Items where Author is "Васильєва, Д.В."

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 92.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Вашуленко, О.П. (orcid.org/0000-0002-4972-6246) (2024) Algebra workshop for grades 7-9 [Teaching Resource]

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2023) Educational losses in mathematics of students In: Наука. Освіта. Молодь : зб. матеріалів XVІ Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 11 травня 2023 р.) . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 58-60.

Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Букалов, Л.Л. (orcid.org/0009-0000-2702-7252) (2023) Group forms of work in mathematics lessons . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-983-405-8

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Заболотна, Оксана Адольфівна (orcid.org/0000-0003-4901-1053), Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2023) Advanced training program in specialty 014.14 – Secondary education. Natural Sciences [Teaching Resource]

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Букалов, Л.Л. (orcid.org/0009-0000-2702-7252) (2023) Cooperative learning in mathematics and the role of the textbook in its implementation Проблеми сучасного підручника (30). pp. 32-46. ISSN 2411-1309

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2023) Co-operative learning In: Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали V Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 10-11 травня 2023 року) . Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 220-221.

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Заболотна, Оксана Адольфівна (orcid.org/0000-0003-4901-1053), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2023) Professional development programme in speciality 014.04 - Secondary education. Mathematics [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Заболотна, Оксана Адольфівна (orcid.org/0000-0003-4901-1053), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) The programme of advanced training of scientific and pedagogical workers in the specialty – 014. Secondary education: mathematics [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Заболотна, Оксана Адольфівна (orcid.org/0000-0003-4901-1053), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) The programme of advanced training of scientific and pedagogical workers in the specialty - 014. Secondary education: natural sciences. [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Заболотна, Оксана Адольфівна (orcid.org/0000-0003-4901-1053), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Калініна, Л.М. (orcid.org/0000-0003-0534-6089) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) The programme of advanced training of scientific and pedagogical workers in the specialty - 014. Secondary education: Ukrainian language and literature [Teaching Resource]

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Features of distance learning mathematics during the war in Ukraine In: Наука. Освіта. Молодь : матеріали XV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців , 1 . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 80-82.

Тарасова, Н. І. and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Hryhoriy Petrovych Bevz: biobibliographic index Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова . Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Тарасова, Н. І. and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Valentina Hryhorivna Bevs: biobibliographic index Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова . Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

- Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Peculiarities of teaching mathematics under martial law (methodological recommendations) Математика в рідній школі, 4-5. pp. 6-15.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Singapore's experience in teaching mathematics In: Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф (25-26 серпня 2022 року в режимі онлайн) . ІМЗО, м. Київ, Україна, pp. 71-74.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Interdisciplinary links of mathematics and ICT and their implementation in the New Ukrainian School In: Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : збірник тез доповідей IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 11-12 травня 2022 року) . ХНПУ імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 177-179.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Interdisciplinary links of Mathematics and ICT in the textbooks of the New Ukrainian School In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 244-247. ISBN 978-966-644-616-2

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) State of mathematics remote teaching during the war in Ukraine Український педагогічний журнал, 2. pp. 38-47. ISSN 2411-1317

- Годованюк, Т.Л. (orcid.org/0000-0002-7087-7102) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Some aspects of mathematics blended learning organization in schools Український педагогічний журнал, 2. pp. 105-115. ISSN 2411-1317

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Participation in PISA as a pathway to improving the quality of mathematics education In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Київ, 4 листопада 2022 р.) . Крок, м. Київ, Україна - м. Тернопіль, Україна, pp. 74-77. ISBN 978-617-692-729-7

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2022) Strengthening the applied focus of teaching mathematics in gymnasiums and the implementation of the content line "Working with data" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 152-153. ISBN 978-966-644-627-8

Бевз, Г.П. (orcid.org/0000‐0003‐2487‐5429), Бевз, В.Г., Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Владімірова, Н.Г. (2022) Mathematics lessons in grade 5: methodological manual . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-983-374-7

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) and Надтока, Віктор Олександрович (2021) Formation of elementary school mathematics, natural and reading literacy in context PISA International Monitoring Survey Вісник ТІМО, 1-2 (81). pp. 36-45.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) About those who are missing... Математика в рідній школі, 3. pp. 42-47.

Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018), Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287), Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Головко, Світлана Григорівна (orcid.org/0000-0003-0795-7166), Голота, Олег Володимирович (orcid.org/0000-0002-5682-483X), Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Малихін, Олександр Володимирович (orcid.org/0000-0001-6042-6298), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427), Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824), Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888), Онаць, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3323-1289), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пометун, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-4602-6383), Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348), Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Ремех, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0002-5666-6640), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426), Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773), Туташинський, Василь Іванович (orcid.org/0000-0002-1842-0914), Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950) and Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2021) Distance learning in quarantine: experience and prospects. Analytical and methodological materials . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-596-7

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Бурда, Михайло Іванович (2021) The state of distance learning of mathematics in 2020-2021 Математика в рідній школі, 4. pp. 2-6.

Васильєва, Д.В., Вашуленко, О.П. and Волошена, Вікторія Вікторівна (2021) Methods of competence-oriented teaching of mathematics in lyceum at the standard level . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-8124-15-1

- Бурда, Михайло Іванович and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Model curriculum "Mathematics. 5-6 classes ”for general secondary schools Education [Teaching Resource]

- Голуб, Ніна Борисівна (orcid.org/0000-0002-3736-9296), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427), Туташинський, Василь Іванович (orcid.org/0000-0002-1842-0914) and Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2021) The use of model curricula in the educational process of the gymnasium : methodological recommendations [Teaching Resource]

- Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Videos in learning mathematics of 5 - 6 forms students Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (85). pp. 14-28. ISSN 2076-8184

- Бурда, Михайло Іванович and Васильєва, Д.В. (2021) Some features of the model curriculum "Mathematics" for 5-6 grades of the author's team Burda M.I., Vasilieva D. V. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 листопада 2021 р., м. Суми) . ФОП Цьома С.П., м. Суми, Україна, pp. 182-184. ISBN 978-617-8095-07-9

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Development of logical thinking of students in gymnasium In: Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квітня 2021 р.) , 1 . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 45-47.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Existence in current mathematics textbooks of tasks that are related to PISA testing tasks In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 16-18. ISBN 978-966-644-593-6

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Development of creative thinking of students in the process of learning mathematics In: Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (16-17 вересня 2021 р., м. Бердянськ) . БДПУ, м. Бердянськ, Україна, pp. 56-57. ISBN 978-966-197-815-6

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Implementation of one of the STEM-education models using a variable course of logic In: Матеріали IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021), м. Черкаси, 9–10 квітня 2021 р. . ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 163-164.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Features of the model program in mathematics for 5–6 grades of the author's team M. I. Burda, D. V. Vasylieva In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 28 жовт. 2021 р. . ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ, Україна, pp. 160-161.

- Васильєва, Д.В. (2021) Distance learning of mathematics in schools In: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Наукова молодь – 2021" (Київ, 30 листопада 2021 р.) . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 62-63. ISBN 978-617-95182-6-3

Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928), Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478), Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950) and Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) The state and ways to improve the quality of school science and mathematics education in Ukraine. Analytical and methodical materials . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-605-6

- Васильєва, Д.В. (2020) PISA 2018 lessons. Analysis of the published results of students' mathematical literacy Математика в рідній школі, 1. pp. 2-17.

Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X), Жук, Ю.О. (orcid.org/0000-0002-6932-2484), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427) and Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888) (2020) PISA-2018 Lessons : guidelines . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-530-1

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2020) Development of students' personal values in blended learning In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – "ІТМ*плюс-2020" . Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, м. Суми, Україна, pp. 120-121.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2020) Organization of distance learning for students in grades 5-9 in conditions of long-term quarantine In: Проблеми сучасного підручникаа: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 21-22. ISBN 978-966-644-528-8

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2020) Profile teaching of mathematics in the conditions of realization of elements of STEM-education In: Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 2020» . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна, pp. 25-26.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2020) Modern pedagogical tools for teaching mathematics in grades 10-11 at the standard level In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 79.

