Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 44.

Б

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (2002) Thematic-situational approach to the selection of vocabulary in the initial learning of Hebrew. Мова і культура, 5 (5). pp. 12-18.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2002) Selection of content for the development of oral speech in teaching Hebrew In: Зміст і технології шкільної освіти. Матеріали звітної наукової конференції 26-28 березня 2002 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 63. ISBN 966-95062-0-4

- Биков, В.Ю. (2002) Tеоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання Збірник наукових праць до 10–річчя АПН України / Академія педагогічних наук України., Ч.2. . pp. 182-189.

- Биков, В.Ю. (2002) Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського , Вип.3. pp. 73-83.

- Боднарук, Олена (2002) Forming the notions as psychologycal and pedagogical problem Проблеми сучасної педагогічної освіти, 4. pp. 267-271.

В

- Вашуленко, Оксана Вікторівна (orcid.org/0000-0001-7594-5074) (2002) Development of views on repetition as a pedagogical problem Шлях освіти (1). pp. 43-48.

Г

- Глушко, Оксана Зіновіївна (orcid.org/0000-0003-0101-9910) (2002) Ukrainian school education formation and development in the USA and Canada Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України, 4 (37). pp. 134-140. ISSN 2304-0629

- Головко, Микола Васильович (2002) Psychological and pedagogical requirements for the organization of computer monitoring and evaluation of educational achievements Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічна, 1 (8). pp. 41-49.

Гончаренко, Семен Устимович (2002) Physics: 11th grade textbook for secondary school Підручники з фізики . Видавництво "Освіта", м.Київ, Україна. ISBN 966-04-0435-2

- Гончаренко, Семен Устимович (2002) Didactic concept of educational content Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1. pp. 22-26. ISSN ISBN 966-527-086-9

- Гончаренко, Семен Устимович (2002) Didactic concept of educational content Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 1. pp. 64-67. ISSN ISBN 966-593-257-8

- Гончаренко, Семен Устимович and Кушнір, Василь (2002) Methodology as an Essential Component of Research in Pedagogy Неперервна проф. освіта: теорія і практика, 4. pp. 15-22. ISSN 1609-8595

- Гриценко, Валерій Григорович and Власенко, Володимир Миколайович (2002) Using computer technology to provide of control-element for learning the physics educational material Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 34 (34). pp. 122-128. ISSN 2076-586Х

- Гриценко, Валерій Григорович and Власенко, Володимир Миколайович (2002) Correction of the educational process in physics of versatile control means Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Педагогічні науки, 1 (13). pp. 29-32. ISSN 2518-7465

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Ромадін, Роман Васильович (2002) Testing knowledge in the process of distance learning physics Наукові записки: Педагогічні науки, 42 (42). pp. 48-50. ISSN 966-7401-83-9

- Гриценко, Валерій Григорович and Ромадін, Роман Васильович (2002) Problems and Prospects of development the distance education by means of new information technologies Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 35 (35). pp. 113-118. ISSN 2076-586Х

- Гриценчук, О.О. (2002) Формування громадянської свідомості (Європейський аспект) Рідна школа, 10. pp. 8-9.

- Гриценчук, О.О. (2002) Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів Початкова школа, 10. pp. 47-49.

- Гриценчук, О.О. (2002) The role of a teacher in the process of educating a citizen of the Netherlands Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 9. pp. 135-138. ISSN 2311-6382

Д

- Дічек, Наталія Петрівна (2002) Ivan Ogiyenko' s ethics of national consciousness Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка (9). pp. 12-14. ISSN 2076-6173

- Дічек, Наталія Петрівна (2002) Actualization of the legacy of Anton Makarenko in comparative-pedagogical researches of foreign scientists Рroceedings (11). pp. 8-13.

Ж

- Жук, Ю.О. (2002) System peculiarities of educational medium as informatization object Післядипломна освіта в Україні (2). pp. 35-37.

- Жук, Ю.О. (2002) System peculiarities of studying-educational process in conditions of wide use of studying information technologies Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. (46). pp. 19-21. ISSN ISBN: 966 - 8089 - 24 - 3

- Жук, Ю.О. and Бісіркін, П.М. (2002) Дослідження впливу НІТ навчання на особистість учнів молодших класів. In: Комп’ютери в навчальному процесі Алмі, м.Умань, Україна, pp. 25-27.

