Items where Author is "Годлевська, К.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Article

- Годлевська, К.В. (2020) Future Teachers Professional Training with the Using of Social Media UNESCO Chair Journal «Lifelong Professional Education in the XXI Century», 2. ISSN 2708-2156

- Годлевська, К.В. (orcid.org/0000-0002-9263-243X) (2019) Social Media as a Tool of Education for Peace Освіта для миру = Edukacja dla pokoju, 2. pp. 260-271.

- Годлевська, К.В. (2019) Adult Education Development in Hungary (second half of XX - beginning of XXI сentury) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9 (93). pp. 12-22. ISSN 2312-5993

- Годлевська, К.В. (2018) Functioning of regional adult education centers in Hungary Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. pp. 522-527.

- Годлевська, К.В. (2017) The Practical-Oriented as a Leading Principle of Construction Kurikulumu Training for Future Elementary School Teacher in Hungary Euro-American Scientific Cooperation (16). pp. 63-67.

- Годлевська, К.В. (2016) Educational Practice in the System of Professional Training of Primary School Teachers in Hungary Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 51 (104). pp. 118-122. ISSN 1992-5786

- Годлевська, К.В. (2015) The Development and Formation of Teacher Training in Hungary Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (47). pp. 75-82. ISSN 2312-5993

- Годлевська, К.В. (2014) Impact of ICT on teaching and learning in Hungary Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання і підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (39). pp. 177-181.

- Годлевська, К.В. (2014) Formation of professional competence of future teachers of Information and Communication Technologies Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (37). pp. 226-232. ISSN 2312-5993

- Годлевська, К.В. (2014) Information and communication technologies in the preparation of primary school teachers at universities in Hungary Вища освіта України. Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології", 3 (2) (2). pp. 111-114. ISSN 2078-1016

- Годлевська, К.В. (2013) Features of multimedia presentations in the training of future primary school teachers Scientific Notes Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo (40). pp. 182-186.

- Годлевська, К.В. (2012) Psychological and pedagogical aspects of using multimedia in the system of primary education Collected Works of Berdyansk State Pedagogical University (Teaching Science) (1). pp. 55-60.

- Годлевська, К.В. (2012) Multimedia technologies for the development of gifted children of primary school age Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (31). pp. 87-90.

Book Section

- Годлевська, К.В. (2018) Pedagogical ideas A. S. Makarenko and Hungarian pedagogy In: IІ Міжнародна науково-практична конференція "Творча спадщина А.С.Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття" Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 249-251. ISBN 978-966-698-257-8

- Годлевська, К.В. (2017) Development of Academic Mobility of Students as Implementation of the Bologna Process Principles in the Professional Training of Hungarian Teachers In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (06-07 квітня 2017 року, м. Суми) Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 114-116. ISBN 978-966-698-237-0

- Годлевська, К.В. (2016) The precondition of the professional training of Hungarian teachers is the peculiarities of the organization and structure of the educational system In: Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 грудня 2016 року, м. Суми Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна, pp. 152-156. ISBN 978-617-7487-08-0

- Годлевська, К.В. and Кобюк, Ю.М. (2015) Professional training for future teachers in Australia and Hungary In: Підготовка майбутнього вчителя в умовах впровадження компетентністного підходу: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 27 березня 2015 р.) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна, pp. 171-174.

- Годлевська, К.В. (2015) Features of media education in Hungary In: ІV Міжнародної науково-практичної конференція "Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка" КЗ Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна, pp. 102-105. ISBN 978-966-473-184-0

- Годлевська, К.В. (2014) Reforming the vocational training of future primary school teachers in Hungary in the context of the Bologna Process In: Педагогічна компаративістика -2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали науково-практичного семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 130-131. ISBN 978-966-644-365-9

Monograph

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Огієнко, О.І., Годлевська, К.В. (orcid.org/0000-0002-9263-243X), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Товканець, Г.В. (orcid.org/0000-0002-6191-9569), Бернатова, Р., Костіна, Л.С., Крушевська, О., Лещ-Крисяк, А., Теренко, О., Товканець, О., Молнар, Т., Лалак, Н., Горват, М., Кузьма-Качур, М., Лавренова, М., Мочан, Т. and Герцовська, Н.О. (2019) Teacher: Measurements of Professional Development and International Education Project Report. Редакційно-видавничий центр МДУ, м. Мукачево, Україна.

- Огієнко, О.І., Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Красильник, Ю.С., Мільто, Л.О., Радченко, Ю.Л., Годлевська, К.В. and Гончарук, Т.О. (2013) Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення Project Report. Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

Book

Годлевська, К.В. (2020) Hungarian experience in the development of digital competence of teachers in the context of modern educational reforms Компетентнісні індикатори стратегії «Європа 2020»: здобутки і перспективи педагогічної освіти: монографія . Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна. ISBN 978-617-749539-9

Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Годлевська, К.В. (orcid.org/0000-0002-9263-243X), Дяченко, Л.М. (orcid.org/0000-0001-6897-124X), Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689), Марусинець, М.М. (orcid.org/0000-0001-7366-9328), Огієнко, О.І. (orcid.org/0000-0002-3089-6288), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) and Пилинський, Я. М. (orcid.org/0000-0002-7225-3467) (2018) Lifelong pedagogical education in foreign countries Інформаційно-аналітичні матеріали . ДКС Центр, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7300-36-5

Годлевська, К.В. and Кобюк, Ю.М. (2016) Training future teachers to use ICT in their professional activities Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Огієнко, О.І., Калюжна, Т.Г., Мільто, Л.О., Красильник, Ю.С., Радченко, Ю.Л., Годлевська, К.В. and Кобюк, Ю.М. (2015) Innovative educational technology Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна.

Other

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Wed Jul 6 02:36:39 2022 EEST.