Items where Author is "Мороз, Петро Володимирович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

- Мороз, Ірина Володимирівна (orcid.org/0000-0002-6776-9186) and Мороз, Петро Володимирович (orcid.org/0000-0002-7076-1038) (2020) Formation of research competence by the modern school textbook of history Проблеми сучасного підручника (24). pp. 142-162. ISSN 2411-1309

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2019) Analysis of the state of use of historical sources in teaching history in high school Український педагогічний журнал, 4. pp. 142-153. ISSN 2411-1317

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2018) Practical aspects of organizing research activities in the process of teaching history in secondary school Український педагогічний журнал, 4. pp. 99-109. ISSN 2411-1317

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2018) Conceptual approaches to the design of a tutorial «The history of Ukraine in the sources» Problems of a Modern Textbook (21). pp. 261-270. ISSN 2411-1309

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2017) Use of advertising as a historical source in a school history textbook: methodology of work in the research-based study Problems of a Modern Textbook (18). pp. 105-117. ISSN 2411-1309, 2411-7420

- Мороз, Петро Володимирович and Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) (2015) Discuss the trials of the modern textbook Комп’ютер у школі та сім’ї, 1. pp. 3-4. ISSN 2307-9851

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2015) The research approach implementation in the school textbook of history (exemplified by the textbook "World history. History of Ukraine" for the pupils of the 6th grade) Проблеми сучасного підручника (15). pp. 53-66. ISSN 2411-1309

- Мороз, Петро Володимирович (2014) Methodological aspects of the selection of the illustrative material for the school textbook of ancient history Проблеми сучасного підручника (14). pp. 459-476. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Мороз, Петро Володимирович (2013) Використання карикатур в шкільному підручнику історії (методика роботи в умовах дослідницького навчання) Проблеми сучасного підручника, 1 (13). (In Press)

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2012) Еволюція змісту і структуришкільного підручника з історії стародавнього світу середини ХІХ – початку ХХ століття Проблеми сучасного підручника, 1 (12). pp. 179-188.

- Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2011) Проблеми змісту і структури шкільних підручників з історії стародавнього світу (30pті – кінець 80pх років хх століття) Проблеми сучасного підручника, 1 (11). 527 -537.

- Мороз, Петро Володимирович (2009) Курси за вибором в системі дослідницького навчання історії України в профільній школі Науковий вісник Миколаївського державного університету. - Випуск 24: Педагогічні науки.

- Мороз, Петро Володимирович (2008) Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії Історія в школах України, 9. pp. 11-15.

- Мороз, Петро Володимирович (2008) A way to develop pupils' ability to see problems (based on Ancient History) Історія в школах України, 11-12. pp. 15-20.

- Мороз, Петро Володимирович (2008) Роль і місце навчального тексту шкільного підручника історії в умовах дослідницького навчання (на прикладі експериментального підручника історії стародавнього світу) Проблеми сучасного підручника (8). pp. 340-352.

- Мороз, Петро Володимирович (2007) Система завдань та запитань експериментального підручника історії стародавнього світу Проблеми сучасного підручника (7). pp. 252-261.

Book Section

- Мороз, Петро Володимирович (2020) Peculiarities of integrating media education into the workshop "History of Ukraine in sources" In: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф. Візаві, м. Умань, Україна, pp. 95-97.

- Мороз, Петро Володимирович (2020) The structure of research competence of high school students in history In: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 1(20): Сучасні проблеми обдарованості особистості: матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 травн. 2020 р.) ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 61-64.

- Мороз, Петро Володимирович (2020) Features of developing the ability to hypothesize in the process of teaching history In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 108-110. ISBN 978-966-644-532-5

- Мороз, Петро Володимирович (2020) Analysis of the state of use of the research approach in the process history teaching in general secondary education institutions In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 95-98. ISBN 978-966-97763-8-9

- Мороз, Петро Володимирович (2020) Research approach to designing a modern school history textbook and its online support site In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 червня 2020 року м. Херсон) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 151-154.

- Мороз, Петро Володимирович (2020) Methodical ways of formation of research competence by means of a school history textbook In: Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне видання), 28-29 травня 2020 р., м. Київ. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 60-62. ISBN 978-966-644-328-8

- Мороз, Петро Володимирович (2019) The system of research tasks of the workshop "History of Ukraine in the sources" as a means of forming the historical subject and key competences of senior pupils In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. Дидактика: теорія і практика . Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Research activity of students in the process of teaching history: experience and perspectives In: Практична філософія і Нова українська школа: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 139-142. ISBN 978-966-644-492-5

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Features of the methodical apparatus of the school textbook "Introduction to History" In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р., К. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 82-83. ISBN 978-966-644-469-4

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Methods of working with statistical materials in history lessons in high school In: Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи: збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Суми, 28-29 березня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 43-46. ISBN 978-966-644-504-2

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Practical aspects of the organization of research in the process of teaching history In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 52-58. ISBN 978-966-644-512-7

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Competent approach to monitoring and evaluating the academic achievement of students in history In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 88-90. ISBN 978-966-644-508-0

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Historical substantive competence of high school students: definitions and constituents In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.), м. Київ Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 211-214. ISBN 978-966-644-517-2

- Мороз, Петро Володимирович (2019) Developing the ability to work with photography as an independent historical source in the history lessons at the Lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 135-136. ISBN 978-966-644-524-0

- Мороз, Петро Володимирович (2018) Competency-activity approach to building a system of tasks of the school textbook of history In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 114-115.

- Мороз, Петро Володимирович (2018) Features of the organization of research activities of students in the process of teaching history in school. In: Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції (Київ, 17-19 квітня 2018 року) НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 102-105.

- Мороз, Петро Володимирович (2018) Methodical approaches to the design of the workshop "History of Ukraine in the sources" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 146-147.

- Мороз, Петро Володимирович (2018) Component of the research competence of the student of the senior classes (on the example of teaching history) In: Abstracts of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Theory and Methods of Formation of Civic Competence of Senior Students in the Conditions of Innovative Development of a Modern Gymnasium": Kyiv, October 18, 2018 Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 32-34.

- Мороз, Петро Володимирович (2017) Research tasks as a means of forming the subject competence of students in world history lessons In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 95-96. ISBN 978-966-644-398-5

- Мороз, Петро Володимирович (2016) Competency-activity approach to construction research tasks in history In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 132-133. ISBN 978-966-644-398-5

- Мороз, Петро Володимирович (2015) The conceptual foundations of research activity in the process of studying world history at the primary school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 184-185. ISBN 978-966-644-398-5

Book

Мороз, Петро Володимирович (2019) World History. History of Ukraine (integrated course): a textbook for the 6th grade of general secondary education Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-502-8

Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2018) Research activity of students in the process of studying world history in primary school ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-15-4

Мороз, Петро Володимирович and Мороз, Ірина Володимирівна (2018) Introduction to history: a textbook for the 5th grade of general secondary education Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-472-4

Мороз, Петро Володимирович (2012) Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-238-6

Мороз, Петро Володимирович (2007) Ancient world history Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-130-3

Other

- Пометун, Олена Іванівна, Ремех, Тетяна Олексіївна, Гупан, Нестор Миколайович, Мороз, Петро Володимирович, Мороз, Ірина Володимирівна, Кришмарел, В. Ю., Малієнко, Юлія Борисівна and Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Analytical note "On the state of online learning of history students during quarantine in Ukraine (March-May 2020)" Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

This list was generated on Fri Nov 27 05:12:37 2020 EET.