Items where Author is "Пузіков, Дмитро Олегович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Article

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2023) Scientific and methodological support for training teachers in forecasting and designing a variable component of gymnasium/lyceum curriculum Проблеми сучасного підручника (30). pp. 149-158. ISSN 2411-1309

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2023) The technology of forecasting and designing the variable component of educational program of gymnasium and/or lyceum in the process of intra-school scientific and methodological work Український педагогічний журнал, 3. pp. 144-154. ISSN 2411-1317

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2022) Factors influencing the design of the content of complete general secondary education and forecasting scenarios for its development in wartime Ukrainian Educational Journal, 2. pp. 64-72. ISSN 2411-1317

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2022) Digital lesson outline in the context of educational and methodological support of distance learning in conditions of wartime Problems of the modern textbook (28). pp. 133-144. ISSN 2411-1309

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2021) Technique for designing a variable component of gymnasium curriculum as a factor of developing new educational and methodological support Проблеми сучасного підручника (27). pp. 205-222. ISSN 2411-1309

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2021) Forecasting Енциклопедія освіти. p. 799. ISSN ISBN 978-966-667-759-7

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2020) Content and structure of practical tutorial for training teachers for forecasting the content of complete general secondary education Проблеми сучасного підручника (25). pp. 121-132. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) Peculiarities of introduction of elective courses in economic geography and economics in schools of Ukraine Географія, 15-16 (379). pp. 11-15.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2018) Electronic textbook as a means of training subjects of educational activity to predict the development of general secondary education Проблеми сучасного підручника (20). pp. 339-350. ISSN 2411-1309

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Prediction of the development of general secondary education: teacher level Український педагогічний журнал, 3 (15). pp. 67-74. ISSN 2411-1317

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Methodology of preparation of subjects of educational activity to the application of a theoretical model of predicting the development of general secondary education Український педагогічний журнал, 2 (14). pp. 75-82. ISSN 2411-1317

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Empirical study of preparedness of subjects of educational activity for forecasting of development of general secondary education Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (2) (25). pp. 161-166. ISSN 2309-9763

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Educational and methodological literature as a means of forming of forecasting competence of a modern teacher Проблеми сучасного підручника (21). pp. 358-371. ISSN 2411-1309

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Theoretical вasis and tools for evaluation of innovative development of institution of general secondary education Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка, 7 (76). pp. 35-92. ISSN 9724-9524

- Пузіков, Дмитро Олегович (2017) Predictive model of a textbook for the New ukrainian school: didactic aspect Проблеми сучасного підручника, 2 (19). pp. 274-284. ISSN 2411-1309

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2017) Theoretical model for prediction of general secondary education development Український педагогічний журнал, 4 (12). pp. 128-137. ISSN 2411-1317

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2016) The model of forecasting the development of a comprehensive school in the inner-school methodoligical activity Український педагогічний журнал, 4 (8). pp. 86-93. ISSN 2411-7420

- Пузіков, Дмитро Олегович (2016) A model of designing the competence-based learning content at high school Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка, 2 (4). pp. 63-69. ISSN 2415-3699

- Пузіков, Дмитро Олегович and Гораш, Катерина Вікторівна (2015) Evaluation of innovative development of generaleducation academic institutions: features and condtions Рідна школа, 1-2 (1021-2). pp. 7-12. ISSN 0131-6788

- Пузіков, Дмитро Олегович (2015) An evaluation of innovational development of general educational institution Довідник директора школи, 5 (6). pp. 6-27. ISSN 18115-6915

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2015) Innovative development of a comprehensive educational institution as an object for assessment Український педагогічний журнал, 3. pp. 145-157. ISSN 2411-1317

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2014) А readiness of general educational institution for an evaluation of innovative development: criteria and levels Готовність загальноосвітнього навчального закладу до оцінювання інноваційного розвитку: критерії та рівні / Д. О. Пузіков // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (11). pp. 102-112.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Didactic bases of electronic manual for evaluation of innovational development of general educational institution Проблеми сучасного підручника (14). pp. 588-596. ISSN 978-966-644-382-6

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Trends and imperatives of innovational development of general educational institutions Філософія інноваційної діяльності: практико орієнтований збірник. pp. 147-153. ISSN 978-966-699-778-7

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Didactic bases of electronic manual for evaluation of innovational development of general educational institution Проблеми сучасного підручника (14). pp. 588-596. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Principles of evaluation of innovational development of general educational institution Рідна школа, 10 (1018). pp. 32-36. ISSN 0131-6788

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Qqualimetric factor-criterion model of evaluation of innovational development of general educational institution Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4 (25). pp. 226-234. ISSN 2311-214X

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2013) Модель оцінювання інноваційного розвитку знз: структура та функції Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (46). pp. 281-286. ISSN 2307-4922

