Items where Author is "Литовченко, О.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

- Литовченко, О.В. (2015) Valof ues teenagers and senior schoolchildren: Study among pupils of out-of-school educational institutions Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Педагогічні науки. Екологія, 1. pp. 30-37.

- Литовченко, О.В. (2013) Social and teaching technology in after-school education and their role in social formation of teenagers Perspectives of science and education: electronic scientific journal , 6. pp. 100-105. ISSN 2307-2334

- Литовченко, О.В. (2013) The Reasons and Specificity of the Deviations in the Social Development and Behavior of Adolescents Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (17). pp. 409-418. ISSN ISBN 978-966-189-209-4

- Литовченко, О.В. (2013) Social and Pedagogical Support of Children and Youth as a Function of Out-of-School Institutions in Ukraine Yaroslavl Pedagogical Bulletin. II Volume (Psychological-Pedagogical Sciences) , 1. pp. 210-214. ISSN 1813-145X

- Литовченко, О.В. (2013) Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 10 (12). pp. 130-139.

- Литовченко, О.В. (2013) Внешкольные учреждения как институт социального становления подростков, старшеклассников Доклады Казахской академии образования, 1 (2). pp. 24-31.

- Литовченко, О.В. (2013) Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів Практична психологія та соціальна робота, 1. pp. 53-57.

- Литовченко, О.В. (2012) Соціально-педагогічне забезпечення соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: поняттєво-категоріальний апарат дослідження Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді Зб. наук. праць. - Вип. 16, Кн. 1 (16)., 1 (16). pp. 157-164. ISSN ISBN 978-966-7406-72-1

- Литовченко, О.В. (2012) Social formation of teenagers: research among students non-formal educational institution Народна освіта, 3 (18). ISSN ISBN 966-8358-22-8

- Литовченко, О.В. (2011) Соціальне становлення особистості як предмет наукового пізнання Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць, 1 (15). pp. 45-52. ISSN ISBN 978-617-620-015-4

- Литовченко, О.В. (2011) The problem of «social-individual» in the context of social formation of personality in the extracurricular educational institutions Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка., 5. pp. 81-85.

- Литовченко, О.В. (2011) Social and Educational Environment of Out-of-school Educational Institutions as a Factor of Social Forming Освітологічний дискурс: наукове електронне видання, 1 (3). pp. 121-133. ISSN 2312-5829

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2010) Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів: рівні реалізації виховних можливостей Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. наукових праць, 1 (14). pp. 220-229. ISSN ISBN 978-966-189-055-7

- Литовченко, О.В. (2010) Social formation of personality in out-of-school educational institution as a problem of socio-pedagogical science Народна освіта, 3 (12). ISSN ISBN 966-8358-22-8

- Литовченко, О.В. (2009) Проблема дослідження: виховання соціально компетентної особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (13). pp. 457-465. ISSN ISBN 978-966-2124-49-1

Book Section

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2020) Features of the content and technologies of out-of-school education for high school students In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2019 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 157-161.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2020) Out-of-school education of Ukraine: Context of international cooperation In: IV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій»: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. Авторитет, м. Біла Церква, Україна, pp. 236-238.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2020) Non-formal education of children and youth: European goals and values In: Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 29-30 травня 2020 р.) Сумський державний університет, м. Суми, Україна, pp. 81-82.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2018) Value orientations and directions for modernization of out-of-school education in the modern context In: Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2018 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 209-211. ISBN 978-966-2716-99-3

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2018) Values and Content of Social and Rehabilitation Directory of оut-of-school education In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2017 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 168-172.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2018) Potential of out-of-school education for the social development of children and youth In: Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, pp. 101-104.

- Литовченко, О.В. (2017) Potential of social rehabilitation direction in the general context of development of out-of-school education In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2016 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 144-149.

- Литовченко, О.В. (2014) Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти: сутність і специфіка In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 30-32.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2013) Підходи до класифікації компетентностей особистості як результату освіти In: Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів Гранмна, м. Київ, Україна, pp. 56-59.

