Structure and methods of profile training of technologies according to the content of the special course "Artistic design" in high school. Presentation of the report at the August web conference 29.08.2019

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) (2019) Structure and methods of profile training of technologies according to the content of the special course "Artistic design" in high school. Presentation of the report at the August web conference 29.08.2019 In: Annual August web conference "Scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Ukrainian teachers"., 29.08.2019, м. Київ, Україна.

[img] Text (Виступ і презентація виступу професора Віктора Вдовченка на щорічній веб-конференції 29 08 2019: «Учені НАПН України – українським вчителям».)
ВВВ Виступ «Учені НАПН України – українським вчителям» 29 08 2019.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

Annual August web conference "Scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Ukrainian teachers". Adherence to the didactic principle of continuity and perspective in the coverage of the national methodology of art and design education for the educational field "Technology" in Ukraine. Topics of speeches of Professor VDovchenko VV at the August web conferences 30 Aug 2016 Contents: Theory of labor education (primary school), technology (high school) Topic: Didactics of technological education and methods of labor training (technical types of work, primary and secondary school) 30 08 2017 Contents: Author's ped. Technology of developmental learning in the educational field "Technology" prof. V. Vdovchenko in the methods of teaching labor education in 5-9, technology in 10-11 grades Topic: The latest pedagogical technology of developmental education in the field of education "Technology" for modern methods of teaching labor education in 5-9's, technology in 10-11's grades 30 08 2018 Content: Formation of art and project subject competencies on "Fundamentals of Design" in primary and secondary school Topic: The structure of the content of national technological education for the formation of art and project subject competencies in "Fundamentals of Design" in primary and secondary school 29 08 2019 Content: Structure and methods of the special course "Artistic design" of high school in the national art and design education Topic: Structure and methods of specialized training of technologies in the content of the special course "Artistic Design" in high school.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Additional Information: Зміст доповіді та слайд-презентації 1. Поетапна розробка проф. Вдовченком В.В. художньо-проектної складової змісту національної технологічної освіти в початковій, основній та старшій школі 2. Дидактичні принципи художньо-проектної освіти для освітньої галузі «Технології», 1-4, 5-9, 10-11 класи (за проф. Вдовченко В.В., 2010) 3. Спецкурс «Художнє проектування». Особливості структурування змісту у старшій школі за умотивованим запитом актуальності художньої проектно-технологічної діяльності для дітей України 4. Спецкурс «Художнє проектування». Методичні особливості профільного навчання технологій у старшій школі 5. Спецкурс «Художнє проектування». Наступність та перспективність у навчально-методичних комплектах освітньої галузі «Технології» (основна, старша, вища школа). За проф. Вдовченком В.В., 2015, 2019 6. «Художнє проектування» 10-11 (2019) у художньо-проектній складовій змісту неперервної національної технологічної освіти. «Основи дизайну» для 5-9 (2008), 10-11 (2005, 2010, 2017), 10-12 (2008) 7. Впроваджені авторські класифікації та моделі для розробки структури змісту спецкурсу «Художнє проектування» у старшій школі 8. Художнє проектування – дизайн. Дизайнерська діяльність. Дизайнер. Дизайнерське мислення. Художньо-проектні предметні та галузеві компетентності 9. Модель «Зовнішні та внутрішні педагогічні умови». За проф. Вдовченком В.В., 2019 для навчання за спецкурсом «Художнє проектування» 10. Комплексне дослідження зацікавлення дітей України різними видами художньо-проектної діяльності в закладах позашкільної освіти. Офіційні статистичні дані 2019 року МОН України (24 області + Київ) про: кількість та чисельність вихованців у гуртках, творчих об’єднаннях, секціях (у розрізі облас тей). Проаналізовано і подано показники 9 областей зьнайбільшими досягненнями 11. Спецкурс «Художнє проектування». Творчий проект (виконується за етапами у розділах). Рекомендовані теми творчих проектів 12. Оформлення документації за етапами (поаркушно) навчального творчого проекту з дизайну костюма під час проходження майстер-класів 13. Оцінний лист навчального творчого проекту учасника майстер-класу 14. Приклад оформлення списку використаних джерел для розділів «Дизайн костюма», «Ландшафтний дизайн» спецкурсу «Художнє проектування» 15. Використана та рекомендована література для спецкурсу «Художнє проектування» за темами: Історія дизайну, довідкові, енциклопедичні видання. Дизайн і конструкторське проектування у різних видах дизайну 16. Використана авторська література для розробки спецкурсу «Художнє проектування» у старшій школі 17. Різновиди мислення під час художньо-проектної діяльності (за проф. Вдовченком В.