- Пузіков, Дмитро Олегович (2013) Оцінювання освітнього простору інноваційної школи життєтворчості особистості: якісні показники Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення і орієнтири для ХХІ століття; ювілейний науково-методичний збірник (1). pp. 110-116. ISSN 978-966-8157-38-7

Book Section

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2023) Forecasting and designing by pedagogical workers of the variable component of the educational program of the general secondary education institution in the conditions of war and post-war reconstruction of Ukraine In: бірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки – 2023 в Україні «Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану» (23 травня 2023 року) . ДНДІ МВС України, м. Київ, Україна, pp. 451-453.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2023) Cohesion of classes in institutions of the system of general secondary education in the conditions of war: state, threats, directions of support In: Безпекова ситуація в Україні в умовах війни: стан, загрози, напрями забезпечення : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 26 вересня 2023 р.) . ДНДІ МВС України, м. Київ, Україна, pp. 285-287. ISBN 978-617-8195-33-5

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2023) Compensation for educational losses of students as a factor in the design of the variable component of the educational program of a general secondary education institution In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 122-124. ISBN 978-966-644-753-4

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2023) Model and technique of preparation pedagogical workers to design a variable component of the content of complete general secondary education in the conditions of digitalization of society In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 167-168. ISBN 978-966-644-622-3

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2022) Peculiarities of designing the variable component of the content of comprehensive general secondary education in the conditions of digitalization of society In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 200-201. ISBN 978-966-644-627-8

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2021) Methodical recommendations for the introduction of methods for designing a variable component of the educational program of the gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 204-205. ISBN 978-966-644-606-3

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2021) Forecasting and designing the content of pre-professional training of students in the context of creating an educational program of the gymnasium In: Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи: збірник тез Всеукраїнського науково-практичного семінару . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 53-54. ISBN 978-966-644-594-3

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2020) Practical manual for forecasting a content of general secondary education for a teacher: content and structure In: Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 161-163. ISBN 978-966-644-328-8

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2020) The concept, classification, characteristics of subjects of forecasting the content of general secondary education In: Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) . Видавництво Хортицької національної академії,, м. Запоріжжя, Україна, pp. 572-574. ISBN 978-966-8157-84-4

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2020) General scientific principles of forecasting the content of general secondary education In: Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (м. Київ. — 27–28 травня 2020 р.) , 3 . Університет "Україна", м. Київ, Україна, pp. 275-277.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2020) Method of forecasting the content of the educational program of the profile institution of general secondary education of technical direction for academically able students In: Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 вересня 2020 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 42-44. ISBN 978-966-644-552-3

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) System of forecasting a content of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 65-66. ISBN 978--966-644-524-0

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) The study of economics in gymnasiums and lyceums of Ukraine: prospects for pedagogical research In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 150-151. ISBN 978--966-644-524-0

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) Levels of organization of forecasting of general secondary education's content In: Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики: тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, - 20-21 листопада 2019 р.) . Університет "Україна", м. Київ, Україна, pp. 359-362.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Forecast background of general secondary education content In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 33-34. ISBN 978-966-644-464-9

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Methodology for determining the forecast background of the institution of general secondary education as a component of the prognostic model of school development In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Інститут педагогіки НАПН України; Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 36-38. ISBN 978-966-644-464-9

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2018) Considering of forecast background in the process of creation of forecast scenarios for the development of institutions of the system of general secondary education of Ukraine In: Теорія і методика формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії: Збірник тез науково-практичної конференції (Київ, 18 жовтня 2018 року) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 44-48.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2017) Methodology of training of subjects of educational activity to the application of the theoretical model of forecasting the development of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 42. ISBN 978-966-644-398-5

- Пузіков, Дмитро Олегович (2016) Theoretical model of forecasting the development of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 61-63. ISBN 978-966-644-398-5

- Пузіков, Дмитро Олегович (2015) Forecasting model of innovation development of general educational institutions for gifted pupils In: Моделювання інноваційних систем начання й виховання обдарованих дітей: матер. всеукр. наук.-практ. конференц . Оперативна поліграфія, м. Харків, Україна, pp. 186-188. ISBN 978-966-8354-26-7

- Пузіков, Дмитро Олегович (2015) Forecasting of innovative development of general educational institution In: Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., 21-22 квітня 2015 р. , 2 . Університет "Україна", м. Київ, Україна, pp. 157-159.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2015) Tools for evaluation of innovative development of a general educational institution In: Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу : збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 жовтня 2015 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 8-9. ISBN 978-966-399-913-5

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2015) Experimental verification of the effectiveness of scientific and methodological support of integrated assessment of innovative development of general educational institution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-94. ISBN 978-966-644-398-5

