Items where Author is "Овчарук, О.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 98.

Article

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) and Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2021) Digital competence of New Ukrainian School teacher Освіта (7-8). p. 2.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Current approaches to the development of digital competence of human and digital citizenship in European countries Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (76). pp. 1-13. ISSN 2076-8184

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) and Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2020) The results of the online survey “Teachers’ needs for raising the level on the use of digital and ICTs in quarantine” Вісник НАПН України. ISSN 2707-305X

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) and Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2020) The state of readiness of teachers to use the tools of information and educational environment for the implementation of distance learning in quarantine caused by COVID-19 Нова педагогічна думка, 3 (103). pp. 48-54. ISSN 2520-6427

- Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Digital tools for creating and maintaining an educational environment for democratic citizenship in European countries Комп’ютер в школі та сім’ї, 2. pp. 53-56. ISSN 2307-9851

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) European strategy for determining the level of competence in the field of digital technologies: a framework for digital competence for citizens Освiтнiй вимiр, 3 (55). pp. 3-12. ISSN 2708-4604

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-792) and Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2019) Model of informational and educational environment of teachers' civic competence on the basis of the Council of Europe approaches Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences (183). pp. 129-134. ISSN 2415-7988

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2019) Digital competence of teacher: international tendencies and frameworks Нова педагогічна думка, 4 (100). pp. 52-55. ISSN 2520-6427

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) and Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) (2018) European experience of the teachers' digital competence development in the context of modern educational reforms Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (65). pp. 317-336. ISSN 2076-8184

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2018) Digital competence framework for citizens: european strategy of proficiency level definition in the sohere of digital technologies Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1 (98). pp. 31-38. ISSN 2304-0629

- Овчарук, О.В. (2017) The modern requesrs to the degital literacy in the system of school education: on the base of DigComp 2.0 Нова педагогічна думка, 4 (92). ISSN 2520-6427

- Овчарук, О.В. (2017) Integration of entrepreneurship key competence into education curricula in Ukraine: the way toward democratic school Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2 (2(103)). pp. 82-88. ISSN 2072-8263

- Сороко, Н.В. and Овчарук, О.В. (2016) Information and communication competency development in education system: modern studies and prospects Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (51). pp. 1-7. ISSN 2076-8184

- Сороко, Н.В. and Овчарук, О.В. (2016) Using of the teachers’ information and communication сompetency assessment instruments in Еuropean countries Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (52). pp. 133-143. ISSN 2076-8184

- Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Овчарук, О.В., Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) and Бородієнко, О.В. (2016) Comparative Education Studies in the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine: Steps of Growing Ukrainian Educational Journal (2). pp. 5-12. ISSN 2411-1317

- Овчарук, О.В. (2016) The modern experience of education for democratic citizenship and human rights education implementation in the Eastern Partnership Countries Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (2). pp. 44-51.

- Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Авшенюк, Н.М., Овчарук, О.В. and Бородієнко, О.В. (2016) Comparative Pedagogy at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine: Steps of Growth Український педагогічний журнал, 2. pp. 5-12. ISSN 2411-1317

- Овчарук, О.В. (2015) Modern approaches to the development and implementation of education for democratic citizenship courses Ukrainian Educational Journal (4). pp. 193-204. ISSN 2411-1317

- Овчарук, О.В. (2014) Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій як осередок порівняльно-педагогічних студій міжнародного досвіду ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (2014) Проблеми оцінювання ІК-компетентності в системі загальної середньої освіти : загальні підходи Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184

- Овчарук, О.В. and Нежинська, О.О. (2014) Ukrainian experience of the post-graduate education gender studies in the context of society democratisation Вища школа лінгвістична.

- Овчарук, О.В. and Сороко, Н.В. (2014) The comparative education studies review in the sphere of information and communication competence justification Збірник наукових праць до 15-річчя ІІТЗН НАПН України.

- Овчарук, О.В. (2014) Civic Education Implementation Experience on Ukrainian Schools British Journal of Science,Education and Culture, 1 (5). p. 8.

- Овчарук, О.В. (2013) Characteristics of the education for democratic citizenship: european dimention Постметодика, 2013 (3). ISSN 1815-3194

- Овчарук, О.В. (2013) the information and communication competency definition: international approaches Комп'ютер в школі та сім'ї, 6.

