Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 44.

Б

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (2002) Thematic-situational approach to the selection of vocabulary in the initial learning of Hebrew. Мова і культура, 5 (5). pp. 12-18.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2002) Selection of content for the development of oral speech in teaching Hebrew In: Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звітної наукової конференції 26-28 березня 2002 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 63. ISBN 966-95062-0-4

- Биков, В.Ю. (2002) Tеоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання Збірник наукових праць до 10–річчя АПН України / Академія педагогічних наук України., Ч.2. . pp. 182-189.

- Биков, В.Ю. (2002) Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського , Вип.3. pp. 73-83.

- Боднарук, Олена (2002) Forming the notions as psychologycal and pedagogical problem Проблеми сучасної педагогічної освіти, 4. pp. 267-271.

В

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2002) Development of views on repetition as a pedagogical problem Шлях освіти (1). pp. 43-48.

Г

- Глушко, Оксана Зіновіївна (orcid.org/0000-0003-0101-9910) (2002) Ukrainian school education formation and development in the USA and Canada Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України, 4 (37). pp. 134-140. ISSN 2304-0629

- Головко, Микола Васильович (2002) Psychological and pedagogical requirements for the organization of computer monitoring and evaluation of educational achievements Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічна, 1 (8). pp. 41-49.

Гончаренко, Семен Устимович (2002) Physics: 11th grade textbook for secondary school Підручники з фізики . Видавництво "Освіта", м.Київ, Україна. ISBN 966-04-0435-2

- Гончаренко, Семен Устимович (2002) Didactic concept of educational content Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1. pp. 22-26. ISSN ISBN 966-527-086-9

- Гончаренко, Семен Устимович (2002) Didactic concept of educational content Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 1. pp. 64-67. ISSN ISBN 966-593-257-8

- Гончаренко, Семен Устимович and Кушнір, Василь (2002) Methodology as an Essential Component of Research in Pedagogy Неперервна проф. освіта: теорія і практика, 4. pp. 15-22. ISSN 1609-8595

- Гриценко, Валерій Григорович and Власенко, Володимир Миколайович (2002) Using computer technology to provide of control-element for learning the physics educational material Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 34 (34). pp. 122-128. ISSN 2076-586Х

- Гриценко, Валерій Григорович and Власенко, Володимир Миколайович (2002) Correction of the educational process in physics of versatile control means Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Педагогічні науки, 1 (13). pp. 29-32. ISSN 2518-7465

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Ромадін, Роман Васильович (2002) Testing knowledge in the process of distance learning physics Наукові записки: Педагогічні науки, 42 (42). pp. 48-50. ISSN 966-7401-83-9

- Гриценко, Валерій Григорович and Ромадін, Роман Васильович (2002) Problems and Prospects of development the distance education by means of new information technologies Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 35 (35). pp. 113-118. ISSN 2076-586Х

- Гриценчук, О.О. (2002) Формування громадянської свідомості (Європейський аспект) Рідна школа, 10. pp. 8-9.

- Гриценчук, О.О. (2002) Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів Початкова школа, 10. pp. 47-49.

- Гриценчук, О.О. (2002) The role of a teacher in the process of educating a citizen of the Netherlands Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 9. pp. 135-138. ISSN 2311-6382

Д

- Дічек, Наталія Петрівна (2002) Ivan Ogiyenko' s ethics of national consciousness Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка (9). pp. 12-14. ISSN 2076-6173

- Дічек, Наталія Петрівна (2002) Actualization of the legacy of Anton Makarenko in comparative-pedagogical researches of foreign scientists Рroceedings (11). pp. 8-13.

Ж

- Жук, Ю.О. (2002) System peculiarities of educational medium as informatization object Післядипломна освіта в Україні (2). pp. 35-37.

- Жук, Ю.О. (2002) System peculiarities of studying-educational process in conditions of wide use of studying information technologies Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. (46). pp. 19-21. ISSN ISBN: 966 - 8089 - 24 - 3

- Жук, Ю.О. and Бісіркін, П.М. (2002) Дослідження впливу НІТ навчання на особистість учнів молодших класів. In: Комп’ютери в навчальному процесі Алмі, м.Умань, Україна, pp. 25-27.