- Васильєва, Д.В. (2019) Blended learning in math lessons Математика в рідній школі, 1. pp. 59-63.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) GIOS is an electronic tool for organizing blended mathematics training In: Creation of information and educational environment of modern educational establishment of Ukraine, 15 березня, м. Київ, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Distance Learning: уesterday. Today. Tomorrow Computer at school and family (1). pp. 21-26. ISSN 2307-9851

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Organization of mathematics education for students from generation Z Науковий часопис національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (20). pp. 35-38.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Implementation of key competencies in Lyceum mathematics textbooks In: Проблеми сучасного підручника, 15 березня.

- Васильєва, Д.В. (2019) Developmental and educational potential of modern mathematics textbooks In: Проблеми сучасного підручника, 14 березня, м. Київ, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) The use of elements of ecology teaching mathematics at the standard level in the lyceums In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи : збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів), 10 - 11 жовтня 2019 року, м. Глухів, Україна.

- Васильєва, Д.В. (2019) Multimedia technologies supporting inclusive mathematics teaching in high school In: Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти, 12-13 вересня, м. Херсон, Україна.

- Васильєва, Д.В. (2019) From a young researcher to a young scientist In: Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІI Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти, 21 червня, м. Kиїв, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Mathematics textbook as a representative source of historical information In: Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського) : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару, 15 трав. 2019 р., 15 травня, м. Київ, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Use of electronic mathematics teaching tools in secondary education institutions In: Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р., 11-12 квітня, м. Черкаси, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Formation of mathematical competence and entrepreneurship of students in the Lyceum In: Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», м. Полтава, 19-20 листопада 2019 р., 19-20 листопада, м. Полтава, Україна. (In Press)

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Continuity in shaping the values ​​of the younger generation In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи" (20 – 21 вересня 2019 року), 14 - 16 вересня 2019 року, м. Одеса, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Electronic textbook on mathematics Проблеми сучасного підручника, 23. pp. 23-34.

- Васильєва, Д.В. (2019) Обучение на основе исследования In: “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях” матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції . Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна, pp. 57-58.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Organization of teaching mathematics in the lyceum at the standard level on the basis of electronic textbooks In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Бурда, Михайло Іванович, Тарасенкова, Н.А. (orcid.org/0000-0002-6418-6380), Вашуленко, О.П. and Васильєва, Д.В. (2018) Concept of mathematical education of 12-years school Математика в рідній школі (9). pp. 3-8.

- Васильєва, Д.В. (2018) Dynamism, Flexibility and Autonomy are the three pillars of mathematical education in the State of Israel Український педагогічний журнал (3). pp. 20-25. ISSN 2411-1317

- Васильєва, Д.В. (2018) Mathematical tasks as a means of forming the key competences of students Проблеми сучасного підручника (21). pp. 83-91. ISSN 2411-1309

- Васильєва, Д.В. (2018) The "Flipped classroom" technology of mathematics teaching at the Lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-464-9

- Бурда, Михайло Іванович, Васильєва, Д.В. and Вашуленко, О.П. (2018) Methodological commentary on the organization of the educational process in mathematics in the 2018/2019 academic year Математика в рідній школі, 6. pp. 2-8.

- Бевз, В. Г. and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2018) Features of the curriculum in mathematics in the context of the Concept of the New Ukrainian School In: Школьный куррикулум: проблемы и возможности для развития, м. Кишенев, Молдова.

- Васильєва, Д.В. (2018) Mathematical education in the State of Israel Математика в рідній школі, 5. pp. 45-48.

- Васильєва, Д.В. (2017) Implementation of the 'Civil liability' throughline in the algebra textbooks Проблеми сучасного підручника (19). pp. 38-47.

