Items where Author is "Горошкін, Ігор Олександрович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Article

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Principles of building a system of exercises and tasks for the formation of foreign language communication mechanisms Проблеми сучасного підручника (31). pp. 61-71. ISSN 2411-1309

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Проблеми сучасного підручника (29). pp. 52-60. ISSN 2411-1309

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Assessment of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students in the competence dimension Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки, 3 (2) (50). pp. 157-163. ISSN 2410-0897

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Formation of intercultural foreign language communicative competence of general secondary education institutions 5-6 grades students: some methodological aspects Іноземні мови в школах України, 1 (107). pp. 9-11.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) and Надтока, Віктор Олександрович (2021) Formation of elementary school mathematics, natural and reading literacy in context PISA International Monitoring Survey Вісник ТІМО, 1-2 (81). pp. 36-45.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) The system of speech situations in competence-based foreign language teaching to 5-6th graders Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (30). pp. 157-166. ISSN 2309-9763

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) The didactic essence of intercultural foreign language communicative competence of students in grades 5–6 of gymnasiums Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 8 (1) (346). pp. 117-127.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Speech Situations as a Means of Forming the Key Competences of Gymnasium Grade 5-6 Students in Foreign Languages Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2 (333). pp. 13-21.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Features of formation of 5th grade high school students' key competences in foreign language lessons Іноземні мови в школах України, 4 (104). pp. 9-11.

- Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Греб, Марія Михайлівна (orcid.org/0000-0003-2874-7985), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) and Караман, Станіслав (orcid.org/0000-0003-3186-375X) (2020) Functions of QR-codes in the structure of Ukrainian language textbooks Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (78). pp. 31-46. ISSN 2076-8184

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Formation of students' reading literacy in the context of international PISA assessment Українська мова і література в школах України, 12. pp. 3-6.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Continuity of formation of key competences of elementary school students in the process of learning a foreign language: interpretation of the results of the analysis of the current curriculum Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (1 (26)). pp. 315-326. ISSN 2309-9763

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Organization of independent work of primary class students in the process of competently oriented learning of foreign languages Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки» (45). pp. 24-34. ISSN 2521-1757

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Formation of key competences of 2 grade students at foreign language lessons in the context of New Ukrainian School requirements Іноземні мови в школах України, 5 (99). pp. 8-10.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2018) Translation competence as an indicator of the formation of the language identity of the future translator Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 3 (137). pp. 158-168.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2016) The role of interdisciplinary connections in language training of future translators Українська мова і література в школах України, 12. pp. 3-5.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2016) Linguodidactic Basis for the Formation of Linguistic Identity of Future Translators in Learning of the Ukrainian Language Науковий вісник Донбасу, 1-2 (33-34). ISSN 2310-2187

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2015) Method of projects in professional training of future translators Педагогіка вищої та середньої школи (44). pp. 25-30. ISSN 2304-4470

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2014) Interdisciplinary integration as a pedagogical condition of forming linguistic personality of future translators Наука і освіта, 2. pp. 78-82.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2013) The conceptual basis of the formation of linguistic identities of future interpreters Педагогіка вищої та середньої школи (39). pp. 189-195. ISSN 2304-4470

Book Section

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2024) Criteria for evaluating results for quality control of the formation of intercultural foreign language communicative competence of students in grades 7–9 In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІV Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 21 березня 2024 р. . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна, pp. 25-27. ISBN 978-966-983-519-2

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) The criteria for evaluating the formation of intercultural foreign language communicative competence of grades 7-9 students of general secondary education institutions In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя) , 2 (54). Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Formation of cultural competence of grades 7-9 students of general secondary education institutions in the foreign language educational process In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 38-40. ISBN 978-966-644-729-9