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2015) Recommendations on the evaluation of innovative development of general educational institution: theoretical and methodical aspects of the development and application In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.) . Університет «Україна», м. Київ, Україна, pp. 71-72.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2015) Innovative development of general educational institution for children with special needs as an object of evaluation In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.) . Університет «Україна», м. Київ, Україна, pp. 301-302.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2014) Evaluation of innovative development of general educational institutions: factor-criterion model In: Молодь: освіта, наука, духовність: тези допов. ХІ Всеукр. наук. конф. , 3 (11). Університет "Україна", м. Київ, Україна, pp. 194-196.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2014) Факторно-критериальная модель оценивания инновационного развития общеобразовательного учебного заведения In: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжн. участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічної реформ» . Наші книги, м. Чернівці, Україна, pp. 19-20.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2014) Methodical principles of integrated evaluation of innovative development of a general educational institution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 32-33. ISBN 978-966-644-398-5

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2014) Evaluation of innovative development of general educational institution: qualitative indicators In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIV міжнарод. наук. - практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.) . Університет «Україна», м. Київ, Україна, pp. 63-64.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2013) Criteria for evaluation of innovative development of general educational institutions In: Молодь: освіта, наука, духовність , 2 . Університет «Україна», м. Київ, Україна.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2013) Evaluation of prospects of innovative development of general educational institution In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України . Інститут педагогіки НАПН України , м. Київ, Україна.

- Пузіков, Дмитро Олегович (2013) Monitoring of innovative development of general educational institution In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIII міжнародної науково-практичної конференції . Університет «Україна», м. Київ, Україна.

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2012) Організаційно-методичне забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу In: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей . Університет "Україна", м. Київ, Україна.

Monograph

- Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774), Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Мушка, О.В., Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Климчук, І.О. (orcid.org/0000-0002-1883-480X), Прохоренко, О.О. (orcid.org/0000-0002-2691-9387), Пархоменко, Н. Є., Мезенцева, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0001-8345-1154) and Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) Forecasting the development of general secondary education: theory and methodology Project Report. КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924), Гораш, Катерина Вікторівна, Зоц, Віра Миколаївна, Мушка, О.В., Лелюх, В.М., Прохоренко, О.О., Варава, Валентина Юріївна and Миньківська, М.В. (2015) Theory and technology of comprehensive evaluation of innovative development of general education institution Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Щекатунова, Ганна Дмитрівна, Тесленко, Валентин Вікторович, Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Гораш, Катерина Вікторівна, Пузіков, Дмитро Олегович, Варава, Валентина Юріївна and Волченкова, Галина Миколаївна (2013) Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів Project Report. Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924), Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774), Климчук, І.О. (orcid.org/0000-0002-1883-480X), Мушка, О.В., Прохоренко, О.О. (orcid.org/0000-0002-2691-9387), Пархоменко, Н. Є. and Мезенцева, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0001-8345-1154) (2019) Forecasting the development of general secondary education: theory and methodology Project Report. КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна.

Book

Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773), Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924), Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774), Мезенцева, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0001-8345-1154) and Климчук, І.О. (orcid.org/0000-0002-1883-480X) (2022) Designing the educational environment of the gymnasium: theory and practice: a practical guide . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-621-6

Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2022) Organization and conducting of distance (mixed) learning lesson in war conditions . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна, pp. 17-21. ISBN 978-966-983-360-0

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Топузов, Олег Михайлович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) and Братко, Марія Василівна (2020) Elective courses in economics and economic geography. Methodical manual for teachers . Вид. група «Основа», м. Харків, Україна. ISBN 978-617-00-3185-3

Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924), Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774), Климчук, І.О. (orcid.org/0000-0002-1883-480X), Мушка, О.В., Прохоренко, О.О. (orcid.org/0000-0002-2691-9387), Мезенцева, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0001-8345-1154), Пархоменко, Н. Є. and Люлькова, Ю.М. (orcid.org/0000-0002-4999-9877) (2019) Pedagogical forecasting of general secondary education development . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-36-9

Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774), Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Мушка, О.В., Прохоренко, О.О. (orcid.org/0000-0002-2691-9387), Пархоменко, Н. Є., Мезенцева, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0001-8345-1154), Люлькова, Ю.М. (orcid.org/0000-0002-4999-9877) and Пузіков, Дмитро Олегович (2019) Pedagogical forecasting of general secondary education development . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-36-9

Teaching Resource

- Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924), Гораш, Катерина Вікторівна (orcid.org/0000-0001-8625-9774), Зоц, Віра Миколаївна, Лелюх, В.М. and Миньківська, М.В. (2015) Scientific and methodological support of complex evaluation of innovative development of general educational institution: methodical recommendations [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Wed May 29 01:05:30 2024 EEST.