З

- Задорожна, Н.Т. (2002) The approach to the design of information systems in public administration Штучний інтелект. pp. 410-419.

- Задорожна, Н.Т. (2002) The approach to the design of information systems document management in public administration Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Штучний інтелект, п. Кацивелі, Крим, Україна, Том 1. pp. 304-307.

- Задорожна, Н.Т., Каплун, О.О. and Кузнецова, Т.В. (2002) The approach to the design of the monitoring system as part of information technology support activities of the administration Проблемы программирования, 1-2. pp. 368-377.

К

- Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668) (2002) Personality in a historical dynamics of marriage and family relations Вісник Харківського університету. Серія “Психологія” (550). pp. 107-112.

- Кульбіда, С.В. (2002) Summer Camps of Ukrainian-Canadian Allianc Дефектологія, 1. ISSN 2312-2781

Л

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2002) Educational Approach "Education in nature" and its use in modern ecological education Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems, 1. pp. 452-456. ISSN ISBN 966-527-086-9

М

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2002) Upbringing of emotional and valuable attitude to the nature of children of elder preschool age ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Інститут проблем виховання.

- Музика, О. Л. (2002) Psychological mechanisms of values-language interaction Національна освіта: традиції інновації у контексті ідей Івана Огієнка. pp. 101-106.

- Мусатов, Сергій Олександрович (2002) The pre-social principles of building a comprehensive school Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60- річчя від дня народження академіка С. Д. Максименка: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (22). pp. 230-240. ISSN 966-7837-34-3

П

- Поліщук, О.П. and Семеріков, С.О. (2002) The concept course event-oriented programming system X WIndow Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: серія педагогічна. pp. 164-167.

- Поліщук, О.П. and Семеріков, С.О. (2002) The concept of teaching the course "Numerical Methods in Object Methodology" In: Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2002» : материалы международной научно-практической конференции, 30 сентября – 5 октября 2002 г. НТО РЭС Украины, м. Київ–Севастопіль, Україна, pp. 117-119.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2002) The psychological and pedagogical approaches to a rating of pedagogical skill of the teacher Journal of University of Cherkasy. pp. 123-127.

Р

- Рождественська, Д.Б. (2002) До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній діяльності дитини зі зниженим зором Науково-методичний збірник Інституту спеціальної педагогіки АПН України (4). pp. 223-226.

С

- Савченко, Тетяна Леонідівна (2002) Дерматогліфіка - як метод експрес-діагностики спадково обумовлених вад розвитку Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Том. V: Психофі-зіологія. Медична психологія. Генетична психологія. (1). pp. 111-118. ISSN 2072-4772

- Семеріков, С.О. (2002) Evolution and current state course numerical methods in high school Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна, 8. pp. 189-193.

- Соловйов, В.М., Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2002) Synergetic approach to computer modeling of socio-economic processes In: Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2002» : материалы международной научно-практической конференция, 30 сентября – 5 октября 2002 г. НТО РЭС Украины, м. Київ–Севастопіль, Україна, pp. 61-62.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2002) Differential approach towards teaching the grounds of artificial intelligence in “Computer Science” at the Department of Physics and Mathematics of Pedagogical University ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Т

- Тарасун, В.В. (orcid.org/0000-0002-4193-6513) and Рождественська, Д.Б. (2002) Діагностика провідного когнітивного стилю дітей з труднощами у навчанні Діагностика і корекція індивідуального розвитку учнів в процесі навчання, 1. pp. 59-68.

- Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2002) Computer modeling of mechanical movements in an spreadsheets environment Фізика та астрономія в школі, 5. pp. 41-46.

Ш

- Шиловська, О.М. (2002) Features of understanding of own experience by junior schoolchildren and teenagers Досвід особистості: теорія і практика : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2020 р., м. Ніжин). pp. 263-268.

This list was generated on Fri Mar 31 04:59:20 2023 EEST.