Items where Division is "Institute of Vocational Education > All-Ukrainian information analysis center for vocational education and training" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | З | М | С | Т | Я
Number of items: 36.

А

- Алєксєєва, С.В. (2013) Інформаційна культура як основа професіоналізму методистів в умовах сучасної освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія,досвід, проблеми . ISSN 978-966-644-253-9

- Алєксєєва, С.В. (2013) The use of information technology in professional activities Methodists in the study, synthesis and implementation of best teaching experience Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 17. pp. 23-30. ISSN 236-487-596

Г

- Гириловська, І.В. (2013) Information analysis and vet managers as part of their management activities Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (3). pp. 104-114. ISSN ISBN 978-966-644-337-6

- Гуменний, О.Д. (2013) Value of the information culture of the head of vocational school to adapt the structure of the cluster In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти Криворізький міський методичний центр ПТО, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 48-49. ISBN 978-617-7104-00-0

Гуменний, О.Д. (orcid.org/0000-0001-6596-3551) (2013) Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2553-19-2

З

- Закатнов, Д.О. (2013) Experience of evaluation of VET schools operation effi ciency in post soviet countries Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць, 2 (6). ISSN 2223-5752

- Закатнов, Д.О. (2013) Прогнозирование тенденций развития профессионально-технического образования методами ФОРСАЙТ Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (3). pp. 27-38. ISSN 978-966-644-337-6

М

- Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786) (2013) Use of ict in teaching in vocational school Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи (3). pp. 129-137. ISSN 978-966-644-337-6

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2013) Рrofessional training of skilled workers in the communications sector in vocational schools of Ukraine (1940–1970 years) Професійно-технічна освіта, 1 (58). pp. 51-54.

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2013) Determinants of information technology culture of the future skilled workers in the profession, "postal operator" Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць., 7 (50). pp. 92-95. ISSN ISBN 966-7281-09-09

- Майборода, Людмила Анатоліївна (2013) Important aspects of adaptation and self-education vocational training teachers to use ICT In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 110-111. ISBN 978-617-7104-00-0

С

- Савченко, Ірина (2013) Міжнародна конференція «Професійна освіта в умовах глобальних викликів» Професійно-технічна освіта, 3 (59). pp. 49-51.

- Савченко, Ірина (2013) Information-analytical system "PROFTEH" - an innovative management tool Інноваційність у науці і освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека . pp. 502-507. ISSN 978-966-2184-21-3

- Савченко, Ірина (2013) Features experiment on introduction of information-analytical system Proftech in management practices of vocational education in Ukraine Педагогическое образование: вызовы ХХІ века: материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося ученого-педагога, академика В.А. Сластенина . ISSN 987-5-9571-0775-0

- Савченко, Ірина (2013) Organizational and pedagogical features of information-analytical system "PROFTEH" in the management practices of vocational education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали звітної наук.-практ. конф. [28 березня 2013 р., м. Київ] / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [за заг. ред. В.О. Радкевич, Г.В. Єльникової]. – К., 2013. Т. 1. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 66-70. ISBN -

- Савченко, Ірина (2013) Information-analytical system "PROFTEH" in VET in Kyiv Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (4). pp. 46-54. ISSN 2223-5752

- Савченко, Ірина (2013) Quality of the workforce - the key to improving the competitiveness of the national economy In: Взаємодія ПТНЗ області з науково-дослідними та вищими навчальними закладами – запорука покращення якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів: матеріали Всеукраїнської конференції МВПУ ПіТ, м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 32-35.

- Савченко, Ірина (2013) Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів: дефінітивна характеристика основних понять Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошукиі, перспективи: зб. наук. пр., 3 (3). pp. 138-152. ISSN 978-966-644-337-6

Т

- Тропіна, Ірина and Савченко, Ірина (2013) Експериментальні навчальні заклади профтехосвіти: нові пошуки Професійно-технічна освіта, 4 (61). pp. 48-52.

Я

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Методологія діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова: збірник наукових праць, 12 (39). pp. 274-273.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Officers Management culture as a system of psycho-pedagogical problem Військова освіта, 2 (28). pp. 205-213.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Principles of the Competence Approach in the Professional Education Edukacja — technika — informatyka: Rocznik naukowy (4). pp. 112-117.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Teacher and student as the actors of the learning process in the> philosophical and pedagogical theory of Ivan Zazyun Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. pp. 334-339.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Модель развития специальной компетентности должностных лиц кадровых органов вооруженных сил Украины Вестник Удмуртского университета. Серия 3: Философия. Социология. Психология. Педагогика: Электронный научный журнал, 4. pp. 67-74.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) The competence approach in professional education In: “Педагогіка і психологія професійної освіти: пошук, проблеми, перспективи”, (м. Львів, 23 квітня 2013 р.) Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, м.Львів, Україна, pp. 28-31.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Development of the main qualities of the professional competence – the pledge to support the quality of the workers’ professional training in the system of professional education In: Взаємодія ПТНЗ області з науково-дослідними та вищими навчальними закладами – запорука покращення якості підготовки робітничих кадрів: матеріали Всеукраїнської конференції (м. Дніпропетровськ, 15 березня 2013 р.) Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 51-52.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Informational-analytical activity of heads of vocational educational establishments: basic characteristics, structure and stages Модернізація професійної освіти і навчання (3). pp. 152-165.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methodological requirements of the competence approach in the professional education Вища освіти України: теоретичний і науково-методичний часопис, 1. pp. 82-85.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Structure of the professional educational establishments’ directors’ informational and analytical activity In: Матеріали зв. наук.-практ. конф. “Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання” (м. Київ, 28 берез. 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 51-55.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Informational-analytical Competence Modeling of the Vocational Schools Directors Нові технології навчання (78). pp. 125-133.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Modeling professional competence of graduates of vocational training institutions Нові технології навчання (76). pp. 144-152.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methods of diagnostic Informational and Analytical Competence of the Vocational Schools Directors In: “Соціальне партнерство як інструмент оновлення професійно-технічної освіти”, 12 квітня 2013 р. Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 18-20.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2013) Informational and analytical activities leaders vocational education: basic characteristics, structure and stages Вестник Удмуртского университета, 3. pp. 72-77. ISSN 1999-8597

- Ягупов, Василь Васильович, Король, Василь Миколайович and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Of formation and development Professional Autonomousness of the Officers Известия Российской академии образования, 1. pp. 74-83.

- Ягупов, Василь Васильович, Мізінчук, Валентина and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Мониторинг в структуре педагогической деятельности преподавателей специальных дисциплин Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: материалы международной научно-практической конференции, 1. pp. 120-127.

- Ягупов, Василь Васильович, Мізінчук, Валентина and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Monitoring function of the special subject teachers Гуманитарные ведомости Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 3. pp. 94-103.

This list was generated on Fri Apr 26 13:46:35 2019 EEST.