- Литовченко, О.В. (2013) Специфіка соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал. Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік НАІР, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 335-339.

- Литовченко, О.В. (2013) Социально-реабилитационное направление внешкольного образования Украины: состояние и перспективы программного обеспечения In: Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности: материалы международной научно практической конференции. ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, Россия, pp. 51-57. ISBN 978-5-503-00094-8

- Литовченко, О.В. (2012) Позашкільні навчальні заклади як інститут соціального виховання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2011 рік Типовіт, м.Івано-Франківськ , Україна, pp. 72-75.

- Литовченко, О.В. (2011) Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: концептуальні основи дослідження In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2010 рік Тіповіт, м. Івано-Франківськ , Україна, pp. 157-159.

- Литовченко, О.В. (2011) Лаборатория деятельности внешкольных учреждений: научно-педагогические исследования в сфере внешкольного образования Украины In: Материалы Открытой Петербургской заочной интернет-конференции «Дополнительное образование детей: новые вызовы, перспективы развития», 1 ноября - 30 декабря 2011 г.) Государственное общеобразовательное учреждение Центр образования «Санкт-Петербургский Городской Дворец творчества юных».

- Литовченко, О.В. (2009) Виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах In: Позашкільна освіта: стратегія, інновації, практика: зб. статей Міжнародної наук.-практ. конф СумДПУ, м. Суми, Україна, pp. 26-33.

Monograph

- Мачуський, В.В. (orcid.org/0000-0002-5932-6502), Бойко, А.Е., Корнієнко, А.В., Литовченко, О.В., Любич, О.І., Просіна, О.В., Пустовіт, Г.П. and Тихенко, Л.В. (2017) Formation of value orientations of educational process in out-of-school educational institutions: monograph Technical Report. ТОВ "Задруга", м. Київ, Україна.

- Мачуський, В.В., Вербицький, В.В., Бойко, А.Е. (orcid.org/0000-0002-0371-5058), Корнієнко, А.В. (orcid.org/0000-0001-7334-6625), Литовченко, О.В., Липецький, О.П., Любич, О.І., Маринич, В.Л., Просіна, О.В. (orcid.org/0000-0002-1243-6069) and Пустовіт, Г.П. (2015) Formation of basic competencies of pupils of the out-of-school educational ectablishments Technical Report. "Друкарня Мадрид", м. Харків, Україна.

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610), Вербицький, В.В. and Липецький, О.П. (2012) Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Book

Бойко, А.Е. (orcid.org/0000-0002-0371-5058), Вербицький, В.В. (orcid.org/0000-0002-4832-9994), Корнієнко, А.В. (orcid.org/0000-0001-7334-6625), Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) and Мачуський, В.В. (orcid.org/0000-0002-5932-6502) (2020) Modernization of the organization of the educational process in out-of-school education institutions: methodical manual Імекс-ЛТД, м. Кропивницький, Україна. ISBN 978-966-189-562-0

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович (orcid.org/0000-0002-4277-4587), Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна, Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович, Пінчук, О.П., Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В., Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О., Шкільна, Ірина Миколаївна and Базелюк, Н.В. (2017) National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine Pedahohichna dumka, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-444-1

Мачуський, В.В., Корнієнко, А.В., Литовченко, О.В., Бойко, А.Е., Просіна, О.В., Любич, О.І. and Пустовіт, Г.П. (2017) Value orientations of educational process in out-of-school educational institutions: methodical manual ТОВ "Армедіа-прінт", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-97453-8-5

