Items where Author is "Закатнов, Д.О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 82.

Article

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2020) Career guidance of student youth in Ukraine (analytical review) Аналітичний вісник у сфері освіти й науки (11). pp. 15-31.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2020) Career and value orientations of students of vocational (vocational and technical) education institutions Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (24). pp. 186-196. ISSN 2308-3778

- Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Ваніна, Н.М. (orcid.org/0000-0001-8310-5139), Єршова, Людмила Михайлівна, Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф. and Радкевич, О.П. (2019) Bases of innovative enterprise: program of educational discipline for establishments of trade (vocational) education Професійна освіта, 2 (83). pp. 33-35.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) and Орлов, В.Ф. (2019) Results of research of problems of consultation from professional career of staff of professional and technical education units Професійна освіта, 2 (83). pp. 58-60.

- Закатнов, Д.О. (2018) About the Relationship of Categories «Professional Self-Determination» and «Professional Career» Теорія і методика професійної освіти (14). pp. 3-19. ISSN 2617-152X

- Закатнов, Д.О. (2018) Interconnection of professional self-determination and professional career Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. pp. 337-342. ISSN 978-966-316-438-0

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2018) Career Trajectories of Vocational Education and Training Institutions’ Students Professional Self-determination Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (16). pp. 20-26. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2017) Quarry Orientations of Students of Establishments of Trade Education Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри. pp. 216-221. ISSN 978-966-2748-95-6

- Єршова, Людмила Михайлівна, Закатнов, Д.О. and Орлов, В.Ф. (2017) Methodological background of professional orientation and career guidance of vet students Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні актуальні проблеми теорія i практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 291-297.

- Закатнов, Д.О. (2016) Theoretical bases of planning of the system of advising on the professional career of students of professional educational establishments Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (12). pp. 14-25. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2016) Genesis of professional orientation is in Ukraine in 20-80th of ХХ of century Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 7. pp. 160-171.

- Закатнов, Д.О. (2015) Professional orientation and proforientologic competences concerning vocational self-determination and career development of young students Науковий вісник ституту технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць, 1 (9). pp. 86-94. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2015) Special features of professional self-determination of students at vocational education schools Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (10). pp. 29-38. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2015) Constructing of professional prospect by student's young people Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2015 р., м. Київ). pp. 118-123. ISSN 978-617-649-042-5

- Закатнов, Д.О. (2015) Career orientations of school youth Społeczeństwo. Edukacja. Język. (3). pp. 235-241. ISSN 2353-1266

- Закатнов, Д.О. (2014) Vocational Counselling in Preparation of Studying Youth for Employment Професійно-технічна освіта, 2 (63). pp. 58-60.

- Закатнов, Д.О. (2014) Dinamika of career orientations of pupils of professional educational institutions. Актуальные проблемы профессиональной ориентации и профессионального обучения населения в условиях социально-экономической нестабильности : материалы VІI Международной научно- практической конференции (28 октября 2014 г., г. Киев) : в 2 ч. – Ч. 1. pp. 47-52. ISSN 978-617-649-031-9

- Закатнов, Д.О. (2014) Formation of definitions “professional career” and “career consulting” in a context of concerning young students’ professional self-determination Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць (7). pp. 13-18. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2014) Experience оf Evaluation оf Functioning Efficiency оf Vocational Institutions іn The Post-Soviet States Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 2 (5). pp. 201-215.

- Закатнов, Д.О. (2013) Experience of evaluation of VET schools operation effi ciency in post soviet countries Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць, 2 (6). ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2013) Прогнозирование тенденций развития профессионально-технического образования методами ФОРСАЙТ Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (3). pp. 27-38. ISSN 978-966-644-337-6

- Закатнов, Д.О. (2012) The Youth Vocational Counseling on Working Trades. Edukacja a rynek pracy : Od procesów do efektów ksztaіcenia : praca zbiorowa. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyźszej Szkoły Zawodowej w Płocku. pp. 43-53. ISSN 978-83-61601-77-7

- Закатнов, Д.О. (2011) The vocational counseling of youth concerning working trades: problems and prospects Scientific Herald of the Institute of Vocational Education of NAPS of Ukraine. Vocational pedagogy : collection of researches (1). pp. 15-21. ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2011) Професійна орієнтація в систем неперервної професійної освіти Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : зб. наук. ст. методологічного семінару (2). pp. 41-45. ISSN 978-966-644-160-0

- Закатнов, Д.О. (2011) Підготовка школярів до вибору професії: компетентнісний підхід Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 року (1). pp. 443-446. ISSN 978-966-450-039-2

- Закатнов, Д.О. (2011) Organizational-pedagogical conditions of vocational counselling of studying youth on working trades Професійна орієнтація: теорія і практика: науково-методичний посібник , м. Івано-Франківськ. pp. 1-11.

