Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | І | М | П
Number of items: 9.

I

- Ivanova, Valentyna (orcid.org/0000-0003-4958-2235), Ivanov, Oleg (orcid.org/0000-0002-1761-9913) and Ivanova, Olena (orcid.org/0000-0002-0904-7468) (2021) Development of approaches to innovation transfer and intellectual property management to ensure enterprise competitiveness Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/13 (114). pp. 94-105. ISSN 1729-3774

- Ivanova, Valentyna (orcid.org/0000-0003-4958-2235), Ivanova, Olena (orcid.org/0000-0002-0904-7468) and Ivanov, Oleg (orcid.org/0000-0002-1761-9913) (2021) Simulation modeling of service processes at tourist enterprises In: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» . ПДАУ, м. Полтава, Україна, pp. 15-19.

І

- Іванова, В. В. (orcid.org/0000‐0003‐4958‐2235) (2021) Management of innovative activities of enterprises: assessment of the efficiency of the process Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», 16 (45). pp. 162-175. ISSN 2522-9931

- Іванова, В. В. (orcid.org/0000-0003-4958-2235) (2021) Business Process Management: Human Potential and Digital Skills Механізм регулювання економіки, 1 (91). pp. 41-54. ISSN 1726-8699

- Іванова, В. В. (orcid.org/0000-0003-4958-2235), Іванов, О. М. (orcid.org/0000-0002-1761-9913) and Іванова, Олена (orcid.org/0000-0002-0904-7468) (2021) Digital information technologies in education: problems of human potential formation Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. pp. 202-206. ISSN 978-966-485-280-4

- Іванова, В. В. (orcid.org/0000-0003-4958-2235) and Іванова, Олена (orcid.org/0000-0002-0904-7468) (2021) Modeling business processes of tourist enterprises In: Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2021 р. . НМетАУ, м. Дніпро, Україна, pp. 51-54.

М

- Морозова, М.Е. (orcid.org/0000-0002-9193-1198) (2021) Development of soft skills in future specialists of economic specialties Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (42). pp. 185-189. ISSN 2308-4855

П

- Постоєва, О. Г. (orcid.org/0000-0002-1167-636X) (2021) Certificate Енциклопедія освіти. pp. 911-912. ISSN 978-966-667-759-7

- Постоєва, О. Г. (orcid.org/0000-0002-1167-636X) and Стицюра, Д. О. (2021) Theoretical basis of business planning at the enterprise Науковий вісник УМО, 1. ISSN 2522-1280

This list was generated on Wed May 29 12:13:22 2024 EEST.