В.). Еволюція художньо-проектної культури у всесвітній історії. Відмінність європейського та радянського, пострадянського в Україні. сприйняття розвитку у всесвітній історії матеріальної та художньо-проектної культури Oxford. Велика енциклопедія школяра, 2013. У науково-педагогічній літературі подається вперше 18. Характеристика основних видів та рівнів дизайнерського мислення учнів-проектувальників. Поетапний розвиток видів мислення та суджень й умовиводів в художньо-проектній діяльності (за віковою диференціацією) 19. Структура психологічних основ проектно-художньої діяльності за психологічним типом учнів. Структура взаємодії психологічних компонентів під час проектно-художньої діяльності. Модель «Взаємодія психологічних компонентів під час проектно-художньої діяльності». Досліджено синтез взаємовідповідності компонентів проф. Вдовченком В.В. 20. Різновиди розумових операцій та взаємодія уяви і мислення учнів у процесі проведення художнього проектування. Досліджено п ід час проектно-художньої діяльності проф. Вдовченком В.В. 21. Педагогічне проектування. Педагогічний дизайн. Формування художньо-проектувальних компетентностей в процесі виконання: трьох складових проектних завдань, синтезування навчального художнього та технічного проектування в учнівській художньо-проектній творчості, розробки учнівської проектної документації (дизайнерської, конструкторської, технологічної) 22. Педагогічне проектування. Педагогічний дизайн. Моделі сукупності педагогічних умов та змістових ліній для формування художньо-проектувальних компетентностей 23. Педагогічний дизайн в альтернативній та традиційній освіті. Тьютор - визначення, обов’язки, завдання в підготовці та проведенні майстер-класів за педагогічною технологією розвивального навчання проф. Вдовченка В.В., 2010 24. Новітні перспективні розробки з художнього проектування в Україні та Європі в альтернативній освіті – стаціонарній (шкільній, позакласній, позашкільній) та самоосвіті (в домашніх умовах), починаючи із дошкільного віку, початкової школи. STEM 25. Досвід країн Азії та Америки з альтернативної освіти, найповніше представлений комплексним художньо-проектним розвитком дітей 26. Досвід Об'єднаного Королівства Великої Британії (Європа) та Сполучених Штатів (Америка) з альтернативної освіти, який якнайповніше представлений художньо-проектним розвитком дітей 27. Психологія художньо-проектної творчості. Застосування зарубіжного досвіду в авторській методиці навчання художньому проектуванню проф. В. Вдовченком. Особистості, якими захоплювався Стів Джобс,з ким він мріяв зустрітися і спілкуватися душа в душу 28. Психологічні основи авторської методики проф. В. Вдовченка. Формування художньо-проектних предметних компетентностей. Раннє виявлення художньо-проектної обдарованості.П’ятирічний хлопчик став самим юним у світі ІТ-спеціалістом. Зацікавився кпрограмуванням у віці 3 років. 29. Новітні перспективні розробки від дошкільної освіти, початкової освіти з дотриманням дидактичних принципів наступності та п ерспективності у розробці змісту неперервної художньо-проектної складової національної технологічної освіти 1-4, 5-9, 10-11 кл. 30. Програма розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання». Київ. 2010 р. Автор: Пеккер Тетяна Володимирівна, керівник дошкільного напряму Технічної студії «Винахідник» 31. Освітні курси для дошкільного віку узгоджені із навчанням художньому, технічному і технологічному проектуванню в початковій, основній, старшій школі. «Дослідники світу» - для дітей четвертого року життя. «Мандрівники на легольоті» - для дітей п’ятого року життя. «Юні техніки» - для дітей шостого року життя 32. Розробка та введення художньо-проектної складової змісту національної технологічної освіти для старшої школи (фундаментальні та прикладні наукові дослідження з дизайну, методичні розробки). Спеціалізація технологічного профілю «Художньо-проектна творчість». Спецкурс «Художнє проектування» 33. Розробка та реалізація змісту художньо-проектної складової технологічної освіти. Навчальний предмет «Технічне проектування» у профільній підготовці учнів за спеціалізацією інженерно-технічного спрямування 34. Навчальні програми «Основи дизайну», «Технічне проектування» для 10-11 кл. Технології. Профільний рівень. Чинні з 1 вересня 2018 року 35. ОСНОВИ ДИЗАЙНУ. Вдовченко В.В. Технології. Профільний рівень. 10–11 класи. Спеціалізація «Основи дизайну». Навч. програма закладів загальної середньої освіти. – К., 2017. – 33 с. Чинна з 1 вересня 2018 року 36. ТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. Тарара А.М., Вдовченко В.В. Технології. Профільний рівень. 