Items where Author is "Орлов, В.Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

- Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Ваніна, Н.М. (orcid.org/0000-0001-8310-5139), Єршова, Людмила Михайлівна, Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф. and Радкевич, О.П. (2019) Bases of innovative enterprise: program of educational discipline for establishments of trade (vocational) education Професійна освіта, 2 (83). pp. 33-35.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) and Орлов, В.Ф. (2019) Results of research of problems of consultation from professional career of staff of professional and technical education units Професійна освіта, 2 (83). pp. 58-60.

- Орлов, В.Ф. and Базиль, Л.О. (2018) Methodology of developing career orientations and enhancing professional success of specialists Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. pp. 330-337. ISSN 978-966-316-438-0

- Орлов, В.Ф. and Базиль, Л.О. (2018) Professional career counselling as an important factor in self-realization of future specialists Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, 6 (75) (181). pp. 7-11. ISSN 2308-5258

- Орлов, В.Ф. (2017) Integration approach is to forming and development of professional competence and quarry orientations of future designers Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів : теорія і практика. pp. 277-282.

- Орлов, В.Ф. (2017) Сareer orientations for subjects of a modern professional school Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (13). pp. 15-21. ISSN 2223-5752

- Єршова, Людмила Михайлівна, Закатнов, Д.О. and Орлов, В.Ф. (2017) Methodological background of professional orientation and career guidance of vet students Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні актуальні проблеми теорія i практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 291-297.

- Орлов, В.Ф. (2016) The formation of students’ civic consciousness and ideas about career at vocational schools Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (11). pp. 23-28. ISSN 2223-5752

- Орлов, В.Ф. (2016) Formation of career orientations of students in vocational school as a pedagogical problem Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (12). pp. 42-50. ISSN 2223-5752

- Орлов, В.Ф. (2016) Problem of development of quarry orientations of students of vocational educational establishments : task and methods of decision Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 8. pp. 184-199.

- Орлов, В.Ф. (2015) Abstract Axiogenesis of vocational students’ ideas about professional success Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (9). pp. 27-34. ISSN 2223-5752

- Орлов, В.Ф. and Фурса, О.О. (2015) The problems of designing future professional career design specialists Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (10). pp. 5-16. ISSN 2410-4434

- Орлов, В.Ф. and Фурса, О.О. (2015) The problems of designing future professional career design specialists Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (10). pp. 5-17. ISSN 2410-4434

- Орлов, В.Ф. (2014) Formation of students’ conception about life and professional progress Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми пошуки і перспективи (4). pp. 17-28.

- Орлов, В.Ф. (2014) Formation of a Professional teacher`s personality in the classical methodology Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць (8). pp. 96-104. ISSN 2223-5752

- Орлов, В.Ф. (2014) Terms of development of professional reflection are in the system of designer education Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості. pp. 387-391. ISSN 978-966-136-195-8

- Орлов, В.Ф. (2014) The axiology of presentations of students educational establishments about professional success Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 284-288. ISSN 978-966-2337-01-3

- Орлов, В.Ф. (2013) Індивідуально-особистісні уявлення майбутніх фахівців про професійний успіх Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал (3). pp. 18-22.

- Орлов, В.Ф. (2013) Education process and problems of individualization in a system of vocational education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (6). pp. 73-77. ISSN 2223-5752

- Орлов, В.Ф. (2013) The development of pedagogical skills of teachers of design based on reflective pedagogy Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. pp. 372-376.

Book Section

- Орлов, В.Ф. (2018) Problems of employment and formation сareering orientations of professional (professional and technical) education students In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 33-35.

- Орлов, В.Ф. (2017) Methodology of career orientation formation of modern professional school students In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 99-101.

- Орлов, В.Ф. (2016) Formation of career orientations of vocational schools students as a psychological and pedagogical problem In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2015 рік (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 43-46.

- Орлов, В.Ф. (2015) By the the problem of forming of the students of vocational education representations about life and professional success In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (26 березня 2015 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 55-59.

- Орлов, В.Ф. (2014) In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.). Т. 2 / Інститут професійно-технічної освіти НАПН Україн ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 43-45.

- Орлов, В.Ф. (2013) A professional reflection is in creative development of personality of future skilled worker In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 39-43.

Monograph

- Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф. and Сохацька, Г.В. (2020) Training of future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development: theory and practice Technical Report. "Полісся", м. Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О., Алєксєєва, С.В., Величко, Н.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Кузьмінська, Л.Д., Лозовецька, В.Т. and Орлов, В.Ф. (2019) Career guidance system for students of vocational schools: monograph Project Report. Полісся, м. Житомир, Україна.

- Закатнов, Д.О., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Злочевська, Л.С., Карп'юк, М.Д., Орлов, В.Ф., Павлов, Ю.О. and Шимановський, Марк Мусійович (2014) Training of pupils of professional educational institutions for planning and realization of professional career: theory and practice Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна.

