Conceptual and innovative structural developments for specialized training of high school students in the field of "Technology"

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2011) Conceptual and innovative structural developments for specialized training of high school students in the field of "Technology" Youth and the market, 10 (81). pp. 64-68. ISSN 2617-0825

[thumbnail of Розкрито сутність концептуальних і теоретико-методологічних засад, розроблених структурних моделей для створення науково обґрунтованого навчально-методичного комплекту для профільного навчання старшокласників за технологічним напрямом.] Text (Розкрито сутність концептуальних і теоретико-методологічних засад, розроблених структурних моделей для створення науково обґрунтованого навчально-методичного комплекту для профільного навчання старшокласників за технологічним напрямом.)
ВВВ_ТАМ Конц_ іннов стр розр осв галузі «Технології»_2011_10_16 МіР.pdf - Published Version

Download (230kB)

Abstract

The article reveals the essence and practical use of conceptual and theoretical-methodological principles formulated in the research process, developed structural models for creating scientifically sound curricula and relevant textbooks for specialized training of high school students in the technological field.

Item Type: Article
Additional Information: Рис. 1. МОДЕЛЬ структури комплексного дослідження (фундаментального і прикладного) розробки профільного навчання старшокласників за технологічним напрямом. Автори: Тарара А.М., Вдовченко В.В. 1. Дослідження навчальних умов. Дидактика профільної школи (теорія технологічної підготовки у освітній галузі “Технології”) 2. Дослідження виробничих умов Основні види технічної творчості фахівців. Засоби активізації творчої діяльності, розвитку технічного мислення. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ загальної теми “Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю навчання у старшій школі” Етап 1. Теоретичні дослідження. Основні результати: 1. Концептуальні засади профільного навчання старшокласників. 2. Теоретико-методологічні засади розробки структури технологічного профілю навчання. 3. Теоретична модель для розробки технологічного профілю навчання старшокласників у 10 – 11 класах. 4. Рекомендації до стандарту освітньої галузі “Технології” (профільне навчання в технологічній освіті). ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Етап 2. Практичне впровадження загальних теоретичних досліджень профільної підготовки старшокласників (етап 1) за підтемою “Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю навчання “Технічне проектування”: 1. Концептуальні засади складових педагогічних умов реалізації профільного навчання старшокласників за спеціалізацією “Технічне проектування” (зміст, методика, організаційні форми, розвивальне навчальне середовище). 2. Теоретична модель методичного апарату підручників технологічного профілю навчання для 10 та 11 класів. 3. Теоретична модель різнорівневої диференціації інформації від науково-технічного рівня до науково-методичного та навчального (вища школа) і до навчального рівня (профільна школа). 4. Теоретична модель профільного навчання старшокласників за спеціалізацією “Технічне проектування” (див. рис. 2 та рис. 3). Теоретико-методологічні засади розбудови профільного навчання старшокласників за спеціалізаціями технологічного профілю: “Технічне проектування”, “Основи дизайну”, “Кулінарія”, “Основи сільськогосподарського виробництва”. ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Етап 3. Розробка складових навчально-методичних комплектів з технічного проектування за: 1. Метою і завданням профільного навчання старшокласників за інженерно-технічним спрямуванням. 2. Моделлю профільного навчання за спеціалізацією “Технічне проектування” (рис. 2 та рис. 3). Результати прикладного дослідження і очікувані результати навчання старшокласників за інженерно-технічним спрямуванням: 1. Теорія і практика створення підручника (науковий рівень). 2. Навчально-методичний і навчальний рівень (викладачі, студенти, вчителі): навчально-методичний комплект для студентів, вчителів, викладачів. 3. Основні результати профільної підготовки старшокласників у 10 – 11 класах за спеціалізацією “Технічне проектування”. Компетентність у технічній творчості. Компетентність у навчальному технічному проектуванні. Творча особистість старшокласників. Свідомий вибір старшокласниками своєї майбутньої професії. 67 8. Відповідно до програми “Технічне проектування” гармонійне поєднання художньої та технічної творчості є особливо важливим для старшої школи. У старшій профільній школі у процесі реалізації проектно-технологічної системи навчання особливого значення необхідно надавати актуальній зараз раціоналізаторській і винахідницькій діяльності старшокласників у новостворених учнівських бюро винахідників і раціоналізаторів. 9. Належне місце у профільній старшій школі має зайняти профінформація, профконсультація і профорієнтація за 5-ма сферами життєдіяльності людини: 1) людина-природа; 2) людина-людина; 3) людина-техніка; 4) людина-художній образ; 5) людина-знакові системи. 