- Закатнов, Д.О. (2011) Vocational counselling as means of socialisation of the person Формування світогляду особистості та соціальне конструювання сучасного світу. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (24 червня 2011 року). pp. 45-53. ISSN 978-617-579-336-7

- Закатнов, Д.О. (2011) Contemporary approaches to defining the quality of vocational training Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. , 1 (1). pp. 81-91. ISSN 978-966-2553-03-1

- Закатнов, Д.О. (2010) Технологізація процесу професійного самовизначення учнівської молоді Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи : зб. наук, праць , 1 (2). pp. 57-63. ISSN 978-966-322-195-3

- Закатнов, Д.О. (2010) Maintenance of continuous vocational training with vocational counseling means Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика: [наук.-теорет. посіб., 1 (3). pp. 260-262. ISSN 978-966-8906-42-8

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2009) Стан і проблеми професійної орієнтації Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи, 1 (6). pp. 173-179. ISSN 978-966-2028*40-9

- Закатнов, Д.О. (2009) Teaching high school students for vocational education programs in the U.S. , 3 (45). pp. 32-35. ISSN 1

- Закатнов, Д.О. (2009) Structure and indicators of readiness of pupils of professional schools to construction of professional career Професійне навчання на виробництві: зб. наук. праць, 1 (3). pp. 53-61. ISSN 978-966-675-594-3

- Закатнов, Д.О. (2009) The maintenance and forms of vocational counselling of schoolboys in 20-30th years ХХ centuries Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного нав¬чання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науко¬во-практичної конф., 30 жовт. 2009р. , 1 (4). pp. 123-130. ISSN 978-966-8640-61-2

- Закатнов, Д.О. (2009) Psihologo-pedagogical maintenance of preparation of studying youth to a choice of career in the course of vocational training Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: науково-методичний збірник, 2 (6). pp. 180-184. ISSN 978-966-2028-40-9

- Закатнов, Д.О. (2009) Рrofessional preparation of youth in the USA Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи, 2 (6). pp. 185-189. ISSN 978-966-2028-40-9

- Закатнов, Д.О. (2009) Predictive model of career guidance of pupils Професійно-технічна освіта (1). pp. 23-27.

- Закатнов, Д.О. (2009) Features of Vocational Counselling of Adults Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення. pp. 99-103. ISSN 978-966-8640-47-6

Book Section

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2021) Dissertation research on the problem of preparing young people for entrepreneurial activity in foundations оf V.O. Sukhomlynskyi state scientific and pedagogical library of Ukraine In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 34-36.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2020) Dissertation research on problems of professional orientation in funds of V.O. Sukhomlinsky State scientific and pedagogical library of Ukraine In: Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (6–8 жовт. 2020 р.) Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, м. Київ, Україна, pp. 277-279. ISBN 978-966-02-9371-7

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2020) Value determinants of career development of student youth In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2019 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 56-90.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2019) Business as the direction of implementation of career plans of students of vocational education In: Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи. Тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р., м. Хмельницький Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, pp. 140-141. ISBN 978-966-330-359-8

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2018) Theoretical and practical aspects of problem of planning and development of professional career of students of establishments of trade (vocational) education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 41-43.

- Закатнов, Д.О. (2017) Theoretical and methodical principles of planning of the system of advising are from a professional career In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 92-95.

- Закатнов, Д.О. (2017) Theoretical principles of professional self-determination and quarry development of personality In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 9-10 листоп. 2017 р.) Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, pp. 47-48. ISBN 978-966-330-301-7

- Закатнов, Д.О. (2016) Preparation of students of vocational educational establishments to the choice and realization of professional career In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2015 рік (м. Київ, 7, 19 квітня 2016 р.) ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 58-60.

- Закатнов, Д.О. (2015) Pedagogical conditions of formation at students of vocational establishments education representations about a professional career In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (26 березня 2015 р.) Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 35-37.

- Закатнов, Д.О. (2014) Formation at studying youth of representations about professional career In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 березня 2014 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-50.

- Закатнов, Д.О. (2013) Psychology and pedagogical bases of vocational guidance of youth on working professions In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 березня 2013 р.) Вид-во ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 148-150.

- Закатнов, Д.О. (2012) Realisation of technologies of professional self-determination of studying youth In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 83-85. ISBN 978-966-2553-09-3

- Закатнов, Д.О. (2011) Концептуальные основы профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии In: Сучасні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді в умовах ринкової економіки: збірник матеріалів круглого столу ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 3-7.