- Овчарук, О.В. and Гуржій, А.М. (2013) Discussion aspects of information and communication technologies competencies: snternational approaches and ukrainian prospcts Херсонський державний університет.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Довбищенко, В.І. and Овчарук, О.В. (2013) The catalog of educational innovations and projects in the field of pre-school and secondary education in Ukraine Постметодика, 6 (109). pp. 6-37. ISSN 1815-3194

- Овчарук, О.В. (2013) The problems of dissemination of the educational innovations and innovatopnal educational projects in Ukraine Postmetodika, 2 (111). pp. 1-5. ISSN 1815-3194

- Биков, В.Ю. and Овчарук, О.В. (2013) Informational support of interdisciplinary approach in the general secondary education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (37). ISSN 2076-8184

- Овчарук, О.В. (2012) Conceptual issues to the education for democratic citizenship development in internetional context Шлях освіти (4). pp. 14-17.

- Овчарук, О.В. (2011) Досвід впроваджнення курсів з основ споживчих знань в системі освіти України Економіка в школах України, 1 (74). pp. 30-32.

- Овчарук, О.В. (2011) Загальні підходи до стандартизації ІКТ компетентностей в країнах зарубіжжя Педагогічна компаративістика - 2011: компаративістські підходи підтримки та розвитку обдарованості (Частина І) : матеріали наук.-практ.семінару (Київ, 6 червня 2011 р.) / за ред. О.І.Локшиної, Н.І.Поліхун.- К.:Ін-т обдарованої дитини НАПН України.

- Гриценчук, О.О. and Овчарук, О.В. (2011) Хронологія розвитку споживчої освіти в Україні Економіка в школах України, 3 (76). pp. 12-13.

- Овчарук, О.В. (2010) Державна політика у сфері доступу до ІКТ в освіті: європейський контекст НАДУ при Президентові України. pp. 1-3.

- Биков, В.Ю., Жук, Ю.О., Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В. and Овчарук, О.В. (2004) Information Educational Portal "Children of Ukraine" Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук, праць (1). pp. 5-17. ISSN ISBN 966-326-095-5

Book Section

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Teachers' attitude to the use of ICT in practical work and in the creation of a digital learning environment In: Цифрова компетентність вчителя нової української школи 2020: моделювання цифрокого навчального середовища закладу загальної середньої освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару (5 березня 2020 р., м. Київ) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 79-82.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) On the development of information and digital learning environment of the New Ukrainian school In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 147-150.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Identifying teachers' needs for digital and ICT in quarantine caused by the covid-19 pandemic In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції (28 травня 2020 року) НТУ "ХПІ", м. Харків, Україна, pp. 300-304.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Supporting education for digital citizenship: Council of Europe approaches In: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: збірник матеріалів конференції (29-30 травня 2020 року) НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 214-217.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Digital citizenship education: general approaches In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 433-435. ISBN 978-966-97763-9-6

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) The use of international framework approaches in the development of digital competence in the system of postgraduate pedagogical education In: Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – до університетська підготовка – заклад вищої освіти: зб. наук. Праць матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9 червня 2020 р. Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, pp. 110-112.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2019) On issue of the development of teacher's digtal competence in uropean vision In: Abstracts of the reports on the All-Ukrainian scientific and practical seminar 12 March 2019 "Digital competence of teacher of the New Ukrainian School 2019", Kyiv, Ukraine Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 64-67.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2019) Approaches to teacher's information and communication competetnce development in the context of the educational cloud computing environment In: Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (2018) International fremeworks for the digital competence: educational context In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції Інститут педагогіки НАПН України Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (2017) Proposals of students' and teachers' IT-Competence evaluation in the EU countries In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-3.

- Овчарук, О.В. (2017) Education priorities of the didital era: 21 sentury skills In: Multimedia technoogies in education and other spheres Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, p. 2.

- Овчарук, О.В. (2017) The perspectives of the IT-competence development in the cloud computing environment In: І міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації" Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 60-63.

- Овчарук, О.В. and Коваленко, В.В. (2015) Development and evaluation of ICT-competence in school practice in abroad and in Ukraine In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технорлогій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (2015) The issue to the information and communication competence evaluation In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (2015) International approaches to the information and communication competence evaluatiion in the system of secondary education In: Звітна конференція ІІТЗН НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (2014) Сучасне бачення інформаційно-комунікаційної компетентності у міжнародному вимірі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-52.

- Овчарук, О.В. (2014) Інформаційно-комунікаційна компетентність у сучасному обгрунтуванні In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ» Наші книги, м.Чернівці, Україна, pp. 17-18.