10–11 класи. Спеціалізація «Технічне проектування». Навчальна програма закладів загальної середньої освіти. – К., 2017. – 27 с. Чинна з 1 вересня 2018 року 37. Художнє, технічне, технологічне проектування у різних сферах життєдіяльності і відповідним до них видах дизайну 38. Виявлення будівельних уподобань здійснюється під час художнього та технічного проектування архітектурних споруд з дошкільн ого віку, із використанням наборів LEGO DUPLO 39. Виявлення дизайнерських уподобань у промисловості та інженерно-конструкторських уподобань здійснюється під час художнього та технічного проектування транспорту, технічних машин, пристосувань з дошкільного віку, із використанням наборів LEGO DUPLO 40. Виявлення дизайнерських та інженерно-конструкторських уподобань здійснюється під час художнього та технічного проектування інтер’єрів та екстер’єрів з дошкільного віку, із використанням наборів LEGO DUPLO 41. Виявлення дизайнерських та інженерно-конструкторських уподобань здійснюється під час художнього та технічного проектування побутової та офісної техніки з дошкільного віку, із використанням наборів LEGO DUPLO 42. Додаток 1. Дидактичні матеріали. Таблиця 1. Набори LEGO DUPLO. Основним матеріалом роботи згідно з програмою «ЛЕГО-конструювання» є набори конструктора LEGO Education, які включають в себе набори типу DUPLO (Див. Табл. 1), набори типу SYSTEM (Див. Табл. 2), набори для логіко-математичного розвитку (Див. Табл. 3) та набори для конструювання механічних моделей (Див. Табл. 4). Набори LEGO Education включають в себе деталі конструктора, тематичні картки або картинки чи схеми послідовних дій. 43. Додаток 1. Дидактичні матеріали. Таблиця 2. Набори LEGO SYSTEM 44. Інтегровані навчальні курси Технічної студії «Винахідник». Початкові класи – 1-4. Досвід приватного загальноосвітнього навчального закладу «Школа Інвентор Скул» (м. Київ) 45. Інтегровані навчальні курси Технічної студії «Винахідник». Початкові класи – 1-4. Досвід приватного загальноосвітнього навчального закладу «Школа Інвентор Скул» (м. Київ) 46. Досвід роботи з дошкільнятами в студії “RoboCAMP”. Дошкільні проекти (вік 3-6 р). за програмою розвитку дітей віком від 3 до 6 років разом із навчальними рішеннями LEGO Education. Групи за віком: 3-4, 4-5, 5-6 років. Досвід роботи з дошкільнятами. м. Львів; м. Рівне; м. Надвірна; м. Луцьк 47. Досвід навчання за програмою розвитку дітей в студії “RoboCAMP” Програмування. “Робототехніка та технологія” (від 5,5-14 років). м. Львів; м. Рівне; м. Надвірна; м. Луцьк Світ конструювання та програмування роботів на платформі LEGO Education. 48. Відмінності та особливості професійного і навчального проектування за проф. Вдовченком В.В., 2001 49. Структура навчального проекту для 5-9, 10-11 класів, за проф. Вдовченком В.В., 2006
Keywords: "Costume Design", "Cooking", "Landscape Design", "Fundamentals of Design", "Technical Design", "Art Design", Grades 10-11, Oxford. Large encyclopedia of schoolchildren (2013), the author's method of teaching artistic design prof. V. Vdovchenko, author's classifications and models, alternative and traditional education, age differentiation, didactic principles, design and construction design in different types of design, costume design, designer, design activity, design thinking, report, evolution of art and design culture in world history , out-of-school educational institutions, content, complex research of interest of children of Ukraine, master class, methodical features of profile teaching of technologies in high school, model "Interaction of psychological components during project-artistic activity", model "External and internal pedagogical conditions", set model pedagogical conditions and content lines for the formation of artistic and design competencies, subject, educational creative project, continuity and prospects, educational and methodological kits, educational field "Technology" (basic, senior, higher school), continuing national technological education, educational field " Technologies ", design documentation by stages (sheet by sheet), evaluation letter of the educational creative project of the participant of the master class, pedagogical technology of developmental training of prof. Vdovchenko VV, pedagogical design, pedagogical design, step-by-step development of types of thinking and judgments and inferences in art-design activity, the program of development of constructive abilities at preschool children «LEGO-designing, profile level, process of carrying out art designing, psychological type of student , psychological bases of design and artistic activity, psychology of artistic and design creativity, recommended themes of creative projects, types of thinking, types of mental operations and interaction of imagination and thinking of students, types of art and design activities, synthesis of components, slide presentation, specialization of engineering direction, special course, the structure of interaction of psychological components during design and art activities, structuring content in high school, creative project, technical studio "Inventor", technology, tutor, characteristics of the main types and levels of design thinking of design students, design, art project education, art-project component of the content of national technological education, art-project subject and branch competences, art-design competences, artistic and design-technological activity
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education > 37.02 General questions of didactics and method
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education > 37.09 Organization of instruction
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 377 Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics
Divisions: Institute of Pedagogics > Department of Technological Education
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 20 Aug 2021 14:15
Last Modified: 20 Aug 2021 14:15
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726069

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item