- Закатнов, Д.О. (2010) The comparative analysis of development of systems of vocational guidance in Ukraine and the USA In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доповідей звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-31 березня 2010 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 68-72.

- Закатнов, Д.О. (2009) Social and psychological factors of formation of the contingent of pupils of professional educational institutions In: Науково-методичне за безпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2009 р.) Компанія СМІТ, м. Харьків, Україна, pp. 134-137. ISBN 978-966-2028-36-2

Monograph

- Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф. and Сохацька, Г.В. (2020) Training of future qualified personnel for entrepreneurial activity in the conditions of small business development: theory and practice Technical Report. "Полісся", м. Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О., Алєксєєва, С.В., Величко, Н.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Кузьмінська, Л.Д., Лозовецька, В.Т. and Орлов, В.Ф. (2019) Career guidance system for students of vocational schools: monograph Project Report. Полісся, м. Житомир, Україна.

- Закатнов, Д.О., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Злочевська, Л.С., Карп'юк, М.Д., Орлов, В.Ф., Павлов, Ю.О. and Шимановський, Марк Мусійович (2014) Training of pupils of professional educational institutions for planning and realization of professional career: theory and practice Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна.

- Ягупов, Василь Васильович, Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Гуралюк, А.Г., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна and Паржницький, В.В. (2014) The development of information and analytical expertise teacher VET staff: Theory and Practice. Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) (2012) Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення: монографія Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Закатнов, Д.О. (2012) Scientifically methodical providing of professional orientation of young people on workings professions In: Доповідь на засіданні Президії НАПН України, 4 квітня 2012 р., м.Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Вербова, Віта Василівна (orcid.org/0000-0003-2395-2437), Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X) and Горбенко, Н.А. (2020) Analytical Bulletin in education and science. Edition ХІ Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна.

Закатнов, Д.О., Алєксєєва, С.В., Орлов, В.Ф., Гриценок, І.А. and Кузьмінська, Л.Д. (2019) Psychological-pedagogical trainings in the system of career counseling for students of vocational schools: a textbook Полісся, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-655-912-1

Орлов, В.Ф., Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X), Алєксєєва, С.В. (orcid.org/0000-0002-8132-0465), Єршова, Людмила Михайлівна and Лозовецька, В.Т. (2018) Planning and development of professional career of student's young people in the system of vocational education Полісся, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-655-889-6

Лузан, П.Г., Липська, Лариса Василівна, Гуменний, О.Д., Гуменна, Л.С., Белан, Владислав Юрійович, Зуєва, Альона Борисівна, Кононенко, Андрій Геннадійович, Закатнов, Д.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Орлов, В.Ф., Алєксєєва, С.В., Гриценок, І.А., Злочевська, Л.С., Байдулін, В.Б., Базелюк, Олександр Васильович, Ягупов, Василь Васильович, Петренко, Лариса Михайлівна, Шевченко, Віктор Леонтійович, Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067), Голуб, І.І., Мищишен, А. В., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Артюшина, М.В., Романова, Г.М., Герлянд, Т.М., Пащенко, Т.М., Романов, Л.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П., Пуховська, Л.П. and Леу, Сніжана Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8616-1005) (2017) Vocational education: informational and analytical materials on the results of the qualifying phase of research ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-331-543-0