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) The system of exercises and tasks as a means of forming the mechanisms of foreign language communication for students of gymnasium grades 7-9 In: Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції , 3 . Редакційно-видавничий центр Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне, Україна, pp. 48-50.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) A cultural approach to constructing a system of exercises and tasks for the formation of mechanisms of foreign language communication among gymnasium students In: Методи компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (28 вересня 2023 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 89-91. ISBN 978 – 966 – 644 – 651 - 3

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Approaches to building a system of exercises and tasks as means of forming foreign language communication mechanisms In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 170-171. ISBN 978-966-644-753-4

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Didactic and methodological principles of building a system of exercises and tasks for the formation of mechanisms of students' foreign language communication In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 177-178. ISBN 978-966-644-622-3

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Personality-oriented approach to the formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students In: The ХVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26 – 29, 2022 . International Science Group, с. Athens, Greece, pp. 456-458. ISBN 979-8-88526-740-3

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Preparing students for the use of speech situations in foreign language lessons in the 5th grade of gymnasium In: Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції . Видавництво СумДПУ імені А. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 141-143.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Formation of cultural competence of 5-6 grade students in the foreign language educational process of general secondary education institutions In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 150-151. ISBN 978-966-644-613-1

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) QR code as a component of a foreign language school textbook In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції., м. Київ, 20-21 квітня 2022 р. , 2 . Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, p. 84. ISBN 978-966-602-348-6

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Methodical approaches to creating exercises and tasks for students of grades 5–6 in the conditions of competence-oriented foreign language learning In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 255-257. ISBN 978-966-644-616-2

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) A cultural approach to the creation of exercises and tasks for the organization of foreign language situational communication of 5th-6th grades gymnasium students In: Наука, освіта, технології і суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 12 листопада 2022 р.) , 1 . ЦФЕНД, м. Житомир, Україна, pp. 13-14.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Methodological principles of creating a system of situational tasks for the formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 40-41. ISBN 978-966-644-627-8

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Situational tasks as a pedagogical condition of competence-oriented teaching of foreign languages In: Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р.) . Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 93-95.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Speech situations as a means of forming foreign language communication skills of gymnasium students In: Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 березня 2021 р) . Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 42-44.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Situational tasks in competence-oriented teaching of foreign languages to students of gymnasium grades 5-6 In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 29 березня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 46-49.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Textbook as a means of forming key competences of 6th grade gymnasium students in foreign language lessons In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 53-55.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Speech situations in the foreign language educational process of gymnasium In: The І International Science Conference «Multidisciplinary academic research» . European Conference, c. Amsterdam, Netherlands, pp. 56-57. ISBN 978-9-40362-458-7

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Methodological essence of learning speech situations in the process of teaching foreign language communication in gymnasium In: The X International Science Conference «Trends and prospects development of science and practice in modern environment» . European Conference, c. Geneva, Switzerland, pp. 174-175. ISBN 978-9-40363-340-4

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Formation of intercultural foreign language communicative competence of high school students in foreign language lessons in listening In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти" (29 жовтня 2021 року, м. Глухів) . Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів, Україна, pp. 105-108.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Situational tasks as a means of forming intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 187-188. ISBN 978-966-644-606-3

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2021) Methodical functions of situational tasks in the organization of competence-oriented teaching of foreign languages in general secondary education institutions In: Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: симбіоз педагогічної науки і шкільної практики : зб. матеріалів наук.-метод. інтернет-семінару . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 29-32.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Speech situations as a tool for forming basic competencies in natural sciences and technologies in foreign language classes at Grade 5 In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Київ, 05 березня 2020 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 67-70.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Formation of intercultural foreign language communicative competence of grades 5-6 gymnasium students In: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації» . Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 14-16.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Textbook as a means of forming key competences of 5th grade gymnasium students in foreign language lessons In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 50-52. ISBN 978-966-644-328-8

