Author's method on the formation of art and design subject competencies in "Fundamentals of Design" by the longitudinal method in the profile school

Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) (2018) Author's method on the formation of art and design subject competencies in "Fundamentals of Design" by the longitudinal method in the profile school MES of Ukraine, Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, UORC "Orion", м. Київ, Україна.

[img] Text (Методичний коментар провідного науковця ІП НАПН України Віктора Вдовченка. доктора філософії в галузі дизайну, професора, старшого наукового співробітника відділу технологічної освіти)
ВВВ Авт метод форм худ-проект предм комп 2018.pdf - Published Version

Download (85kB)

Abstract

In the textbook "PROFILE SCHOOL as a way to a competitive personality. TECHNOLOGIES ”submitted: New curricula for grades 10–11 of general secondary education institutions (standard level) and Methodical comments of leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kiev. 2018 UDC 373.5.091.214 * cl10 / 11: 53 + 52 Ф50 In k l a d a ch i: OM Topuzov, Vice-President of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Director of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; TM Zasekina, Deputy Director for Scientific and Experimental Work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher; AM Tarara, Head of the Department of Technological Education, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher © MES of Ukraine, 2018 © Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2018 © UORC Orion, 2018 Ф50 Technologies: New curricula for grades 10–11 of general secondary education institutions (standard level, profile level); Methodical comments of leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - К.: УОВЦ «Оріон», 2018. —47 с. UDC 373.5.091.214 * cl10 / 11: 53 + 52