Book

Закатнов, Д.О., Алєксєєва, С.В., Орлов, В.Ф., Гриценок, І.А. and Кузьмінська, Л.Д. (2019) Psychological-pedagogical trainings in the system of career counseling for students of vocational schools: a textbook Полісся, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-655-912-1

Орлов, В.Ф., Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X), Алєксєєва, С.В. (orcid.org/0000-0002-8132-0465), Єршова, Людмила Михайлівна and Лозовецька, В.Т. (2018) Planning and development of professional career of student's young people in the system of vocational education Полісся, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-655-889-6

Радкевич, В.О., Орлов, В.Ф., Єршова, Людмила Михайлівна, Короткова, Л.І., Бородієнко, О.В., Гриценок, І.А., Алєксєєва, С.В., Максимова, А.Б., Шамралюк, О.Л., Ромась, Катерина, Глущенко, Олена Вадимівна, Андрощук, Ірина, Клименко, Марина, Андрощук, Ігор, Радкевич, О.П., Пуховська, Л.П., Леу, Сніжана Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8616-1005), Мельник, О.В., Гурова, Інна and Грибіш, Степан (2017) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «ІМА-прес», м. Павлоград, Україна. ISBN 2223-5752

Лузан, П.Г., Липська, Лариса Василівна, Гуменний, О.Д., Гуменна, Л.С., Белан, Владислав Юрійович, Зуєва, Альона Борисівна, Кононенко, Андрій Геннадійович, Закатнов, Д.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Орлов, В.Ф., Алєксєєва, С.В., Гриценок, І.А., Злочевська, Л.С., Байдулін, В.Б., Базелюк, Олександр Васильович, Ягупов, Василь Васильович, Петренко, Лариса Михайлівна, Шевченко, Віктор Леонтійович, Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067), Голуб, І.І., Мищишен, А. В., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Артюшина, М.В., Романова, Г.М., Герлянд, Т.М., Пащенко, Т.М., Романов, Л.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П., Пуховська, Л.П. and Леу, Сніжана Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8616-1005) (2017) Vocational education: informational and analytical materials on the results of the qualifying phase of research ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-331-543-0

Єршова, Людмила Михайлівна, Закатнов, Д.О., Михнюк, М.І., Орлов, В.Ф., Андрощук, Ігор, Філімонова, Тетяна Віталіївна, Клименко, Марина, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Кравець, С.Г., Липська, Лариса Василівна, Бородієнко, О.В., Леу, Сніжана Олексіївна, Radkevych, Olexandr and Skliarenko, Inna (2016) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «Міленіум», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф., Злочевська, Л.С., Локшин, В.С. and Павлов, Ю.О. (2015) Pedagogical technologies of preparation of student's young people to the choice and realization of professional career ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Закатнов, Д.О., Вовковінський, М.І., Карп'юк, М.Д., Орлов, В.Ф., Павлов, Ю.О. and Торчевська, Наталія Вікторівна (2015) Forming of readiness of students of professional educational institutions to the choice and realization of professional career ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Radkevych, V. O., Єльникова, Галина Василівна, Михнюк, М.І., Орлов, В.Ф., Свистун, Валентина Іванівна, Weintraub, Mark, Hlushchenko, Olena, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Гириловська, І.В., Гуралюк, А.Г., Карташова, Л.А., Ягупов, Василь Васильович, Закатнов, Д.О., Радкевич, О.П., Романова, Г.М., Vornachev, Andriy and Herhanov, Leonid (2015) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Лозовецька, В.Т., Aystrahanov, Dmytro, Палькевич, Юлія Святославівна, Шимановський, Марк Мусійович, Anishchenko, Volodymyr, Михнюк, М.І., Карп'юк, М.Д., Weintraub, Mark, Пятничук, Т.В., Радкевич, О.П., Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206), Орлов, В.Ф., Романова, Г.М., Пуховська, Л.П., Селецький, А.В. and Мендзебровський, Ігор (2014) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ "НВП Поліграфсервіс", м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Закатнов, Д.О., Лузан, П.Г., Пуховська, Л.П., Ягупов, Василь Васильович, Кошук, О.Б., Кравець, С.Г., Палькевич, Юлія Святославівна, Сушенцев, О.Є., Гуралюк, А.Г., Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206), Орлов, В.Ф. and Павлов, Ю.О. (2013) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Teaching Resource

- Закатнов, Д.О., Вовковінський, М.І., Злочевська, Л.С. and Орлов, В.Ф. (2015) Students of vocational educational establishment have forming of social-psychological competence [Teaching Resource] (In Press)

- Отич, О.М., Галаган, Валентина Яківна and Орлов, В.Ф. (2008) Conflict. Lecture notes. To prepare masters all forms of education [Teaching Resource]

This list was generated on Mon May 17 05:39:55 2021 EEST.