Research of psychological features of professional orientation of students of profile classes on specialization "Art and design creativity"

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) (2017) Research of psychological features of professional orientation of students of profile classes on specialization "Art and design creativity" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 200-201.

[img] Text (Проведено науково-експериментальний пошук, завдяки якому на профільному рівні вперше комплексно застосовано та апробовано в науково-педагогічній практиці 5 психодіагностичних методик)
ВВВ Досл псих ос профес спр учн проф кл за сп «ХПТ» С. 200-201. 2017.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

During our fundamental research in 2015-2017 on the subtopic "Designing the content and methods of specialized education in high school in the specialization" Art and Design "(hereinafter" CPT "), conducted a scientific and pedagogical search, thanks to which at the profile level for the first time the following psychodiagnostic methods were comprehensively applied and tested in scientific and pedagogical practice: 1. Methodology "Differential-diagnostic questionnaire" (DDO) Ye.O. Klimov on special abilities. 2. Methods of diagnosis of professional orientation of the personality of B. Bass. 3. Modified version of the questionnaire "Attitude to the chosen profession". V. Vdovchenko. 4. E. Torrens's method of creative abilities for research of non-verbal aspect of creativity (subtest "Completion of drawings"). 5. Methods of assessing the creative abilities of S. Mednik to study the verbal aspect of creative activity. The use of several methods allowed high school students to conduct self-testing and more accurately make further professional choices. Introduced into the educational process, the proposed comprehensive psychodiagnostic method solves the most pressing problems of technological education of high school students in the practical career-conscious choice of specialties for personally oriented further education in higher education, to master the specialty of art and design. The right choice by high school students of further specialties, faculties and specialties in universities, in modern conditions of integration of Ukrainian education into the European educational space, acquire special significance, promote competitiveness of high school students as graduates of specialized universities and university entrants in Ukraine and abroad.

Item Type: Book Section
Additional Information: Основні наукові результати за підтемою «Проектування змісту й методики профільного навчання у старшій школі за спеціалізацією «Художньо-проектна творчість»». Дослідник: В. Вдовченко. Тема для відділу: Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі. Реєстраційний номер: РК0115U003082. (2015-2017). 1. Визначено стратегічні напрями розвитку художньо-проєктної складової неперервної технологічної освіти із дотриманням дидактичних принципів наступності та перспективності структури й змісту початкової, основної, старшої та вищої школи; 2. Обґрунтовано основні напрями євроінтеграції змісту профільної художньо-проєктної складової неперервної технологічної освіти для ефективного розв’язання художньо-проєктних проблем освітньої галузі «Технології»; 3. Розроблено засадничі положення теорії формування творчої особистості учня у процесі профільного навчання художньо-проєктної складової неперервної технологічної освіти у старшій школі; 4. Запропоновано комплексний інноваційний підхід до моделювання структури спеціалізації «Художньо-проектна творчість» за євроінтеграційним принципом; 5. Узгоджено зміст спеціалізації «Художньо-проектна творчість» у системі неперервної технологічної освіти з дотриманням дидактичних принципів наступності з основною й перспективності з вищою школами; 6. Експертно та експериментально перевірено результати теоретичних положень в процесі узагальнення результатів експериментальної апробації розроблених навчальних та методичних матеріалів (навчальна програма, посібник, додаткові експериментальні навчальні матеріали); 7. Підготовлено планові параграфи для розділів колективної монографії «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі», зміст яких затверджено на Вченій раді Інституту педагогіки; 8. Впроваджено результати дослідження за досліджуваною підтемою НДР у змісті навчальної програми спеціалізації «Художньо-проектна творчість» для профільного навчання технологій у старшій школі, а також під час модернізації й розроблення спеціалізацій «Основи дизайну, «Технічне проєктування», «Кулінарія», на які отримано грифи МОН України «Затверджено» у жовтні 2017 року. Всі навчальні програми 4 спеціалізацій є чинними із 2018 року; 9. Розроблено авторську педагогічну технологію розвивального навчання професора В. Вдовченка для реалізації змісту профільного навчання технологій у старшій школі за спеціалізаціями «Художньо-проектна творчість», «Основи дизайну, «Технічне проєктування», «Кулінарія»; 10. Розроблено науково-педагогічну технологію системного моделювання та комплексного проєктування змісту спеціалізацій «Художньо-проектна творчість», «Основи дизайну, «Технічне проєктування», «Кулінарія» для профільного навчання старшокласників. Розв’язана наукова проблема методичного супроводу профільного навчання за спеціалізацією «ХПТ» ґрунтується на теоретичній концептуальній чіткості нових науково-педагогічних рішень в авторській педагогічній технології та методиці навчання технологій, висвітлених у підготовленому за час дослідження посібнику для профільного навчання учнів у 10-11 класах «Художньо-проектна творчість». Методика дослідження психологічних особливостей професійної спрямованості є своєчасною й перспективною, оскільки її спрямовано на підвищення ефективності цілеспрямованого для кожного учня профільного навчання технологій у ЗНЗ. На широкому масиві пошукової, експериментальної та методичної роботи доведено, що в Україні є наукове підґрунтя для зміни та впровадження в педагогічну практику профільної школи науково обґрунтованої комплексної психодіагностичної методики за спеціалізацією «ХПТ». Актуальність та доцільність виконаного дослідження мають реальні перспективи для поліпшення профільного навчання. Експериментально апробована та впроваджена в навчально-виховний процес ЗНЗ України, інноваційна модель методичної системи професора Вдовченка В.В., ефективно реалізує зміст спеціалізації «ХПТ» (форми й методи реалізації змісту, педагогічні технології профільного навчання тощо). Апробація теоретичних положень автора підтверджено результативністю у спеціально створеному освітньому середовищі в технологічній освіті для висвітлення методичної системи досліджуваної спеціалізації. Виконане ґрунтовне науково-педагогічне дослідження дозволило отримати якісно нові наукові знання, пов’язані з обґрунтуванням науково-методичних засад комплексної психодіагностичної методики за досліджуваною спеціалізацією. Результати дослідження продемонстрували можливість практично реалізувати педагогічну теорію в методиці профільного навчання технологій у навчально-виховному процесі профільної школи.
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 373 Kinds of school providing general education
Divisions: Institute of Pedagogics > Department of Technological Education
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 18 Aug 2021 05:50
Last Modified: 18 Aug 2021 05:50
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726111

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item