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991), Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В. (orcid.org/0000-0003-0325-4578), Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Лебідь, Д.К., Литовченко, О.В., Лобановська, Інна Георгіївна (orcid.org/0000-0002-7379-197X), Локшина, Олена Ігорівна, Луговий, В.І. (orcid.org/0000-0003-1650-066X), Лук’янова, Лариса Борисівна, Лунченко, Надія Вікторівна, Луценко, Ю.А., Ляшенко, О.І., Максименко, С.Д., Малиношевська, Альона Василівна, Мальований, Юрій Іванович, Маріуц, Ілона Олександрівна, Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мачуський, В.В., Мелешко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6224-5201), Моляко, В.О., Музика, О. Л., Набок, М.В., Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Обухівська, Антоніна Григорівна, Окушко, Тетяна Костянтинівна, Онаць, Олена Миколаївна, Осадько, О.Ю. (orcid.org/0000-0001-9644-421X), Острова, Вікторія Дмитрівна, Острянська, О.А., Отич, О.М., Панок, Віталій Григорович, Пенькова, О.І., Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852), Піддячий, Микола Іванович, Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Піроженко, Тамара Олександрівна, Пометун, Олена Іванівна, Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108), Просіна, О.В., Прохор, I.П., Пустовіт, Г.П., Пуховська, Л.П., Рагозіна, Вікторія Валентинівна, Радкевич, В.О., Регейло, І.Ю., Романова, Г.М., Рябова, З.В., Савченко, Олександра Яківна, Сердюк, Л.З., Синенко, С.І., Слюсаревський, Микола Миколайович, Слюсаренко, О.М., Смола, Л.М., Смульсон, Марина Лазарівна, Сорочан, Т.М., Сотська, Г.І., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Степко, М.Ф., Сухомлинська, Ольга Василівна, Суший, О.В. (orcid.org/0000-0002-4364-7571), Таланова, Ж.В., Таранченко, О.М., Тименко, Володимир Петрович, Титаренко, Тетяна Михайлівна (orcid.org/0000-0001-8522-0894), Топузов, Олег Михайлович, Хемчян, Ірина Іванівна (orcid.org/0000-0003-0885-8899), Хомич, Л.О., Чорна, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8107-7573), Шагаєва, О.А., Шатирко, Л.О. and Шкільна, Ірина Миколаївна (2016) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-453-3

Бех, І.Д., Алєксєєнко, Т.Ф., Білоцерківець, І.П., Белан, Владислав Юрійович, Бойко, А.Е., Гончар, Л.В. (orcid.org/0000-0002-9761-9031), Денисюк, І.С., Гуцан, Л.А., Долгова, Олександра Валеріївна, Жданович, Юлія Миколаївна, Карпушевська, Л.Р., Журба, Катерина Олександрівна, Кендзьор, П.І., Колонькова, Олена Олексіївна, Комаровська, О.А., Корнієнко, А.В., Литовченко, О.В., Куниця, Т.Ю., Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844), Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Малиношевський, Р.В., Мотика, С.М., Нечай, С.П., Нечерда, В. Б., Окушко, Тетяна Костянтинівна, Орлова, Г.В., Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Пархоменко, О.М., Пасічна, Т.С., Пащенко, Олена Вікторівна, Петрочко, Ж.В., Просіна, О.В., Тимофєєва, І.Б., Сергєєва, Н.В., Третяк, О.П., Тарасюк, Галина Петрівна, Харченко, Наталія Вікторівна, Чорна, В.В., Хомич, О. Л. (orcid.org/0000-0002-2947-4731), Шкільна, Ірина Миколаївна, Шкляр, Н.А. and Школяр, Л.В. (2016) Theoretical and Methodical Problems of Children and Youth Education Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.

Вербицький, В.В., Бойко, А.Е., Корнієнко, А.В., Литовченко, О.В., Липецький, О.П., Любич, О.І., Маринич, В.Л., Мачуський, В.В. (orcid.org/0000-0002-5932-6502) and Пустовіт, Г.П. (2015) Competence approach of the educational process in the out-of-school educational establishments "Друкарня Мадрид", м. Харків, Україна. ISBN 978-617-7294-17-6

Teaching Resource

- Литовченко, О.В. (orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2020) Content and technologies of extracurricular education for high school students [Teaching Resource]

- Литовченко, О.В. (2013) Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Юні журналісти» [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jun 25 02:49:21 2021 EEST.