- Васильєва, Д.В. and Курвитс, М. В. (2017) Modern software learning tools Комп'ютер у школі та сім'ї, 6. pp. 6-10. ISSN 2307-9851

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2017) Формирование гражданской ответственности учащихся на уроках математики Математика в рідній школі (9). pp. 7-13.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Бурда, Михайло Іванович (2017) Features of learning mathematics for new programs Математика в рідній школі (7-8). pp. 2-9.

- Васильєва, Д.В. (2016) Organization of pupils’ research activity in the conditions of realization of the competence approach to teaching mathematics Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології, 2 (56). pp. 35-47.

- Бурда, Михайло Іванович, Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Волошена, Вікторія Вікторівна and Глобін, Олександр Ігорович (2016) Teaching of mathematics in high school at the profile level [Teaching Resource]

- Васильєва, Д.В. (2016) The moder math textbooks in the Lithuanian republic Проблеми сучасного підручника (17). pp. 40-50.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2016) Methodological principles of axiological approach realization in studying mathematics at school Український педагогічний журнал, 2. pp. 42-49.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2016) Mathematical education in the Lithuanian republic Математика в рідній школі, 12. pp. 26-31.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Василюк, Н.І. (2016) Development of financial literacy of students at the lessons of mathematics Математика в рідній школі (6). pp. 2-7.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Бевз, В. Г. (2016) Management of educational and cognitive activity of students in the context of axiological approach to teaching mathematics In: Mathtech 2016: proceedings of the international conference , 1 . Konstantin Preslavsky University Press, с. Shumen, Bulgaria.

- Васильєва, Д.В. (2016) Implementation of interdisciplinary mathematical ties and English as a means of development of value orientations of students Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 97 (4 (46)). pp. 61-64. ISSN 2308-5258

- Васильєва, Д.В. (2015) Pre-field teaching of mathematics Математика в сучасній школі, 11. pp. 34-39.

- Васильєва, Д.В. (2015) The axiological potential of books on Mathematics for high school. Проблеми сучасного підручника, 1 (15). (In Press)

- Васильєва, Д.В. (2015) Ecological support of mathematics lessons at school In: Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти" . ЧНУ імені Б. Хмельницького, м.Черкаси, Україна. (In Press)

- Васильєва, Д.В. (2015) Forming financial knowledge of senior pupils in the process of study of mathematics In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : збірник наукових праць за матеріалами Міжнарод. наук.-практ. конф. 26 – 27 листопада 2015 р. . Планер, м. Вінниця, Україна.

- Васильєва, Д.В. (2015) Axiological potential of textbooks on mathematics for senior high school Проблеми сучасного підручника (15). pp. 70-78.

- Васильєва, Д.В. (2015) Organization of pupils’ research activity in the conditions of realization of the competence approach to teaching mathematics In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ плюс – 215» , 2 . ВВП «Мрія», м.Суми, Україна, pp. 80-81.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2015) Ecological education of pupils on decision tasks at basic school algebra lessons Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки (20). pp. 60-67.

- Васильєва, Д.В. (2015) Ecological support of mathematics lessons at school In: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2015), ( м.Черкаси, 4 – 5 квітня 2015 р.) . ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м.Черкаси, Україна, pp. 160-162.

- Васильєва, Д.В. (2015) Forming of pupils save health competence on the lessons of algebra and beginnings of analysis Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (130). pp. 287-291.

- Васильєва, Д.В. (2015) Patriotic education of pupils at mathematics lessons in the basic school Науковий часопис НПУ імені Н.П. Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищій і середній школах (15). pp. 21-27.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2015) Interdisciplinary relations of mathematics and English In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 241-242. ISBN 978-966-644-398-5

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Буковська, О.І. (2014) The innovative planning of maintenance of mathematical education is in modern textbooks Освітній простір: глобальні, регіональні та інформацйні аспекти, 3 (17). pp. 142-147.

- Васильєва, Д.В. (2011) Development of intellectual skills of students in mathematics lessons In: Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу" , 1 . Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 27-28.

This list was generated on Sun May 26 05:39:17 2024 EEST.