- Овчарук, О.В. (2014) The notion of information and communication competence: modern context In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності Матеріали науково-практичної конференції " Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . НАУ, м.Київ, Україна, p. 1.

- Овчарук, О.В. (2014) Information and communication competence in contemporary statement In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ" ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Чернівці, Україна.

- Овчарук, О.В. (2014) Democratization of education as a factor of education for democratic citizenship implementation in european countries In: Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014) Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Monograph

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Вакалюк, Тетяна Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-6825-4697), Новіцька, Інесса Василівна (orcid.org/0000-0003-0780-0580), Кравченко, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-5895-9615), Коротун, О.В. (orcid.org/0000-0003-2240-7891) and Корнілова, Тетяна Борисівна (2019) Digital transformation of open educational environments Project Report. ФОП Ямчинський О.В., м. Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) (2020) How we conducted our online survey. Teachers' needs for raising the level of expertise in digital quarantine and ICT In: Опитування "Потреби вчителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину", 27 березня–4 квітня 2020, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В., Сороко, Н.В., Малицька, І.Д., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Гриценчук, О.О. and Кравчина, О.Є. (2018) The Experirncr of tthe foreign countrues: the main tendencies In: All-Ukrainian seminar "Digital competence of the New Ukrainian School Teacher", 28 лютого 2018, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2017) New Urrainian School Competency based secondary education In: Звітна конференція ІІТЗН НАПН України 2017, 27.03.2017, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Іванюк, І.В. and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Results of an online survey of teachers' needs for raising the level of professionalism in digital and ICT use during quarantine Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-485-274-3

Лещенко, М.П. (orcid.org/0000-0003-4121-565X), Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) and Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2020) Department of Comparative Studies of Information and Educational Innovations. Bibliographic index (2001-2020) ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-275-0

Гриценчук, О.О., Іванюк, І.В., Кравчина, О.Є., Малицька, І.Д. and Овчарук, О.В. (2020) The use of modern information technology in the educational process: international trends. Collection of materials ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-276-7

Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є., Лещенко, М.П., Сороко, Н.В. and Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) (2019) Development of teachers' informational and communicational competence in the framework of the cloud-oriented learning environment: manual Літера ЛТД, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-945-121-7

Овчарук, О.В., Андрос, М.Є., Антощук, С. В., Болілий, В.О., Копотій, В.В., Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Гергель, О.В., Горленко, В.М., Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Карташова, Л.А., Пліш, І.В., Бойченко, О.А., Карташов, А.М., Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X), Кравчина, О.Є., Кузьменко, А.В., Кулинич, О.А., Ляхоцька, Л.Л., Малицька, І.Д., Нежинська, О.О., Процай, Л.П., Сороко, Н.В. and Юцевич, І.С. (2018) Digital Competence of the Modern New Ukrainian School Teacher Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine, м. Київ, Україна, pp. 1-61.

Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Лещенко, М.П., Тимчук, Л.І., Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835) and Малицька, І.Д. (2017) Evaluation of students' and pedagogues' IT-competence in the context of European integration process Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-461-8

Білоус, О.В., Гриценчук, О.О., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Лещенко, М.П., Малицька, І.Д., Морзе, Н.В., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В., Тимчук, Л.І., Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті Атіка, м. Київ, Україна.

Довгань, А.І., Овчарук, О.В. and Пужайчереда, Л.М. (2014) Молоко та молочні продукти: Навч.-метод. матеріали для проведення заходів з учнями початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з питань раціонального харчування «ФОП Середняк Т.К.», м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-617-7029-76-1

Довгань, А.І., Пужайчереда, Л.М. and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2014) Ми обираємо здорове харчування:навчально-методичний посібник навчального курсу за вибором для 8(9) класів ЗНЗ ТОВ "Друкарня Вольф", м. Київ, Україна.

Биков, В.Ю., Білоус, О.В., Богачков, Ю.М., Грабовський, П.П., Колос, К.Р., Кривонос, О.М., Литвинова, С.Г., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Прилуцька, Н.С., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Шевчук, П.Г. and Шимон, О.М. (2010) Fundamentals of standardization of information and communication competencies in education Ukraine Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-326-418-9

Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Коневщинська, О.Е., Кравчина, О.Є., Лаврентьєва, Г.П., Малицька, І.Д., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Хитровська, Ю.В., Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Іванова, С.М. (2010) Information and communication technologies of learning in the system of general secondary education of foreign countries Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.

