Auxiliary possibilities for teaching children with hearing impairments (technical and methodical aspects)

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Auxiliary possibilities for teaching children with hearing impairments (technical and methodical aspects) [Video]

[img] Video
15 травня 2023 року_ДОПОМІЖНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ (ТЕХНІЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ).mp4 - Published Version

Download (173MB)

Abstract

The main issues of the seminar: modern accents in the education of children with hearing impairment; improving the quality of educational services; ensuring accessibility and barrier-free organization of the educational environment; competitiveness of the educational institution; auxiliary technical means for persons with hearing impairments who use hearing aids: additional opportunities for the child/student, teacher; creation of a comfortable audio environment, versatility and multifunctionality; equalization of opportunities in real situations in the classroom/audience, sports or assembly hall, etc.; opportunities related to improving speech intelligibility (the child is often distracted, this may be caused by insufficient speech intelligibility); recommendations for the use of technical means: how to use them to have a positive impact on the learning process.

Item Type: Video
Additional Information: 15 травня 2023 року за організації Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України (відділ освіти дітей з порушеннями слуху) та Центру слухової реабілітації «Аврора» відбувся інформаційно-методичний вебінар «Допоміжні можливості для навчання дітей з порушеннями слуху (технічний та методичний аспекти)». Сьогодні особливо актуальним є позитивне ставлення до багатоманітності, цінування та врахування відмінностей кожного учня / учениці, створення умов для забезпечення права на освіту для кожного; безбар’єрність і доступність закладу освіти; забезпечення всіх дітей необхідною підтримкою, орієнтування на потреби, здібності й зацікавлення. Ратифікація Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю надала можливість імплементувати питання доступності, універсального дизайну, розумного пристосування в законодавчо-нормативні акти, у тому числі в сфері освіти. Доступність стосується різних аспектів – інформації, комунікації, застосування асистивних технологій, створення освітнього середовища, в якому усунені перешкоди (бар’єри) щодо опанування академічних знань, соціалізації, самореалізації. Водночас, при організації освітніх послуг має враховуватися розвиток технічних засобів для навчання, використовуватися сучасні технічні можливості. Основні питання семінару: сучасні акценти в освіті дітей з порушеннями слуху; підвищення якості освітніх послуг; забезпечення доступності, безбар’єрності при організації освітнього середовища; конкурентоспроможність закладу освіти; допоміжні технічні засоби для осіб з порушеннями слуху, які користуються слуховими апаратами: додаткові можливості для дитини/учня, педагога; створення комфортного аудіодального середовища, універсальність та багатофункціональність; вирівнювання можливостей у реальних ситуаціях у класі/аудиторії, спортивній чи актовій залі тощо; можливості, пов’язані із удосконаленням розбірливості мовлення (дитина часто відволікається, це може бути спричинено недостатньою розбірливістю мовлення); рекомендації з використання технічних засобів: як використовувати, щоб мати позитивний вплив на процес навчання. Семінар був установчий, мав на меті сформувати загальну уяву про допоміжні системи (технічні засоби) для осіб з порушеннями слуху, які користуються слуховими апаратами. https://youtu.be/97TVeK0l4VA
Keywords: education of children with hearing impairments, accessibility, barrier-free, organization of the educational environment, auxiliary technical means for persons with hearing impairments
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 376 Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools > 376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
Divisions: Mykola Yarmachenko Institute of special education and psychology of National academy of educational sciences of Ukraine > Department of education of children with hearing disabilities
Depositing User: Зав.від. С.В. Литовченко
Date Deposited: 29 Jun 2023 12:15
Last Modified: 29 Jun 2023 12:15
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735943

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item