Browse by Scientific subject Digital Library NAES of Ukraine

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | N | В | Г | З | К | Л | М | Н | С
Number of items: 65.

M

- Matsyuk, Viktor (orcid.org/0000-0002-8710-3082) and Lashkevych, Igor (2021) Principle of conformity in the study of modern physical theories In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р. ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 16-17.

N

- Nazarenko, Tetiana (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Honcharova, N. O. (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Sipii, V. V. (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Stages and conditions of implemtntation of STEM education in Ukraine Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 2-3 (21-22). pp. 97-103. ISSN 2618-0529

В

- Верлань, Анатолій Федорович (orcid.org/0000-0002-8565-2037) and Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) Information systems with adaptive management of processes of knowledge perception Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Г

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Scientific and educational societies in the development of domestic methodological thought in physics In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта, виховання та навчання: вітчизняний і міжнародний досвід", м. Київ, 30 вересня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 62-65.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Perspective directions of development of the theory and practice of natural science education In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, 12-13 травня 2021 року Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 61-63. ISBN 978-966-932-006-3

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Features of institutionalization of domestic methods of teaching physics as a pedagogical science In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р. ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 114-116.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Trends in the theory and practice of a moderm physics textbook Проблеми сучасного підручника (26). pp. 72-84. ISSN 2411-1309

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Implementation of the integrative function of the educational standard of the natural sciences In: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) ТДАТУ, м. Мелітополь, Україна, pp. 84-87.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Implementation of a differentiated approach in school science education In: Диференціація роботи учнів початково школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 20-21 квітня 2021 року АССА, м. Київ, Україна - м. Харків, Україна, pp. 20-22. ISBN 978-617-7877-39-3

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Trends in the development of modern physics textbook In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 44-45. ISBN 978-966-644-593-6

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Museum pedagogy for the development of school physical education in Ukraine In: Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2021 р. Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 61-63. ISBN 978-617-7945-31-3

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Models of realization of the physical component of the content of basic secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 132. ISBN 978-966-644-606-3

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (2021) Peculiarities of implementation of the physical component of the content of basic secondary education In: Матеріали Міжнародної наукової конференції «Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти», м. Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня 2021 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 35-37.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) and Головко, Світлана Григорівна (orcid.org/0000-0003-0795-7166) (2021) Prerequisites and factors for the implementation of distance learning in quarantine restrictions In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнарод- ної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) Крок, м. Тернопіль, Україна, pp. 55-59. ISBN 978-617692652-8

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X), Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) and Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Physics Стан та шляхи підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Україні. Аналітико-методичні матеріали. pp. 88-99. ISSN ISBN 978-966-644-605-6

З

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) Physical component of the state standard of basic secondary education In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта, виховання та навчання: вітчизняний і міжнародний досвід", м. Київ, 30 вересня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 89-94.

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) The activity approach is the basis of STEM education In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, 12-13 травня 2021 року Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 90-92. ISBN 978-966-932-006-3

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) Key and subject competencies in competency-based learning In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 29 березня 2021 р. (наукове електронне видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 79-82. ISBN 978-966-644-588-2

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) Physical component in the content of continuous and holistic natural education in the gymnasium In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи” 13-15 травня 2021 р. ЗОІППО, м. Запоріжжя, Україна.

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) Contextual tasks in physics textbooks for grades 7-9 In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 25-28. ISBN 978-966-644-595-0

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) Activity forms and methods of teaching physics in high school In: Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 вересня 2021 р. Людмила, м. Київ, Україна, pp. 176-178. ISBN 978-617-8071-10-3

- Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930) (2021) Methodological aspects of forming the concept of mechanical interaction in the course 7th grade physics In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 133-134. ISBN 978-966-644-606-3

К

- Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2021) Academician Alexander Yakovlevich Orlov as a scientist and teacher In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта, виховання та навчання: вітчизняний і міжнародний досвід", м. Київ, 30 вересня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 128-130.

- Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2021) The main tasks and functions of the astronomical component of the basic course of physics In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р. НТПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 40-42.

- Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2021) Astronomy Стан та шляхи підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти в Україні. Аналітико-методичні матеріали. pp. 59-65. ISSN ISBN 978-966-644-605-6

- Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2021) Astronomical component in the course of physics 7th grade In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 137-138. ISBN 978-966-644-606-3

Л

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) Ukrainian school on the way to the European educational space In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації», м. Київ, 27-29 січня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 215-218.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) State standard of basic secondary education: How does it differ from the previous ones? In: Розвиток професійних компетентностей учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу в контексті впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти: Зб. наук. та науково-метод. пр. м. Хмельницький, 8 червня 2021 р. ХОІППО, м. Хмельницький, Україна, pp. 3-4. ISBN 978-617-7600-69-4

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) The Teaching Methodology of Physics as an Innovative Science In: Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 24–25 червня 2021 р. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна, pp. 3-8.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) The problem of integrative approach in teaching physics In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 131. ISBN 978-966-644-606-3

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) Content of physics education: progress from knowledge paradigm to the competence paradigm Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 27: Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. pp. 74-77. ISSN 2307-4507

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) STEM education: progress from curriculum alignment to a didactic system In: Матеріали Міжнародної наукової конференції «Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти», м. Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня 2021 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 64-66.

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) and Мальований, Юрій Іванович (orcid.org/0000-0003-4910-4866) (2021) Memory of the heart In: Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : збірник матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. (наукове електронне видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 66-69. ISBN 978-966-644-601-8

- Ляшенко, О.І. (orcid.org/0000-0001-6885-5978) and Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7690-1663) (2021) Scientific support for modernizations of the content of basic secondary education: problems and challenges Український педагогічний журнал, 4. pp. 29-36. ISSN 2411-1317

М

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) (2021) The role of pedagogical practice in the formation of professional competencies of future physics teachers In: Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 року) ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 54-56.