Item Type: Book
Additional Information: Авторська методика формування художньо-проектних предметних компетентностей з «Основ дизайну» за лонгітюдним методом у профільній школі Віктор Вдовченко, доктор філософії в галузі дизайну, професор, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти ІП НАПН України Структура та зміст «Основ дизайну» у профільній школі має такі рівні: 5 – 7 класи — пропедевтичний; 8 – 9 класи — допрофільний; 10 – 11(12) класи — профільний (табл. 1). Під час вивчення «Основ дизайну» формуються художньо-проектні предметні компетентності за лонгітюдним методом1. Таблиця 1. Структура та зміст методики формування художньо-проектних предметних компетентностей за семестрами, у класах Етапи / Клас / Рівень. Зміст етапу методики 1 (1 сем) 5 Клас / Рівень - Пропедевтичний. Ознайомлення, загальне визначення, засвоєння та застосування дидактично доцільних загальнотехнічних компетентностей з «Основ дизайну» 2 (2 сем) Диференційне тлумачення профорієнтації для предметної художньо-проектної компетентності в навчальній діяльності 3 (1 сем) 6 Клас Профінформаційне формування елементів предметної компетентності з «Основ дизайну» за типами проектування в розділах навчальної програми 4 (2 сем) Пропедевтичне формування предметної компетентності з «Основ дизайну» під час проведення профорієнтації в пізнавальній діяльності 5 (1 сем) 7 Клас Системне набуття навичок для предметної компетентності з «Основ дизайну» в навчальній пізнавальній діяльності 6 (2 сем) Моніторинг результатів системно набутих навичок для предметної компетентності з «Основ дизайну» з метою свідомого вибору подальшого напряму допрофільного навчання 46 7 (1 сем) 8 Клас / Рівень – Допрофільний. Індивідуальне та колективне набуття навичок для предметної компетентності з «Основ дизайну» за допомогою комп’ютерного забезпечення 8 (2 сем) Системне вивчення учнівської проектної документації за диференційованими для ЗНЗ, класифікованими, структурованими типами промислової документації 9 (1 сем) 9 Клас Набуття навичок для предметної компетентності з «Основ дизайну» у створених у майстерні особливих умовах праці та особливо важливих об’єктів 10 (2 сем) Набуття навичок для предметної компетентності з «Основ дизайну» залежно від вибору спеціалізації профільного навчання у 10 – 11 кл.: «Основи дизайну», «Ландшафтний дизайн», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн», «Дизайн костюма», «Імідж-дизайн», «Веб-дизайн», «Графічний дизайн» 11 (1 сем) 10 Клас / Рівень – Профільний Набуття навичок для предметної компетентності в проектній діяльності для оволодіння засобами виразності у дизайн-проектах, основами графічного та веб-дизайну 12 (2 сем) Оволодіння поняттями, термінологією проектної діяльності з комп’ютерними засобами для веб-дизайну 13 (1 сем) 11 Клас Набуття навичок для предметної компетентності з «Основ дизайну» в художньо-графічній культурі, в учнівських дизайн-проектах з промислового (індустріального) дизайну 14 (2 сем) Оволодіння навичками для предметної компетентності у проектно-художній діяльності під час вивчення дизайну середовища Розроблена авторська методика формування художньо-проектних предметних компетентностей з «Основ дизайну» за лонгітюдним методом у профільній школі у пропедевтичній, допрофільній та профільній підготовці в учнів ЗНЗ забезпечує: — розуміння особистісної спрямованості учнів на індивідуально привабливий технологічний профіль за спеціалізацією «Основи дизайну» в 10 – 11 класах, а також на професійну орієнтацію до дизайнерських професій у процесі виконання завдань з «Основ дизайну» в допрофільній підготовці учнів ЗНЗ — ландшафтний дизайнер, дизайнер середовища, промисловий дизайнер, дизайнер костюма, імідж-дизайнер, веб-дизайнер, графічний дизайнер; 47 — проведення навчально-тренувальних вправ, виконання учнівських творчих навчальних проектів за розробленою та вдосконаленою нами структурою навчальних проектів для формування художньо-проектних предметних компетентностей з «Основ дизайну» у пропедевтичній, допрофільній та профільній підготовці в учнів ЗНЗ; — індивідуальне та колективне навчальне проектування виробів, їх виготовлення за розробленою художньо-проектною документацією, захист виконаного навчального проекту та його презентації, з метою формування художньо-проектних предметних компетентностей з «Основ дизайну» у пропедевтичній, допрофільній і профільній підготовці в учнів ЗНЗ. Авторська методика у пропедевтичній, допрофільній і профільній підготовці в учнів ЗНЗ здійснюється в процесі системного проведення художньо-проектної діяльності (словесної, графічної, предметно-пластичної) у різних видах навчально-пізнавальної діяльності: інформаційній, проектній, технологічній, презентаційній (як змістових ліній складових — предметних компетенцій) для набуття учнями у 5 – 7 класах — елементів, у 8 – 9 класах — основ, у 10 – 11 (12) класах — предметної художньо-проектної компетентності у профільній школі. 1 Лонгітюдний метод дослідження (лат. longus — тривалий) — тривале й систематичне вивчення одних і тих самих досліджуваних, що дає змогу визначати діапазон вікової й індивідуальної мінливості фаз життєвого циклу людини; дослідження, яке проводиться частіше над однією особистістю, але іноді й над групою, протягом тривалого часу (іноді від народження і до зрілого віку і навіть старості). Лонгітюдний метод дослідження є основним у створенні та дослідженні системи неперервної художньо-проектної національної освіти України.
Uncontrolled Keywords: "Web Design", "Graphic Design", "Costume Design", "Environment Design", "Image Design", "Landscape Design", "Design Basics", "Design Basics", "Industrial Design", 10 - 11 (12) classes, 10 - 11 classes, 5 - 7 classes, 8 - 9 classes, author's method of formation of art-project subject competences, web designer, graphic designer, costume designer, environment designer, design professions, differentiation, differential interpretation, range of age and individual variability of phases of the human life cycle, pre-professional training of CEC students, pre-professional, research, means of expression in design projects, protection of completed educational project, image designer, individual and collective educational product design, individual and collective, computer support , landscape designer, longitudinal research method, longitudinal method, methodical commentary, author's method of formation of art-project subject competences on "Fundamentals of design", monitoring, educational activity cognitive, educational cognitive activity, educational and training exercises, basics of graphic and web design, personal orientation of students on individually attractive technological profile, cognitive activity, concept, subject art-project competence, presentation, project activity, design-art activity, industrial documentation , industrial designer, propaedeutic, profile school, profile, professional information, career guidance, types of educational and cognitive activities (informational, design, technological, presentation), conscious choice of further direction of pre-professional education, system of continuous art-design national education of Ukraine, specialization, structure of educational projects, structure and content, terminology, student project documentation, student design project, student creative educational projects, graphic art culture, art project activity (verbal, graphic, subject-plastic), art project documentation, art project no subject competencies
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education > 37.01 Fundamentals of education. Theory. Policy etc.
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 373 Kinds of school providing general education
Divisions: Institute of Pedagogics > Department of Technological Education
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 19 Jul 2021 05:45
Last Modified: 19 Jul 2021 05:45
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726072

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item