Items where Author is "Листопад, Наталія Петрівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The use of charts in 2nd grade mathematics lessons In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 98-99. ISBN 978-966-644-328-8

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/.0000-0002-2922-8450) (2020) The implementation the theme "Work with data" in the manual in mathematics for the 1st grade of the New ukrainian school In: Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XІІ Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 5–6 марта МГПУ им. И. П. Шамякина, м. Мозирь, Білорусь, pp. 39-40. ISBN 978-985-477-719-1

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Work with data during the study of mathematics: comparative analysis of primary schools programs In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 234-236. ISBN 978-966-97763-9-6

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The content and the goals of the theme "Work with data" in primary school mathematics course. In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 132-134.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Methodological recommendation for the study of mathematics in 3d grade according to N.P. Lystopad Організація освітнього процесу в початковій школі : Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. pp. 59-64. ISSN 978-617-09-6633-9

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) game technologies of formation of data processing skills in elementary school students In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 93-97.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The study of values during mathematics lessons in elementary school on the basis of competency approach [Teaching Resource]

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The conceptual foundations of creation of the technology to develop the skill of working with data in elementary school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 186. ISBN 978-966-644-563-9

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Competency approach to the study of diagrams in the third grade of New Ukrainin School (NUS) In: Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика : збірник матеріалів щорічного регіонального семінару Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 44-45.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) The description of the topic "Work with data" in the course of elementary mathematics Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна психологія: проблеми і перспективи» (12 листопада 2020 р.). pp. 96-100.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-845) (2019) Educational and methodological support for competently oriented mathematical education in the new Ukrainian school In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми математичної освіти (ПМО-2019)", м. Черкаси,11-12 квітня 2019 р. Вид. ФОП Гордієнко Є.І., м. Черкаси, Україна, pp. 93-94.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) The formation of measuring skills on the basis of a competency approach in primary school students In: Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Полтава, 21-22 березня 2019 р.) ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 47-49.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) Study of the quantities in the elementary school of France In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта -2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції( Київ, 30 травня 2019 р.) ТзОВ "Трек-ЛТД", м. Київ, Україна - м. Дрогобич, Україна, p. 123. ISBN 978-617-7263-79-0

Топузов, Олег Михайлович, Лотоцька, Алевтина Вікторівна, Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Савченко, Олександра Яківна (orcid.org/0000-0001-5040-0860), Пономарьова, К. І. (orcid.org/0000-0001-6655-3773), Вашуленко, Микола Самійлович, Дубовик, С.Г., Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074), Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492), Прищепа, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0984-8035), Скворцова, С.О., Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450), Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X), Бондарчук, Галина Павлівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна (orcid.org/0000-0003-1187-9316), Котелянець, Наталія Валеріївна, Вдовенко, Вікторія, Агєєва, Олена Володимирівна and Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2019) Elementary education: Guidelines for use in the educational process Model education program for 2 classes of general secondary education institutions. А typical educational program for general secondary education institutions ТОВ «Український освітянський видавничий центр “Оріон”», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7712-91-5

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) he continuity in the formation of the knowledge of measuring of pre-school and primary school students In: Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 вересня 2019 р. Ранок, м. Харків, Україна, pp. 41-43. ISBN 978-617-09-0750-9

Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) The peculiarities of the study of mathematics on the competencies-oriented ground (on the exemple of the teacher's guidelines to the textbook "Mathematics. 2nd grade") УОВЦ "Оріон", м. Київ, Україна, pp. 111-116.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) Навчальне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання математики у першому циклі НУШ In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 10-11 жовтня 2019 року ВПЦ Візаві, м. Умань, Україна.

Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X), Пономарьова, К. І. (orcid.org/0000-0001-6655-3773), Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492), Прищепа, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0984-8035), Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074), Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) and Андрусенко, Ірина Володимирівна (orcid.org/0000-0003-1187-9316) (2019) Didactic and methodological support of competently oriented elementary school education. Collection of materials of the web-conference “Scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Ukrainian Teachers” (August 27, 2019, Kyiv) Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-511-0

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) The study of the dimension in the second grade according to Educational-Methodological Complexes in Mathematics In: Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі. Збірник матеріалів веб-конференції "Учені НАПН України – українським вчителям" (27 серпня 2019 р., м. Київ) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 50-62. ISBN 978-966-644-511-0

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) TThe realization of the mathematical cycle dimensions in educational-methodological complexes for the first cycle of the New ukrainian school Проблеми сучасного підручника (23). pp. 139-148. ISSN 978-966-544-404-5

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) The efficiency of the implementing of competency-oriented problems into the study of measures in primary school In: Інноваційні рішення у початковій школі: досвід впровадження концепції НУШ //матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 27-28 листопада 2019 р.) Педагогічна думка, м. Полтава, Україна, pp. 63-65. ISBN 978-966-644-518-9

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) The process of implementation of the system of competency-oriented problems as a part of the study of measures in primary schoo In: Анотовані результати науково-дослідної робот Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 30-31. ISBN 978-966-644-524-0

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2019) Competency oriented approach to the study of square in the primary school In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції(м. Київ, 4 листопада 2019 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 180-181. ISBN 978-966-644-517-2

- Листопад, Наталія Петрівна (2018) The competence approach to the he study of quantity in the first grade Початкова освіта. pp. 99-101. ISSN 978-617-7712-05-2

Топузов, Олег Михайлович, Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Лотоцька, Алевтина Вікторівна, Пономарьова, К. І., Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074), Прищепа, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0984-8035), Петрук, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0001-5964-0676), Мартиненко, Валентина Олександрівна (orcid.org/0000-0001-6317-3492), Скворцова, С.О. (orcid.org/0000-0003-4047-1301), Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450), Андрусенко, Ірина Володимирівна, Котелянець, Наталія Валеріївна, Агєєва, Олена Володимирівна, Мачача, Тетяна Святославівна, Остапенко, О.І., Зубалій, М.Д., Комаровська, О.А., Савченко, Олександра Яківна and Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X) (2018) Еlementary education ТОВ "Український освітянський видавничий центр "Оріон", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-41-3

- Листопад, Наталія Петрівна (2018) Methodological directives for the study of length in the first grade Початкова школа, 12 (594). pp. 24-27.

- Савченко, О.О., Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Листопад, Наталія Петрівна, Вашуленко, Оксана Вікторівна and Андрусенко, Ірина Володимирівна (2018) Methodological recommendations for the organization of educational process in elementary schools of institutions of general secondary education in the 2018/2019 academic year [Teaching Resource]

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Комаровська, О.А., Остапенко, О.І., Коршевнюк, Т. В., Мачача, Тетяна Святославівна, Скворцова, С.О. and Гайдамака, Олена Василівна (2018) A typical educational program for institutions of general secondary education (developed under the guidance of O.Ya. Savchenko) [Teaching Resource]

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Комаровська, О.А., Остапенко, О.І., Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Мачача, Тетяна Святославівна, Скворцова, С.О., Листопад, Наталія Петрівна and Гайдамака, Олена Василівна (2018) A typical educational program for institutions of general secondary education, developed under the guidance of O.Ya. Savchenko (3 - 4 classes) [Teaching Resource]

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2018) The main stages of the study of dimensions in the primary school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 106-107. ISBN 978-966-644-398-5

- Листопад, Наталія Петрівна (2017) Studying of sizes at elementary school on the basis of competence-based approach In: Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-технологическим дисциплинам МГПУ имени И.П. Шамякина, г. Мозырь, Беларусь, pp. 91-92. ISBN 978-985-477-602-6

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2017) The formation of the notion of time in elementary school's peuples Початкова школа, 7 (577). pp. 20-25. ISSN 0131-5358

- Бібік, Н.М., Савченко, Олександра Яківна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Вашуленко, Оксана Вікторівна, Прищепа, О.Ю., Пономарьова, К. І., Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна and Листопад, Наталія Петрівна (2017) Organizational forms of education in primary school Manual. Видавничий дім "Сам", м. Київ, Україна.