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) (2021) Use of methodological knowledge in physics lessons In: Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІІІ Міжнародної науково практичної інтернет конференції (м. Тернопіль, 11 12 листопада 2021 року) ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 69-71.

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) (2021) Some methodological issues in the modern physics course In: Класична дидактика і новітні педагогічні технології в системі дистанційної природничої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2021». Чернігів, 24-25 червня 2021 року НУЧК, м. Чернігів, Україна, pp. 16-17.

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) (2021) Issues of methodology and historicism in the formation of educational content material of the school course of physics In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 135-136. ISBN 978-966-644-606-3

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) and Крижановський, Сергій Юрійович (2021) The importance of philosophical and methodological competencies in the study of physics in pedagogical universities In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта, виховання та навчання: вітчизняний і міжнародний досвід", м. Київ, 30 вересня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 147-151.

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) and Крижановський, Сергій Юрійович (2021) Modern digital technologies as a means of implementing educational projects in general secondary education institutions in the context of methodological training of future physics teachers In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р. ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 54-57.

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082) and Лашкевич, Вікторія Вікторівна (2021) The role of psychological and pedagogical competence in the training of physics teachers In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації», м. Київ, 27-29 січня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 228-230.

- Мацюк, Віктор Михайлович (orcid.org/0000-0002-8710-3082), Мохун, Сергій Володимирович and Крижановський, Сергій Юрійович (2021) Possibilities of cloud-oriented technologies in the process of forming methodological competence of future physics teachers In: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації», м. Київ, 27-29 січня 2021 року НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 248-252.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Peculiarities of realization of the competence potential of the 7th grade physics course in the process of solving problems In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 29 березня 2021 р. (наукове електронне видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 125-129. ISBN 978-966-644-588-2

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Features of studying the laws of mechanics in the basic course of physics In: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики . СумДПУ, м. Суми, Україна, pp. 49-50. ISBN ISSN 2521-6996

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Methodical aspects formation of key concepts mechanics in class 7 physics course In: XІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю із Дня заснування ЦДПУ імені В. Винниченка ЦДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький, Україна, pp. 138-139.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Teacher preparation for the formation of key concepts mechanics in primary school In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль) ТНПУ, м. Тернопіль, Україна, pp. 20-24.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Features of the methodical apparatus in class 7 modern textbook of physics In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 165-167. ISBN 978-966-644-593-6

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Learning the laws of mechanics in the process of solving problems by elementary school students In: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (13-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя) ЗОІППО, м. Запоріжжя, Україна, pp. 151-155.

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Formation concepts of space and time in the basic course of physics In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 8 червня 2021 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 134-137. ISBN 978–966–644–585–1

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Didactics features of constructing maintenance study mechanical phenomena are in textbook of physics for 7 class Проблеми сучасного підручника, 1 (26). pp. 143-153. ISSN 2411-1309

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Methodological features of formation key concepts of mechanics in the process of solving problems by primary school students Наукові записки, 4 (198). pp. 136-140. ISSN 2521–1919

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Applied orientation the school course of physics In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі", 21-22 вересня 2021 року, присвячена 30-ій річниці Незалежності України та 95-ій річниці від дня заснування Інституту педагогіки НАПН України світі» Людмила, м. Київ, Україна, pp. 102-105. ISBN 978-617-8071-10-3

- Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199) (2021) Problems of applied content in the basic course of physics In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 134-135. ISBN 978-966-644-606-3

Н

- Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-6984-7918) (2021) Conceptual approaches of a modern textbook on the formation and implementation of a basic course in physics In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 179-181. ISBN 978-966-644-593-6

- Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0001-6885-5978) (2021) Natural science component of basic secondary education as a factor in the formation of modern personality In: Модернізація освіти як важливий чинник розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 листопада 2021 р) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 15-17.

- Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-6984-7918) (2021) Features of the study of theoretical laws in the course of elementary school physics In: The XI International Science Conference «Implementation of modern science in practice», November 29 – December 01, San Francisco, USA European Conference, м. Сан Франциско, США, pp. 325-326.

- Непорожня, Лідія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-6984-7918) (2021) Methodical features of realization of physical component of basic average education in the context of the formation of the modern personality In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 136-137. ISBN 978-966-644-606-3

С

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) STEM-education: prospects for implementation in model curricula for the gymnasium In: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стра- тегії : зб. матер. ІІІ Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 15–16 черв. 2021 Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 401-403. ISBN 978-617-7945-18-4

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Neulog digital laboratory as a component of STEM-office In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, 12-13 травня 2021 року Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 198-202. ISBN 978-966-932-006-3

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Educational environment of educational institutions in the conditions of distance learning (from the experience of implementation) In: Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 97-99.

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) The use of STEM-office resources in the organization of distance learning In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р. ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 238-240.

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Educational and methodological support for the implementation of the physical component of the content of the natural field of basic secondary education. The most significant scientific results of the research In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інстититу педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 130. ISBN 978-966-644-606-3

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Physical component of the content of natural sciences in model curricula for 5–6 grades of general secondary education In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 138-139. ISBN 978-966-644-606-3

- Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Integrated Model Curricula for Natural Science Subjects for the Gymnasium In: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2021): збірник матеріалів (тез доповідей) 3-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (м. Київ-Харків, 25-28 травня 2021 р.) Типографія «U2print», м. Харків, Україна, pp. 102-105.

Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426) and Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478) (2021) Features of distance learning of physics and astronomy Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun Jan 29 05:04:36 2023 EET.