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Speech situations at foreign language lessons in 5th grade as a means of implementing a competence-based approach In: Збірник праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні» . ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна, pp. 45-46.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Quiz as a means of forming intercultural foreign language communicative competence in the process of learning a foreign language in grades 5-6 of the gymnasium In: Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28-29 травня 2020 року) , 1 . WayScience, м. Дніпро, Україна, pp. 296-297.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Formation of students' reading literacy in the context of the results of the international education quality study PISA-2018 In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 60-62.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Learning and speech situations in foreign language lessons in grades 5-6 of the gymnasium In: Збірник праць за матеріалами науково-практичної конференції ,,Навчання філологічних дисциплін у контексті сучасних викликів” (до 40-річчя заснування кафедри філологічних дисциплін) . ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна, pp. 45-48.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Formation of intercultural foreign languagecommunicative competence of gymnasium students in foreign language lessons In: Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» . Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука, м. Рівне, Україна, pp. 68-70.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Means of formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium 5-6 classes pupils at foreign language lessons In: Образне слово Луганщини : матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка . ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ, Україна, pp. 41-42.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Features of the use of speech situations in foreign language lessons in gymnasium In: The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education» . International Science Group, с. La Rochelle, France, pp. 310-311. ISBN 978-1-63684-357-5

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Teaching oral foreign language communication in grades 5-6 of the gymnasium with the use of speech situations In: Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції , 1 . WayScience, м. Дніпро, Україна, pp. 313-314.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Linguodidactic aspect of competence-oriented foreign language teaching of gymnasium students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 192-193. ISBN 978-966-644-563-9

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Methodical essence of educational speech situations in the process of competence-oriented learning of gymnasium grades 5-6 students' foreign language communication In: Теорія і технологія іншомовної освіти: матеріали ІV (VIII) Міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2020 р.) . НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 40-41.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) School textbook in organizing self-study of primary school students in foreign languages In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 40-41. ISBN 978-966-644-469-4

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Formation of key competences of elementary school students in the process of learning a foreign language In: Матеріали інтернет-конференції «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» (30 травня 2019 року) . Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Independent work as a means of forming key competences of elementary school students in the process of learning a foreign language In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 30 вересня 2019 року) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 27-29.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Formation of Key Competence “Communication in Foreign Languages” of Grades 1-4 Students in the Context of New Ukrainian School Requirements In: Філологічна освіта: компетентнісна парадигма: матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції . Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна, pp. 36-37.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Formation of basic competences in natural science and technology of elementary school students at foreign language lessons In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 119-121. ISBN 978-966-644-517-2

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Chant as a means of competently oriented foreign language learning in elementary grades In: Образне слово Луганщини : матеріали ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка . ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ, Україна, pp. 37-41.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2019) Formation of elementary school students' mathematical competence in foreign language lessons In: Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів ІІІ усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 25 жовтня 2017 року) (1). Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 101-103.

Monograph

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X), Шпак, Наталія Віталіївна (orcid.org/0000-0001-6541-291X), Кончович, Катерина Тиберіївна, Кравченко, Тетяна Миколаївна, Білак, Мар’яна Василівна, Дядченко, Олена Володимирівна, Мішак, Валентина Михайлівна and Моргун, Ірина Валентинівна (2019) Trends in updating the content of foreign language teaching in higher and general secondary education institutions: challenges of the New Ukrainian School Manual. МДУ, м. Мукачево, Україна.

Book

Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099), Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) and Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2022) Methodology of competence-oriented teaching of foreign languages for students of 5-6 grades of gymnasiums : methodical guide . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-638-4

Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2020) Didactic and methodical bases of competence-oriented teaching of foreign languages in primary school . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-70-3

Teaching Resource

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Коваленко, О. Я. (orcid.org/0000-0001-8174-1780), Шопулко, М. Н. (orcid.org/0009-0002-9816-0581), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X), Довбищенко, Федір (orcid.org/0009-0002-6820-1055), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Teaching foreign languages in gymnasium: A digest of methodological materials for teachers of foreign languages [Teaching Resource]

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium grades 5-6 students: methodical recommendations [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jun 19 19:10:33 2024 EEST.