Items where Division is "Відділ лабораторних комплексів засобів навчання" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | Ж | М | Н | С | Т
Number of items: 38.

Б

- Бісіркін, П.М. (2012) Особливості використання комп’ютерних та Інтернет-технологій в процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи. In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ПП "Есклюзив Систем", м.Кіровоград, Україна, p. 83.

- Бісіркін, П.М. (2012) Особливості умов дослідження особистісних якостей учнів допрофільних класів основної школи з вивченням предметів природничого циклу. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, присвячена 20-річчю НАПН України.27-28.04.12 ІІТЗН АПН України, Київ, Україна.

- Бісіркін, П.М. (2012) Застосування навчальних електронних ресурсів, комп"ютерних та інтернет-технологій в умовах трудового навчання учнів основної школи. In: Актуальні проблеми природно-математичної освіти в середній школі. Збірник матеріалів науково-практичної конференції . ФОП Грінь Д.С., м.Херсон, Україна, pp. 166-167. ISBN 978.966.2660.55.5

Д

- Дементієвська, Н.П. (2012) Using internet-resources for school physics experiments Technologies and learning tools, 3 (29).

- Дементієвська, Н.П. (2012) Використання електронного довідника для обробки результатів навчального шкільного експерименту In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" Матеріали Міжнародної VIII (XVII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград 27-28 квітня 2012 року "Ексклюзив_Систем", м. Кіровоград, pp. 140-142.

- Дементієвська, Н.П. (2012) Науково-методичні засади побудови комп’ютерно-орієнтованого елективного курсу допрофільної підготовки учнів основної школи в галузі природничих дисциплін In: Загальні збори НАПН, 2012 не опубліковано. (Unpublished)

- Дементієвська, Н.П. (2012) Website for the organization and realization of educational school experiment in physics for secondary school In: Восьма міжнародна науково-практична конференція "Інтернет-Освіта-Наука-2012", 1-5 жовтня Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, Україна, pp. 94-95. ISBN 978-966-641-491-8

- Дементієвська, Н.П. (2012) На шляху до успіхів разом з ІКТ Hi-Tech у школі (1). pp. 19-22. ISSN 45687

- Дементієвська, Н.П. (2012) Формувальне оцінювання в курсі з допрофільної підготовки Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах, 2 (38). pp. 60-69. ISSN 92034

- Дементієвська, Н.П. (2012) Шкільний навчальний експеримент з сайтом симуляцій PHET bloger.

Ж

- Жук, Ю.О. (2012) Рersonal pupil space in computer-oriented educational medium Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29). ISSN 2076-8184

- Жук, Ю.О. (2012) Концептуальна модель полікомпонентного навчального середовища на базі кабінету-лабораторії фізики In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VIII (XVIІІ) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кіровоград, Україна, pp. 142-143.

- Жук, Ю.О. (2012) Адаптація полікомпонентного навчального середовища на базі кабінету-лабораторії фізики до освітніх потреб профільної школи In: Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України 2012 ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна. ISBN 2076-8184

- Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. (2012) Іnternet-oriented pedagogic technologies: problem of interpretation of an idea Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (30). ISSN 2076-8184

М

- Мерзликін, О. В. (2012) Програмне забезпечення відеоаналізу у навчальному фізичному експерименті Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 1 (18). pp. 123-125.

- Мерзликін, О. В. (2012) Перспективи використання хмарних технологій у шкільному навчальному фізичному експерименті In: Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару Криворізький металургійний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг, Україна, p. 134.

- Мерзликін, О. В. (2012) Перспективи застосування Інтернет-орієнтованих технологій у навчальних дослідженнях у курсі фізики профільної школи In: Новітні комп'ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві, м. Севастополь, Україна, pp. 117-118.

- Мерзликін, О. В. and Коновал, О. А. (2012) Порівняльний аналіз результатів застосування формул Ампера і Грассмана Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць, 1 (10). pp. 207-210.

Н

- Науменко, О.М. (2012) Realization of researches of the state of educational environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ІІТЗН НАПН України , Київ, Україна.

- Науменко, О.М. (2012) Internet-oriented pedagogical technologies as means of development of educational environment In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної VIIІ (XVIIІ) науково-практичної конференції ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 106-108.

- Науменко, О.М. (2012) Preparation of teachers of chemistry and internet-oriented pedagogical technologies In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Херсонський державний університет, Україна, Херсон, Україна. (Submitted)

- Науменко, О.М. (2012) Separate aspects of application of the internet-oriented pedagogical technologies of studies of chemistry Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (30). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. (2012) Virtual chemical laboratory as constituent is the internet of the oriented pedagogical technology Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (31). ISSN 2076-8184

- Науменко, О.М. and Науменко, Г.Г. (2012) Internet-oriented pedagogical technologies and preparation of modern teacher Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно орієнтовані системи навчання, 13 (20). pp. 101-106.

С

- Слободяник, О.В. (2012) Methods of students’ independent work organization at pedagogical universities in the process of studying physics Dissertation candidate2 thesis, КДПУ імені Володимира Винниченка.

- Слободяник, О.В. (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (99). pp. 303-307.

Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Оптика. Електрика та магнетизм. Частина 2.: Оптика . Електрика та магнетизм : Посібник для студ вищих пед навч закладів . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Механіка та молекулярна фізика. Частина 1 РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з методики навчання фізики ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард"", м.Кіровоград, Україна.

- Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2012) Програмні засоби математичної підтримкм під час вивчення загального курсу фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 3 (98). pp. 36-39.

Слободяник, О.В., Величко, С.П. and Соменко, Д.В. (2012) Лабораторний практикум зі спецкурсу "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

- Слободяник, О.В., Величко, С.П. and Ткаченко, А.В. (2012) Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ Наукові записки Серія: Педагогічні науки (108). pp. 172-176. ISSN 978-966-7406-57-8

- Соколюк, О.М. (2012) До питання про оновлення навчального експерименту In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: : Матеріали Міжнародної VIII (XVIІІ) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 року ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кіровоград, Україна, pp. 159-160.

Т

- Тукало, М.Д. (2012) Training chemical experiment and characteristics of its organization in human classes special school Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (29). ISSN 2076-8184

- Тукало, М.Д. (2012) Особливості оптимізації навчального хімічного експерименту в гуманітарних класах профільної школи In: Научный прогресс на рубеже тысячелетий Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага).

- Тукало, М.Д. (2012) Про сучасні засоби оптимізації навчального хімічного експерименту в класах гуманітарного профілю In: Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі Грінь Д.С., м.Херсон, Україна. (In Press)

- Тукало, М.Д. (2012) Навчальний хімічний Експеримент як засіб пізнавальної активності учнів в класах гуманітарного профілю In: "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ТОВ "КОД", м.Кіровоград, Україна.

- Тукало, М.Д. (2012) Про навчальний хімічний експеримент як засіб та метод навчання сучасного навчального середовища в класах гуманітарного профілю In: Образование и наука XXI века «Бял ГРАД-БГ» ООД , Софія, Болгарія.

This list was generated on Sun May 31 07:56:32 2020 EEST.