Єршова, Людмила Михайлівна, Закатнов, Д.О., Михнюк, М.І., Орлов, В.Ф., Андрощук, Ігор, Філімонова, Тетяна Віталіївна, Клименко, Марина, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Кравець, С.Г., Липська, Лариса Василівна, Бородієнко, О.В., Леу, Сніжана Олексіївна, Radkevych, Olexandr and Skliarenko, Inna (2016) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «Міленіум», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф., Злочевська, Л.С., Локшин, В.С. and Павлов, Ю.О. (2015) Pedagogical technologies of preparation of student's young people to the choice and realization of professional career ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Закатнов, Д.О., Вовковінський, М.І., Карп'юк, М.Д., Орлов, В.Ф., Павлов, Ю.О. and Торчевська, Наталія Вікторівна (2015) Forming of readiness of students of professional educational institutions to the choice and realization of professional career ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Radkevych, V. O., Єльникова, Галина Василівна, Михнюк, М.І., Орлов, В.Ф., Свистун, Валентина Іванівна, Weintraub, Mark, Hlushchenko, Olena, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Гириловська, І.В., Гуралюк, А.Г., Карташова, Л.А., Ягупов, Василь Васильович, Закатнов, Д.О., Радкевич, О.П., Романова, Г.М., Vornachev, Andriy and Herhanov, Leonid (2015) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Anishchenko, Volodymyr, Бородієнко, О.В., Вовковінський, М.І., Закатнов, Д.О., Розіна, Надія Вікторівна, Гоменюк, Д.В., Kovalenko, Denys, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Алєксєєва, С.В., Смирнова, А.И., Герлянд, Т.М., Масліч, Світлана Володимирівна, Романов, Л.А., Ткачук, Г. Е., Пуховська, Л.П. and Movchan, Larysa (2015) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ "НВП Поліграфсервіс", м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Радкевич, В.О., Закатнов, Д.О., Ягупов, Василь Васильович, Кравець, Ю.І., Лук'яненко, Г.І., Савченко, З.В., Діденко, Олександр Васильович, Швець, А.С., Юрженко, В.В., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Радкевич, О.П., Ворначев, А.О. and Селецький, А.В. (2014) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Закатнов, Д.О., Лузан, П.Г., Пуховська, Л.П., Ягупов, Василь Васильович, Кошук, О.Б., Кравець, С.Г., Палькевич, Юлія Святославівна, Сушенцев, О.Є., Гуралюк, А.Г., Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206), Орлов, В.Ф. and Павлов, Ю.О. (2013) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Закатнов, Д.О. and Паржницький, В.В. (2012) Preparation of student's young people is to the choice of workings professions ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Грищенко, Г.В., Заєц, В.І., Закатнов, Д.О. (orcid.org/0000-0002-4130-089X), Карп'юк, М.Д., Москаленко, А.М., Отич, О.М., Селецький, А.В., Смоляна, Н.В. and Павлов, Ю.О. (2012) Professional education of future skilled workers ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Волкова, Т.В., Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786), Нестерова, Л.В., Савченко, Ірина and Ягупов, Василь Васильович (2012) Information-Analytical Department of education systems Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-263-8

Лузан, П.Г., Ягупов, Василь Васильович, Радкевич, В.О., Айстраханов, Д.Д., Волкова, Т.В., Сушенцева, Лілія Леонідівна, Савченко, Ірина, Гуралюк, А.Г., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Закатнов, Д.О., Шимановський, Марк Мусійович and Михайличенко, А.М. (2012) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy Інститут професйіно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Мельник, О.В., Базелюк, Олександр Васильович (orcid.org/0000-0002-3206-2287), Боровик, Д.В., Вовковінський, М.І., Герасімюк, Т.В., Гуцан, Л.А. (orcid.org/0000-0003-1588-0162), Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Кульчицька, Т.І., Лещук, Р.М., Мельник, Л.Д., Лузан, М.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Охріменко, З.В. (orcid.org/0000-0001-7217-100X), Павич, Н.М., Пархоменко, О.М., Савка, Л.В., Сидоренко, Віктор Костянтинович, Федун, Л.М., Шестаковський, М.М. and Синявський, Віталій Васильович (2011) Professional orientation: theory and practice. Vol. Number 2 Тіповіт, м. Івано-Франківськ, Україна.

Закатнов, Д.О., Злочевська, Л.С., Смоляна, Н.В., Калошин, В.Ф. and Карп'юк, М.Д. (2011) Modern problems of vocational counselling of studying youth in the conditions of market economy ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна, Корнієнко, М.М., Савченко, Ірина, Гуменний, О.Д. (orcid.org/0000-0001-6596-3551) and Ягупов, Василь Васильович (2011) Monitoring the development of vocational education ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Кремень, В.Г., Єльникова, Галина Василівна, Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Лозовецька, В.Т., Лук'яненко, Г.І., Нікітчина, С.О., Радкевич, В.О., Свистун, Валентина Іванівна, Ягупов, Василь Васильович, Слатвінська, О.А. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

Закатнов, Д.О., Аніщенко, В.М., Майборода, Людмила Анатоліївна, Вайнтрауб, М.А. and Савченко, Ірина (2010) Prognostichesky aspects of designing of activity it is professional-tehnicheskgo an educational institution ДЦПТОПІТ, м.Дніпропетровськ, Україна.

Teaching Resource

- Закатнов, Д.О., Вовковінський, М.І., Злочевська, Л.С. and Орлов, В.Ф. (2015) Students of vocational educational establishment have forming of social-psychological competence [Teaching Resource] (In Press)

Other

- Закатнов, Д.О. (2011) The concept of career guidance for young workers profession Педагогічна преса, м.Київ, Україна.

- Закатнов, Д.О., Мельник, О.В., Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359), Вовковінський, М.І., Калошин, В.Ф., Карп'юк, М.Д., Злочевська, Л.С. and Смоляна, Н.В. (2011) Modern problems of vocational counselling of studying youth in the conditions of market economy ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Mon May 17 07:31:07 2021 EEST.