10. Компетентність учнів досягається у творчому навчальному процесі шляхом виконання системи проблемних творчих завдань, навчально-тренувальних вправ, участі у науково-дослідній, винахідницькій та пошуково-конструкторській діяльності, а перевіряються набуті основні компетентності шляхом виконання підсумкового творчого проекту. Висновок. Отримані результати комплексного (фундаментального і прикладного) дослідження теми: “Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю навчання у старшій школі” та підтеми “Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю навчання “Технічне проектування” (концептуальні і теоретико-методологічні засади, теоретичні моделі) дали можливість розробити науково-обґрунтовану інноваційну програму “Технічне проектування”, і відповідні сучасні підручники “Технічне проектування” для профільного навчання старшокласників за спеціалізацією інженерно-технічного спрямування “Технічне проектування”. На нашу думку, такий інноваційний навчально-методичний комплект сприятиме підготовці учнів до свідомого вибору своєї майбутньої професії у процесі профільної підготовки старшокласників. Він буде корисним для навчання учнів технічних ліцеїв та підготовчих відділень вузів інженерно-технічного профілю; студентами відповідних вузів, а також для поглибленого вивчення основ проектно-технологічної діяльності учнів основної школи. Концептуальні та теоретичні засади розбудови профільного навчання старшокласників, які отримані у процесі комплексного дослідження і розробки програми за спеціалізацією “Технічне проектування”, можуть бути використані для розробки відповідних програм у всіх п’яти сферах життєдіяльності людини (1) людина-природа; 2) людина-людина; 3) людина-техніка; 4) людина-художній образ; 5) людина- знакові системи), оскільки вони мають теоретико-методологічне значення. Рис. 2. СТРУКТРУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ старшокласників за спеціалізацією інженерно-технічного спрямування “Технічне проектування” (технологічний профіль, технологічний напрям). Автори: Тарара А.М., Вдовченко В.В. Дидактична мета і завдання профільної підготовки старшокласників за спеціалізацією інженерно-технічного спрямування “Технічне проектування” 1. Педагогічні умови реалізації профільного навчання за спеціалізацією “Технічне проектування”. 1.1. Зміст (див. додаток) (Рис. 3). 1.2. Методика викладання. 1.3. Організаційні форми. 1.4. Предметно-розвивальне середовище 2. Принципи профільного навчання старшокласників. Основні види технічної творчості фахівців 3. Профільне навчання старшокласників за спеціалізацією “Технічне проектування”. 4. Результати профільного навчання старшокласників за спеціалізацією “Технічне проектування” 4.1. Компетентність у технічній творчості. 4.2. Компетентність у навчальному технічному проектуванні. 4.3. Творча особистість старшокласників. 4.4. Свідомий вибір старшокласниками своєї майбутньої професії. 68 Рис. 3. Складова педагогічних умов “зміст” (додаток до моделі). Зміст профільного навчання старшокласників за спеціалізацією “Технічне проектування” (основна навчальна інформація, для оволодіння старшокласниками процесами проектування і конструювання технічних об’єктів, формування творчої особистості). Основні види технічної творчості фахівців та учнів / Зміст навчальної діяльності старшокласників 1. раціоналізація / 10 кл. / 1.1. Психологія раціоналізаторської діяльності 1.2. Раціоналізаторська пропозиція. 1.3. Стиль мовлення раціоналізатора. Технічна графіка 2. проектування / 10 – 11 кл. / 2.1. Проектний задум, проект. 2.2. Ескізний проект. Технічний проект. Робочий проект. 2.3. Презентація проекту 3а. конструювання / 11 кл. / 3а.1. Психологія пошуково-конструкторської діяльності. 3а.2. Конструкторський задум. Стратегії і тактики конструкторської діяльності. 3а.3. Стиль мовлення конструктора. Технічна графіка 3б. конструювання / 10 – 11 кл. / 3б.1. Технічне моделювання – етап навчання конструюванню. Технічні моделі. 3б.2. Принципи і прийоми конструювання. Рівні перетворень. 3б.3. Методи конструювання. 3б.4. Захист конструкторської розробки 4. винахідництво / 10 – 11 кл. / 4.1. Психологія творчості винахідника. 4.2. Етапи створення винаходу. 4.3. Стиль мовлення винахідника. Технічна графіка. 4.4. Техніки і прийоми винахідництва 5. Психологія творчості. Активізація творчої діяльності. Розвиток технічного мислення. Творчі проекти. / 10 – 11 кл. / 5.1. Інтуїція, асоціація та інші поняття в технічній творчості. 5.2. Техніки творчого мислення, методи вирішення творчих технічних задач, ділові ігри тощо. 5.3. Технічна проблема, технічні протиріччя, прийоми вирішення технічних протиріч, компроміс в техніці та його значення тощо. 5.5. Основні етапи створення творчого проекту. Особливості розробки творчих проектів. Технологія виготовлення виробів. Випробування і особиста оцінка виробу. Презентація проектів. // Зміст системної інженерно-технічної інформації, виробничо зорієнтованої профінформації та профорієнтації для різностороннього оволодіння навчальним технічним проектуванням (теорія і практична діяльність)//
Keywords: profile training, conceptual and theoretical-methodological bases, theoretical models, engineering-technical direction, educational programs and textbooks.
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 373 Kinds of school providing general education
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 6 Applied Sciences. Medicine. Technology > 62 Engineering. Technology in general
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 6 Applied Sciences. Medicine. Technology > 64 Home economics. Domestic science. Housekeeping
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 6 Applied Sciences. Medicine. Technology > 67 Various industries, trades and crafts
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 6 Applied Sciences. Medicine. Technology > 68 Industries, crafts and trades for finished or assembled articles
Divisions: Institute of Pedagogics > The Laboratory of Labor Training and Polytechnic Work
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 12 Aug 2021 19:22
Last Modified: 12 Aug 2021 19:22
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726121

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item