З

- Задорожна, Н.Т. (2002) The approach to the design of information systems in public administration Штучний інтелект. pp. 410-419.

- Задорожна, Н.Т. (2002) The approach to the design of information systems document management in public administration Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Штучний інтелект, п. Кацивелі, Крим, Україна, Том 1. pp. 304-307.

- Задорожна, Н.Т., Каплун, О.О. and Кузнецова, Т.В. (2002) The approach to the design of the monitoring system as part of information technology support activities of the administration Проблемы программирования, 1-2. pp. 368-377.

К

- Кляпець, Ольга Яківна (orcid.org/0000-0002-9400-9668) (2002) Personality in a historical dynamics of marriage and family relations Вісник Харківського університету. Серія “Психологія” (550). pp. 107-112.

- Кульбіда, С.В. (2002) Summer Camps of Ukrainian-Canadian Allianc Дефектологія, 1. ISSN 2312-2781

Л

- Лук’янова, Лариса Борисівна (2002) Educational Approach "Education in nature" and its use in modern ecological education Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems, 1. pp. 452-456. ISSN ISBN 966-527-086-9

М

- Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844) (2002) Upbringing of emotional and valuable attitude to the nature of children of elder preschool age Dissertation candidate2 thesis, Інститут проблем виховання.

- Музика, О. Л. (2002) Psychological mechanisms of values-language interaction Національна освіта: традиції інновації у контексті ідей Івана Огієнка. pp. 101-106.

- Мусатов, Сергій Олександрович (2002) The pre-social principles of building a comprehensive school Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60- річчя від дня народження академіка С. Д. Максименка: Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (22). pp. 230-240. ISSN 966-7837-34-3

П

- Поліщук, О.П. and Семеріков, С.О. (2002) The concept course event-oriented programming system X WIndow Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: серія педагогічна. pp. 164-167.

- Поліщук, О.П. and Семеріков, С.О. (2002) The concept of teaching the course "Numerical Methods in Object Methodology" In: Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2002» : материалы международной научно-практической конференции, 30 сентября – 5 октября 2002 г. НТО РЭС Украины, м. Київ–Севастопіль, Україна, pp. 117-119.

- Помиткін, Едуард Олександрович (2002) The psychological and pedagogical approaches to a rating of pedagogical skill of the teacher Journal of University of Cherkasy. pp. 123-127.

Р

- Рождественська, Д.Б. (2002) До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній діяльності дитини зі зниженим зором Науково-методичний збірник Інституту спеціальної педагогіки АПН України (4). pp. 223-226.

С

- Савченко, Тетяна Леонідівна (2002) Дерматогліфіка - як метод експрес-діагностики спадково обумовлених вад розвитку Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Том. V: Психофі-зіологія. Медична психологія. Генетична психологія. (1). pp. 111-118. ISSN 2072-4772

- Семеріков, С.О. (2002) Evolution and current state course numerical methods in high school Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна, 8. pp. 189-193.

- Соловйов, В.М., Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2002) Synergetic approach to computer modeling of socio-economic processes In: Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех–2002» : материалы международной научно-практической конференция, 30 сентября – 5 октября 2002 г. НТО РЭС Украины, м. Київ–Севастопіль, Україна, pp. 61-62.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2002) Differential approach towards teaching the grounds of artificial intelligence in “Computer Science” at the Department of Physics and Mathematics of Pedagogical University Dissertation candidate2 thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Т

- Тарасун, В.В. (orcid.org/0000-0002-4193-6513) and Рождественська, Д.Б. (2002) Діагностика провідного когнітивного стилю дітей з труднощами у навчанні Діагностика і корекція індивідуального розвитку учнів в процесі навчання, 1. pp. 59-68.

- Теплицький, І.О. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2002) Computer modeling of mechanical movements in an spreadsheets environment Фізика та астрономія в школі, 5. pp. 41-46.

Ш

- Шиловська, О.М. (2002) Features of understanding of own experience by junior schoolchildren and teenagers Досвід особистості: теорія і практика : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2020 р., м. Ніжин). pp. 263-268.

This list was generated on Thu May 26 00:01:43 2022 EEST.