Didactics of technological education and methods of labor training (technical types of work, primary and secondary school)

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) (2016) Didactics of technological education and methods of labor training (technical types of work, primary and secondary school) In: Annual August web conference "Scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Ukrainian teachers", 30.08.2016, м. Київ, Україна.

[img] Text (Виступ і презентація виступу професора Віктора Вдовченка на щорічній веб-конференції 30 08 2016: «Учені НАПН України – українським вчителям».)
ВВВ Виступ «Учені НАПН України – українським вчителям» 30 08 2016.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Shchorichna serpneva veb-konferentsiya «Ucheni NAPN Ukrayiny – ukrayinsʹkym vchytelyam». Dotrymannya dydaktychnoho pryntsypu nastupnosti ta perspektyvnosti u vysvitlenni metodolohiyi khudozhnʹo-proyektnoyi osvity dlya navchalʹnoho predmetu «Dyzayn ta tekhnolohiyi» u zahalʹnoosvitniy shkoli Tema vystupu Vdovchenka V.V. na veb-konferentsiyi 30 08 2016: «Dydaktyka tekhnolohichnoyi osvity ta metodyka trudovoho navchannya» (tekhnichni vydy pratsi, osnovna ta starsha shkola). Zmist vystupu ta slayd-prezentatsiyi 1. Osnovy pedahohichnoyi tekhnolohiyi rozvyvalʹnoho navchannya v osvitniy haluzi «Tekhnolohiyi» 2. Metodychni rekomendatsiyi dlya pidhotovky urokiv (zanyatʹ) z trudovoho navchannya u 5-9, 10-11 klasakh za pedahohichnoyu tekhnolohiyeyu rozvyvalʹnoho navchannya. 3. Pidhotovka do urokiv (zanyatʹ) za vydamy metodychnoyi diyalʹnosti vchytelya. 4. Metodychni porady dlya rozrobky uroku (zanyattya)z trudovoho navchannya u 5-9 klasakh, z tekhnolohiyi u 10-11 klasakh 5. Struktury osnovnykh typiv urokiv (zanyatʹ) 6. Zrazky struktury oformlennya plan-konspektu uroku (zanyattya). 7. Pidhotovka vchytelya trudovoho navchannya (tekhnolohiyi) za riznymy typamy urokiv (zanyatʹ) z trudovoho navchannya u 5-9 klasakh, tekhnolohiyi u 10-11 klasakh 8. Vidminnosti ta osoblyvosti profesiynoho i navchalʹnoho proektuvannya. 9. Struktura navchalʹnoho proektu dlya 5-9, 10-11 klasiv. 10. Skhema rozpodilu navchalʹnoho materialu (tekhnichni vydy pratsi) 11. Perelik variatyvnykh moduliv dlya 5-6, 7-8, 9 klasiv (tekhnichni vydy pratsi) za chynnoyu prohramoyu 12. Tematychne planuvannya. 5-9 klasy (tekhnichni vydy pratsi) 13. Zrazok tekstu dlya oformlennya tytulʹnoyi storinky kalendarno-tematychnoho planu 14. Zrazok rozdilu kalendarno-tematychnoho planuvannya. 6 klas. Tekhnichni vydy pratsi. 15. Zrazok plan-konspektu z tekhnolohiyi, 10 klas Ещё 1714 / 5000 Результаты перевода Annual August web conference "Scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Ukrainian teachers". Adherence to the didactic principle of continuity and prospects in the coverage of the methodology of art and project education for the subject "Design and Technology" in secondary school The topic of Vdovchenko's speech VV at the web conference 30 08 2016: "Didactics of technological education and methods of labor training" (technical types of work, primary and secondary school). Contents of the speech and slide presentation 1. Fundamentals of pedagogical technology of developmental learning in the educational field "Technology" 2. Methodical recommendations for preparation of lessons (classes) on labor training in 5-9, 10-11 classes on pedagogical technology of developmental training. 3. Preparation for lessons (classes) by types of methodical activity of the teacher. 4. Methodical advice for the development of a lesson (lesson) on labor training in grades 5-9, on technology in grades 10-11 5. Structures of the main types of lessons (classes) 6. Samples of the structure of the lesson plan (lesson). 7. Training of a teacher of labor training (technology) for different types of lessons (classes) on labor training in grades 5-9, technology in grades 10-11 8. Differences and features of professional and educational design. 9. The structure of the educational project for 5-9, 10-11 grades. 10. Scheme of distribution of educational material (technical types of work) 11. List of variable modules for 5-6, 7-8, 9 classes (technical types of work) according to the current program 12. Thematic planning. Grades 5-9 (technical types of work) 13. Sample text for the title page of the calendar-thematic plan 14. Sample section of calendar-thematic planning. 6th grade. Technical types of work. 15. Sample plan-summary of technology, 10th grade

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Keywords: differences and features of professional and educational design, didactics of technological education, adherence to the didactic principle of continuity and prospects, secondary school, samples of the structure of the lesson plan (lesson), sample technology syllabus, 10th grade, sample section of calendar-thematic planning, Grade 6, technical types of work, sample text for the title page of the calendar-thematic plan, methods of labor training, methodological advice for developing a lesson (lesson) on labor education in grades 5-9 and technology in grades 10-11, guidelines for preparation of lessons (classes) on labor education in grades 5-9, 10-11, methodology of art and project education, subject "Design and Technology", educational branch "Technologies", basics of pedagogical technology of developmental education, basic and senior school, pedagogical technology of developmental education, list of variable modules for 5-6, 7-8, 9 classes (technical types of work) according to the current program, teacher training technologies) for different types of lessons (classes) on labor training in grades 5-9, technologies in grades 10-11, preparation for lessons (classes), types of methodical activities of teachers, August web conference "Scientists of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine - Ukrainian teachers", slide presentation, structure of the educational project for 5-9, 10-11 classes, structure of the main types of lessons (classes), scheme of distribution of educational material (technical types of work), thematic planning of 5-9 classes (technical types of work), technical types of work
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 373 Kinds of school providing general education
Divisions: Institute of Pedagogics > Department of Technological Education
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 18 Aug 2021 05:47
Last Modified: 18 Aug 2021 05:47
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726067

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item