milorad Pavish Всевсвітня література в сучасній школі, 4. pp. 38-40.

- Снегирева, В. В. (2017) Konstantin Balmont: “I loved - I also love - unearthly ...” Всесвітня література в сучасній школі, 6. pp. 22-26.

- Снегирева, В. В. (2017) Competently oriented tasks as a means of forming assessment of students from foreign literature In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 130-131. ISBN 978-966-644-398-5

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2017) Всесвітня література в сучасній школі, 3. pp. 6-11.

- Снегирева, В. В. (2016) Middle Ages as a cultural and literary era. Western European medieval literature. Materials for the lesson foreign literature on the new program, grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 12 (12). pp. 5-7.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) Origins of world verbal art. Materials for the lessons of foreign literature on the section "Antiquity", grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 10. pp. 3-12.

- Снегирева, В. В. and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) Climbing to Dante. Commentary and teaching materials for foreign literature lessons by Dante Alighieri's poem "Divine Comedy", Grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 1. pp. 8-13.

- Снегирева, В. В. (2016) Ernest Hemingway Old and the Sea: parable about love, courage and humility Всесвітня література в сучасній школі, 1. pp. 35-38.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) System of tasks for artwork as a means of forming literary and literary competencies of students Всесвітня література в сучасній школі, 9. pp. 10-13.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2016) Principles of forming the subject competences of foreign literature In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2016 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 176-177. ISBN 978-966-644-398-5

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) Literature and culture. Literary process. Kinds of literature (epic, lyric, drama), their characteristic features Всесвітня література в сучасній школі, 7-8. pp. 25-28.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2016) Ancient Greek Theater. Aeschylus Ancient Roman literature (Virgil, Horace, Ovid). Materials to the lessons of foreign literature under the new program, Grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 11. pp. 5-19.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2015) Features of designing competency-oriented tasks in textbooks on literature for grades 5-6 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 р . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 226-227. ISBN 978-966-644-398-5

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2015) Classical poetry of the Middle East. Materials for the lessons of world literature, grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 1. pp. 3-9.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2015) Involvement of the cultural context in the process of studying the theme "Greek myths": Methodical recommendations for the introductory lesson on the subject, 6 form Всесвітня література в сучасній школі, 9. pp. 6-9.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2014) The conceptual basis for the development of biographical articles in the textbooks of the integrated course «Literature (russian and world)» from the standpoint of cultural approach Проблеми сучасного підручника (14). pp. 700-708. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Снегирева, В. В. (2014) Giovanni Boccaccio Decameron. Historical and cultural commentary in the study of artistic work, grade 8 World literature in modern school, 3. pp. 15-17.

- Снегирева, В. В. and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2014) Poems by hieroglyphs. Features of the study of Chinese poetry, grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 12. pp. 12-25.

- Снегирева, В. В. (2014) Miguel de Cervantes. Don Quixote "Sad Image" or a parody? To the problem of interpreting the image of Don Quixote Всесвітня література в сучасній школі, 4. pp. 20-22.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2014) Culturological model of studying the writer's biography at school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2014 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 219-220. ISBN 978-966-644-398-5

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) and Сімакова, Лідія Анатоліївна (2014) "Pernicious anger" Achaean. "Iliad" by Homer. Materials for the lesson, grade 8 Всесвітня література в сучасній школі, 10. pp. 3-5.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2014) Gobsec as a human species. By the work of O. De Balzac. Materials for the lesson, Grade 10 Всесвітня література в сучасній школі, 10. pp. 6-9.

- Снегирева, В. В. (2013) Studying the biography of A.S. Pushkin in the context of his era World literature in modern school, 10. pp. 3-5.

- Курач, Лариса Іванівна, Корсаков, Володимир Олексійович, Сімакова, Лідія Анатоліївна, Снегирева, В. В. and Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2011) Problems designing tutorials on languages and literatures of ethnic minorities for primary and basic school Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

This list was generated on Mon Dec 11 00:17:35 2023 EET.