Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Л | М | Ш
Number of items: 30.

А

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2022) Modeling the personage’s fictional consciousness in the philosophical drama of Ya. Mamontov “When the people liberate themselves” Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія (56). pp. 171-174. ISSN 2409-1154

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2022) Transformation of Hryhorii Skovoroda ideas in Ukrainian literature of the XX century (some observations) Літературознавчі студії, 2 (63). pp. 8-14. ISSN 2520-6346

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) and Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) (2022) Educational and cognitive activity of personality through the prism of worldview parameters Педагогічні науки: теорія та практика, 2 (42). pp. 139-145. ISSN 2786-5622

Б

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Correspondence and periodicals as information sources in the biographical study of the history of education In: Pedagogical biography and biography studies in the modern scientific and information space : coll. of materials of the VII-th All-Ukrainian. scient. and method. seminar on the History of education, May 20, 2022, Kyiv . ТВОРИ, м. Вінниця, Україна, pp. 10-11.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Preparation of future pedagogues to work with children’s book in the context of the New Ukrainian School (NUS) In: Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти» . ФОП Бондаренко М. О., м. Одеса, Україна, pp. 8-11. ISBN 978-617-8005-59-7

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Final assessment in the context of distance learning In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції., м. Київ, 20-21 квітня 2022 р. , 2 . Видавничий центр КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 80-81. ISBN 978-966-602-348-6

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Cultural competence in Ukrainian language programs for grades 5-6 of General Secondary Education Institutions with instruction in the languages of national minorities under the NUS conditions In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 132-135. ISBN 978-966-644-613-1

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Formation of Key Competencies of 5th Grade Students by Means of the Textbook "Foreign Literature" In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 240-242. ISBN 978-966-644-616-2

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Correction of Educational Activities of Students in Grades 3-4 in the Process of Formative Assessment In: Нова українська школа: результати та перспективи: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18 листопада 2022 року . МДУ, м. Маріуполь, Україна, pp. 56-58.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Study of Historical Works of Art in Ukrainian Literature Classes in Grades 5-6 In: Історико-краєзнавчі дослідження в умовах нової української школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . Букрек, м. Чернівці, Україна, pp. 24-26.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) National and Patriotic Education in the Process of Studying Folk Studies In: Національно-патріотичне виховання дітей і молоді засобами козацької педагогіки та краєзнавчої роботи під час військової агресії росії проти України: тези доповідей VII-ої Міжнародної науково-практичної конференції . Університет «Україна», м. Київ, Україна, pp. 55-59.

Л

- Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Visualization as a component of distance education in primary schools In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції., м. Київ, 20-21 квітня 2022 р. . Видавничий центр КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 104-105. ISBN 978-966-602-348-6

- Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Forming of student’s visual literacy as a component of modern primary school teacher competence In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Івано-Франківськ, 19-20 травня 2022 р.) . Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 97-100.

- Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Visibility in Primary School Textbooks as a Means of Visualizing Educational Information In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 279-280. ISBN 978-966-644-616-2

- Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Formation of students' skill of creation of "portrait" visualization in the first cycle of primary school In: The 8th International scientific and practical conference “Integration of scientific and modern ideas into practice” (November 15-18, 2022) . International Science Group, с. Stockholm, Sweden, pp. 557-559. ISBN 979-8-88831-926-0

- Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Determining the essence of the educational information visualization skills of future primary school teachers Молодь і ринок, 7-8. pp. 151-155. ISSN 2308-4634

М

- Малихін, Олександр Володимирович (orcid.org/0000-0001-6042-6298) and Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Visualization of Educational Information as a Component of Digital Textbooks for Primary Schools In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 208-211. ISBN 978-966-644-616-2

- Малихін, Олександр Володимирович (orcid.org/0000-0001-6042-6298) and Ліпчевська, Інна Леонідівна (orcid.org/0000-0002-6901-5863) (2022) Visualization of educational information as a component of professional training of future primary school teacher Український педагогічний журнал, 4. pp. 59-67. ISSN 2411-1317

Ш

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) On the question of the relationship between the concepts of «differentiation of learning» and «individualization of learning» In: Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4–5 лютого 2022 р. . Видавничий дім «Гельветика», м. Київ, Україна, pp. 79-82. ISBN 978-966-992-746-0

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) On the question of the implementation of differentiation of education in the context of different educational technologies In: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11–12 лютого 2022 р. . Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна, pp. 54-57. ISBN 978-966-992-759-0

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) On the issue of individualization of Ukrainian language teaching for students of 5-6 grades with languages of national minorities In: Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 15 квітня, 2022 р. , 2 . Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 47-49. ISBN 978-617-8037-62-8

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) Educational text as a phenomenon: essence and definition In: Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 22, 2022 , 3 . European Scientific Platform, с. Chicago, USA, pp. 40-42. ISBN 979-8-88526-804-2

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) On forms of organization of teaching 5th-6th grades Ukrainian as a state language Інноваційна педагогіка (48). pp. 99-102. ISSN 2663-6093

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) On the issue of organizing the teaching of the Ukrainian language to students of grades 5-6 with the languages of national minorities In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Івано-Франківськ, 19-20 травня 2022 р.) . Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 260-263.

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) Acquaintance with information about symbols of Ukrainian culture in the process of learning Ukrainian as a state language In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 238-240. ISBN 978-966-644-613-1

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) The use of students independent work in learning the Ukrainian language as a state language In: Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та виховні аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.) . РВВ ІДГУ, м. Ізмаїл, Україна, pp. 113-117.

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) Learning the Ukrainian language for 5th grade students of Romanian and Moldovan language schools: a brief review of textbooks In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 328-331. ISBN 978-966-644-616-2

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) Modern uses of learning external differentiation across the world Věda a perspektivy, 9 (16). pp. 246-258. ISSN 2695-1584

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) A work of art as an object of differentiated work of elementary school students In: Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, May 27, 2022 , 3 . European Scientific Platform, с. Stockholm, Kingdom of Sweden, pp. 25-27. ISBN 979-8-88526-802-8

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2022) Individual characteristics of students as an important aspect of the realization of the individual and differentiated approaches in the learning process Інноваційна педагогіка, 2 (49). pp. 44-47. ISSN 2663-6085

This list was generated on Wed May 22 23:20:59 2024 EEST.