Teaching Resource

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Малицька, І.Д., Іванюк, І.В., Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є. and Сороко, Н.В. (2019) Using cloud-based learning environments to develop teachers' ITcompetencies: guidelines [Teaching Resource]

- Овчарук, О.В., Малицька, І.Д., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є. and Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564) (2018) The Use of the cloud computing tools for the development of the IT-competence of teachers:methodological recomendations [Teaching Resource] (In Press)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Бондаренко, Г.В., Дубовик, С.Г., Колесник, Л.В., Куземко, Л.В., Мельник, Н.І., Хіля, А.В., Шапошнікова, А.С., Демченко, А.П. and Кіт, Г.В. (2018) Collection of examples of education lessons for democratic citizenship and human rights education [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2021) Some aspects of the revision of the Digital Competence Framework DigComp 2.2 and the implementation of the Digital Education Action Plan 2021-2027 in the EU ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2021) Analytical report. The results of the online survey on the readiness and needs of teachers for the use of digital tools and ICT in the conditions of quarantine : 2021 ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Іванюк, І.В. and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Digital educational resources for teachers of different subjects distance teaching Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Іванюк, І.В. and Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Newsletter#2 2020. Online instruments for distance learning in the conditions of quarantine Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2020) Newsletter # 3, 2020. Challenges and Responses of International Organizations to Overcome Educational Issues Caused by COVID-19 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Лещенко, М.П. (orcid.org/0000-0003-4121-565X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835) and Малицька, І.Д. (2020) Using the results of research "Development of information and communication competence of teachers in a cloud-based learning environment" in educational practice: a collection of materials ЖДУ ім. І. Франка, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2019) Informational Bulletin #4, 2919. Development of IT-Competence of New Ukrainian School teacher Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) (2019) The Use of Modern Information Technologies in Educational Process: International Trends, 2019. Collection of Information Materials ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922) (2018) Strategy of the IT-Competence development in the Digital society: modern recquirements and international approaches. Informational digest № 3, 2018 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-792), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835) (2018) The Use of Modern Information Technologies in Educational Process: International Trends, 2018. Collection of Information Materials ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (2017) Digital Competence Framework: the instrument for the development of the level of citizens' digital competence in the sphere of digital technologies. Informational digest № 3 - 2017 ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) and Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835) (2017) The Use of Modern Information Technologies in Educational Process: International Trends, 2017. Collection of Information Materials ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В., Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Авшенюк, Н.М. and Бородієнко, О.В. (2016) Information bulletin №1 2016 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (2015) Informational Bulletin, #6, 2015 ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Овчарук, О.В. (2014) Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі загальної середньої освіти: загальні підходи. Інформаційний бюлетень №3, 2014 р. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2014) Каталог інноваційних проектів та освітніх інновацій ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В. (orcid.org/0000-0001-7634-7922), Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Терещенко, А.Б. (2013) Сучасний стан громадянської освіти в Україні Громадська організація Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», м. Київ, Україна.

- Овчарук, О.В. (2013) Бюлетень № 1 (2013р.) Інформатизація освіти: сучасні виклики та перспективи ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна.

- Овчарук, О.В., Лещенко, М.П., Сороко, Н.В., Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Морзе, Н.В., Гуржій, А.М., Тимчук, Л.І., Білоус, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Шиненко, М.А., Горбаченко, В.І., Ткаченко, В.А. and Малицька, І.Д. (2013) Report on scientific work "Development of information and communication competence of pupils in te context of European integration processes" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Малицька, І.Д. (2012) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2012 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Рождественська, Д.Б., Овчарук, О.В., Білоус, О.В., Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Малицька, І.Д. (2011) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2010) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2010 рік ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Биков, В.Ю., Овчарук, О.В., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Жалдак, М.І., Співаковський, О.В., Богачков, Ю.М., Рождественська, Д.Б., Морзе, Н.В., Малицька, І.Д., Кравчина, О.Є., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Шимон, О.М., Шевчук, П.Г., Кривонос, О.М., Прилуцька, Н.С., Грабовський, П.П. and Білоус, О.В. (2010) Report on scientific work "The system of information and communication competencies of pupils, teachers and school leaders for standartisation and normative fulfilment" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Сороко, Н.В., Рождественська, Д.Б., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2008) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій за 2008 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Mon May 17 07:11:37 2021 EEST.