Топузов, Олег Михайлович, Кремень, В.Г. (orcid.org/0000-0001-5459-1318), Савченко, Олександра Яківна, Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Бібік, Н.М., Вашуленко, Оксана Вікторівна, Прищепа, О.Ю., Мартиненко, Валентина Олександрівна, Скворцова, С.О., Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна and Пономарьова, К. І. (2017) Primary school educatio: the portrait of the primary school graduate created according to the structure of the educational results based on the competency approach; the recommendations of the ME for the organization of educational process in 2017/2018 УОВЦ "ОРІОН", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-41-3

- Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Скворцова, С.О. and Листопад, Наталія Петрівна (2017) Features of constructing mathematics lessons on the basis of a competent approach Primary education: methodological recommendations for organizing the learning process in the 2017/2018 academic year. pp. 45-51.

Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М., Мартиненко, Валентина Олександрівна, Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна, Вашуленко, Микола Самійлович, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Листопад, Наталія Петрівна, Вашуленко, Оксана Вікторівна and Андрусенко, Ірина Володимирівна (2017) Organizational forms of tuition in elementary school Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 966-8714-43-1

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2017) Competence approach to the study of dimension in the primary school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 83-84. ISBN 978-966-644-398-5

- Савченко, Олександра Яківна, Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X), Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна (orcid.org/0000-0001-5222-9219), Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392) and Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2016) Variativyty of organisational forms of competence-oriented education in primary school Project Report. Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Листопад, Наталія Петрівна (2016) Reference texts of annual control works in mathematics Початкова школа, 4 (562). pp. 25-28. ISSN 0131-5358

- Листопад, Наталія Петрівна (2016) The formation of the logical aspect of mathematical competency of the peuple Учитель початкової школи, 8 (39). pp. 14-17. ISSN 18676-7476Р

- Листопад, Наталія Петрівна (2016) The formation of the geometric aspect of mathematical competency of the peuple Учитель початкової школи, 4 (35). pp. 9-12.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2016) The introduction of the basic model of mathematic lessons in order to form the calculation competency in primary school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 119-120. ISBN 978-966-644-398-5

- Листопад, Наталія Петрівна (2016) The continuity in formation of calculation competency from lover to middle school In: Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 - 16 вересня 2016 року, м. Одеса Ранок, м. Харків, Україна, pp. 29-30. ISBN 978-617-09-0152-1

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2016) The modeling of the mathematics lesson destined to forme the competence of calculate in elementary schoo In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі", 15 квітня 2016 року, м. Нікополь, Україна. (Unpublished)

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2016) The designing of mathematic lessons in order to form the calculation competency in primary school students In: Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам : материалы VIІІ Междунар. науч.- практ. интернет-конф., Мозырь, 22–25 марта 2016 г. МГПУ им. И. П. Шамякина, г. Мозырь, Беларусь, pp. 90-92. ISBN 978-985-477-602-6

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2015) The variants of mathematics final examination to evaluate elementary school pupils Початкова школа, 4 (548). pp. 21-22. ISSN 0131-5358

- Листопад, Наталія Петрівна (2015) Formation of the computational component of mathematical competence Учитель початкової школи, 12 (30). pp. 16-19.

