Digital Library NAES of Ukraine

Scientific substantiation of the selection and implementation of the content of the subject "Technology" in technical types of work in primary school

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) (2013) Scientific substantiation of the selection and implementation of the content of the subject "Technology" in technical types of work in primary school In: International reporting scientific-practical conference for 2012, квітень 2013, м. Київ, Україна.

[thumbnail of Анотовані результати НДР В. Вдовченка (ІП НАПНУ) за 2012 рік наукового обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в основній школі із огляду на авторську методику та педагогічну технологію розвивального навчання] Text (Анотовані результати НДР В. Вдовченка (ІП НАПНУ) за 2012 рік наукового обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в основній школі із огляду на авторську методику та педагогічну технологію розвивального навчання)
ВВВ Анот рез. Наук обґр доб і реал зм навч предм «Технології» 2012.pdf - Published Version

Download (221kB)

Abstract

Abstracts contain annotated generalized results of research work of researcher V. Vdovchenko, presented in a scientific report at the Reporting Conference of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2012, expertly and experimentally tested in secondary schools, which are experimental sites of the Institute of Pedagogical Sciences. Kyiv during practical classes on "Methods of teaching in higher education" (teacher-experimenter: Associate Professor V. Vdovchenko) and "Pedagogical Practice" (head of pedagogical practice: Associate Professor V. Vdovchenko); in the lyceum of tax and advertising business №21 of Kyiv during the study of "Technology" in primary school (teacher-experimenter: associate professor, teacher-methodologist, teacher of the highest category V. Vdovchenko); at Klovsky Lyceum №77 in Kyiv while studying "Technology" in primary school (teacher-experimenter, scientific correspondent of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, teacher-methodologist, teacher of the highest category Yu. B. Shvedov). Vdovchenko V. Scientific substantiation of the selection and implementation of the content of the subject "Technology" in technical types of work in primary school. P. 302-303 / Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2012: information publication. - Kyiv: Institute of Pedagogy, 2013. - 352 p.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Additional Information: НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОБОРУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГІЇ» З ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ ПРАЦІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ В. В. Вдовченко У лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості проводиться фундаментальне дослідження на тему: «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в основній школі» (2012–2014 рр.), з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Досліджено євроінтеграційні тенденції розвитку освітньої галузі «Технології» в Україні, окреслено визначені нами сучасні підходи для розробки науково обґрунтованого змісту навчального предмета «Технології» з технічних видів праці в основній школі. Зміст технічних видів праці базується на сучасних теоретико-методичних і концептуальних засадах, авторській моделі добору, структурування й реалізації змісту з технічних видів праці для навчального предмета «Технології» в учнів основної школи з огляду на моделювання нової освітньої парадигми освітнього державного проекту «Школи майбутнього». Розробка і обґрунтування змісту з технічних видів праці для навчального предмета «Технології» в учнів основної школи здійснюється на: • навчальному і методичному рівнях (навчальна програма і підручники для 5–9-х класів); • теоретико-методологічному рівні (монографії «Теоретико-методичні засади формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів основної школи» (параграфи «Формування базових понять навчальних художніх технік», «Формування базових понять з технології виготовлення об’єктів праці»)). Експериментальні матеріали розділів програми з технічних видів праці для навчального предмета «Технології» в учнів основної школи пройшли психолого-педагогічну експертизу та широку апробацію, отримавши позитивні рецензії і відгуки. 303 Окремі розділи і параграфи змісту навчального предмета «Технології» у 5–9-х класах апробувалися на базі експериментальних майданчиків Інституту педагогіки: в Інституті реклами м. Києва під час практичних занять з «Методики викладання у вищій школі» (викладач-експериментатор: доцент В. В. Вдовченко) та на «Педагогічній практиці» (керівник педагогічної практики: доцент В. В. Вдовченко); у ліцеї податкової та рекламної справи №21 м. Києва під час навчання «Технології» в основній школі (вчитель-експериментатор: доцент В. В. Вдовченко); у Кловському ліцеї №77 м. Києва під час навчання «Технології» в основній школі (вчитель-експериментатор, науковий кореспондент Інституту педагогіки НАПН України, учитель-методист, учитель вищої категорії Ю. Б. Шведова). Науково обґрунтований добір і авторська методика реалізації змісту навчального предмета «Технології» з технічних видів праці в основній школі носить інноваційний характер, розрахований на нові педагогічні технології. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік Київ Педагогічна думка 2013 УДК 001.89:[001.32:37](477-25)(048.2) ББК 72.4(4Укр-2к)в7 А 69 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол №6 від 28.03.2013 року) Редакційна колегія: О. М. Топузов, д-р пед. наук, проф. – головний редактор
Keywords: "Methods of teaching in higher education" (author of the curriculum, teacher-experimenter: Associate Professor V. Vdovchenko), "Scientific justification for the selection and implementation of the content of the subject" Technology "in primary school" (2012-2014), "Pedagogical practice" (supervisor) of pedagogical practice: associate professor V. Vdovchenko), grades 5-9, author's model of selection, structuring and implementation of content from technical types of work for the subject "Technology", Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2012, approbation, Vdovchenko, domestic and foreign experience, Academic Council of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, teacher-experimenter V. Vdovchenko): associate professor, teacher-methodologist, teacher of the highest category, experimental sites of the Institute of Pedagogy, experimental materials, European integration trends in "Technology" Ukraine, the content of technical types of work, innovative nature, Institute of Pedagogy, Institute of Advertising, Kyiv, Kyiv, Klovsky face ey №77 Kyiv, laboratory of labor training and polytechnic creativity, lyceum of tax and advertising №21 Kyiv, modeling of a new paradigm of the educational state project "Schools of the Future", monograph "Theoretical and methodological principles of formation of basic concepts in the subject Technology" "Primary school students", curriculum and textbooks for grades 5-9), educational and methodological level, subject "Technology" in primary school students, scientific justification for the selection and implementation of the content of the subject "Technology" on technical types of work in primary school, scientific correspondent of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, teacher-methodologist, teacher of the highest category Yu. Shvedova, scientifically substantiated selection and author's method of realization of the subject "Technologies", National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, new pedagogical technologies, O. Topuzov, paragraph "Formation of basic concepts of technology for the manufacture of objects of labor", paragraph "Formation of ba pedagogical ideas, psychological and pedagogical expertise, development and justification of the content of technical types of work, modern approaches to the development of scientifically sound content of the subject "Technology", modern theoretical and methodological and conceptual principles, theoretical and methodological level, technical types of work in primary school, primary school students, basic research
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 373 Kinds of school providing general education
Divisions: Institute of Pedagogics > The Laboratory of Labor Training and Polytechnic Work
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 18 Aug 2021 05:57
Last Modified: 18 Aug 2021 05:57
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726116

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item