- Топузов, Олег Михайлович, Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна, Скворцова, С.О., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Пономарьова, К. І., Мартиненко, Валентина Олександрівна, Прищепа, О.Ю., Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Вашуленко, Оксана Вікторівна, Курач, Лариса Іванівна, Фідкевич, Олена Львівна and Лапшина, І. М. (2015) Elementary School. Class 1: methodical recommendations for organizing the educational process in the 2015/2016 academic year with a comment by leading experts [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович, Савченко, Олександра Яківна, Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна, Скворцова, С.О., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Пономарьова, К. І., Мартиненко, Валентина Олександрівна, Прищепа, О.Ю., Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Курач, Лариса Іванівна, Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) and Лапшина, І. М. (2015) Elementary School. Grade 2: methodical recommendations for organizing the educational process in the 2015/2016 academic year with a comment by leading experts [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович, Бібік, Н.М., Савченко, Олександра Яківна, Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна, Скворцова, С.О., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Пономарьова, К. І., Мартиненко, Валентина Олександрівна, Прищепа, О.Ю., Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450), Андрусенко, Ірина Володимирівна, Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Курач, Лариса Іванівна, Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) and Лапшина, І. М. (2015) Elementary School. Grade 3: methodical recommendations for organizing the educational process in the 2015/2016 academic year with a comment by leading experts [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович, Бібік, Н.М. (orcid.org/0000-0001-7511-270X), Савченко, Олександра Яківна, Цимбалару, Анжеліка Дмитрівна, Скворцова, С.О., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Пономарьова, К. І., Прищепа, О.Ю., Листопад, Наталія Петрівна, Андрусенко, Ірина Володимирівна, Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Курач, Лариса Іванівна (orcid.org/0000-0003-3779-8813), Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) and Лапшина, І. М. (2015) Elementary School. Grade 4: methodical recommendations for organizing the educational process in the 2015/2016 academic year with a comment by leading experts [Teaching Resource]

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2015) The designing of mathematic lessons in order to form the calculation competency in primary school students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 168-169. ISBN 978-966-644-398-5

- Листопад, Наталія Петрівна (2014) Сontribution to the modelling of primary school mathematics lesson in order to form the calculate competency of the pupils In: "Інноваційні технології навчання фізико-математичним дисциплінам". VI міжнародна науково-практична інетернет-конференція, 25–28 марта 2014 г., г. Мозырь, Республика Беларусь.

- Бібік, Н.М., Вашуленко, Микола Самійлович, Мартиненко, Валентина Олександрівна, Коваль, Ніна Степанівна, Прищепа, О.Ю., Пономарьова, К. І., Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Вашуленко, Оксана Вікторівна, Листопад, Наталія Петрівна, Байбара, Тетяна Миколаївна and Андрусенко, Ірина Володимирівна (2014) Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Онопрієнко, Оксана Володимирівна, Скворцова, С.О. and Листопад, Наталія Петрівна (2014) Competency approach in teaching mathematics. Elementary School Бібліотека «Шкільного світу» . Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, м. Київ, Україна. ISBN 978‑966‑451‑000‑1

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2014) Pedagogical experience of the implementation of organizational form of learning in mathematical lessons In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік Інститут педагогіки, м. Київ, Україна, pp. 203-204. ISBN 978-966-644-398-5

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-845) (2013) The didactical conditions of the formation of the logical aspect of mathematic competency of primary school student In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 188-189. ISBN 978-966-644-398-5

- Листопад, Наталія Петрівна (2012) Теоретико-методичні підходи до створення підручників з математики для учнів 1–4 класів Проблеми сучасного підручника (12). pp. 147-153.

- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2012) The Study of the Elements of Geometry in the First Grade by the means of Competency-based Learning Початкова школа, 11 (521). pp. 4-9. ISSN 0131-5358

- Листопад, Наталія Петрівна (2011) The essential characteristic of geometrical part of mathematical competency of primary school student Початкова школа, 8 (506). pp. 51-54. ISSN 0131-5358

- Листопад, Наталія Петрівна (2008) The development of the logical thinking of the elementary school peuples as psychologico-pedagogical problem Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 6. pp. 133-135.

This list was generated on Thu Jun 17 21:36:05 2021 EEST.