Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Інститут педагогіки, НАПН України, Глухівський національний педагогічний університет, ім. О. Довженка and Миколаївський обласний інститут, післядипломної педагогічної освіти (2023) School literary education: traditions and innovation. 11th Voloshynsky readings: coll. materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Approaches to the modeling of educational tasks on Ukrainian literature in 5-6 grades of NUS In: Стан, проблеми та перспективи розвитку мовно-літературної освіти в умовах реалізації продуктивної освітньої стратегії: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів . НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 180-181.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Application of blended learning technologies in Ukrainian literature lessons in 5-6 grades under martial law In: Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення (м. Тернопіль, Україна, 03 березня 2023 року) . ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 316-320.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Modernization of the content of literary education in the 5th-6th grades of NUS in the context of the ideas of K. D. Ushinsky In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 212-214. ISBN 978-966-644-654-4

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Мodeling of lessons of the modern Ukrainian literature for young teenagers Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (101). pp. 8-13. ISSN 2413-1865

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Contemporary Ukrainian literature for teenagers in the NUS: approaches to study. In: Виклики сучасного світу і література для дітей: проблеми, тенденції, перспективи : Зб. матеріалів науково-практичної конференції; 4 квітня 2023 року . Національний музей літератури України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Multicultural approach in the process of teaching Ukrainian literature in 5-6 grades of the NUS In: Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції . ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна, pp. 206-210.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Development of reading interests of younger teenagers in the process of studying Ukrainian literature in the New Ukrainian School In: Бібліотека для дітей — книжковий простір безпеки та розвитку: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; 18-20 квіт. 2023 р. . НБУ для дітей, м. Київ, Україна, pp. 32-34.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) The use of video materials in the process of teaching Ukrainian literature in the 5th-6th grades of NUS In: Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 р.) . Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 130-134.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) The formation of students' national self-awareness in the process of studying literature in the 5th-6th grades of NUS Національна ідентичність у мові та культурі. pp. 372-381. ISSN ISBN 978-617-7832-35-4

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Educational tasks for the formation of students' reading literacy in the process of studying Ukrainian literature at the NUS In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя) . КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна. ISBN ISSN 2223-4551

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) The formation of the adolescent's personality in a polarized society: artistic projections of the series „Cinnabar Season” by Volodymyr Arenev Studia methodologica (56). pp. 57-67. ISSN 2307-1222

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Studying the biography of a modern writer in grades 5-7 of NUSH: personal context Джерела, 1 (103). pp. 67-69.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Formation of hardiness of the personality of students of grades 5-7 by means of a textbook of Ukrainian literature In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) The system of skills of a qualified reader in the content of the textbook of Ukrainian literature for the 5th grade In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2023 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 51-52.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Aspects of the formation of subject competence in the process of studying modern Ukrainian literature in gymnasium In: Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 30 листопада 2023 р., м. Тернопіль . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 62-66.

- Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) The study of modern Ukrainian literature in grades 5-7 of the NUS: a thematic approach In: ХІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 201-204.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) School Literature Course Based on the Principles of an Integrated Approach: Content and Educational Support In: Стан, проблеми та перспективи розвитку мовно-літературної освіти в умовах реалізації продуктивної освітньої стратегії: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів . НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 86-88.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) The national-patriotic component of teaching Ukrainian literature in the realities of the New Ukrainian School In: Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15.03.2023 . КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, м. Кропивницький, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Competency model of the textbook of Ukrainian literature for the 6th grade of the New Ukrainian School Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 1. ISSN 2410-0897 (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Studying literature on the basis of the integrated approach: methodical aspect In: Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві, присвячена 100-річчю МДПУ ім. Богдана Хмельницького . МДПУ ім. Богдана Хмельницького, м. Запоріжжя, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) The school course of Ukrainian literature in the projection of the formation of national consciousness of students of the New Ukrainian School In: Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах: IV всеукраїнська науково-практична конференція. (27 квітня 2023 р., м. Київ) . Український державний університет ім. Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Implementation of the cultural approach in the content of the literature textbook for the 6th grade In: Література в мультикультурному дискурсі: всеукраїнська науково-практична конференція (6 квітня 2023 р., м. Полтава) . Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Полтава, Україна, pp. 249-252.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Curriculum on Ukrainian literature. 6th grade [Teaching Resource] (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Methodological recommendations for the study of Ukrainian literature in the 5–6-th grade in the 2023/2024 academic year [Teaching Resource] (Unpublished)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Overcoming educational losses in the teaching of Ukrainian literature in the 5th grade of New Ukrainian school In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 червня 2023 року м. Київ . Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 214-217. ISBN 978-966-931-286-0

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) School course of literature in the realities of the NUS: content, educational and methodological support, peculiarities of study In: Сьомі Ґеретівські читання: наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 22 вересня 2023 року) . ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 383-387.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Integration in modern school literary education: programmatic, educational and methodological support, competence potential Джерело освітніх інновацій «Література та мистецтво: ідеї інтегрованого навчання», 4 (44). (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Educational losses in the teaching of Ukrainian literature: coping mechanisms In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення»: зб. тез міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції, (26–27 жовтня 2023 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Content and methodological aspects of student personality formation in the realities of the New Ukrainian School In: IV Міжнародна науково-практична конференція «Особистість в історії, літературі та методиці навчання» . Івано-Франківський ОІППО, м. Івано-Франківськ, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Teaching Ukrainian literature in 5-6 grades of the New Ukrainian School Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового 2023–2024 навчального року : методичні рекомендації. pp. 15-34. ISSN 978-966-644-737-4

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Integrated course of literature in the realities of the New Ukrainian School: content and features of study In: Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 листопада 2023 р. . Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Teaching Ukrainian literature in 5-6 grades of the New Ukrainian School: methodological aspect In: ХІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Methodology of formation of reading literacy of students of grades 5–6 in the process of studying Ukrainian literature: the essence and tools of implementation In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2023 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2023) Educational and methodological support for the formation of reading literacy of students of 5–6 grades of gymnasium in the process of studying Ukrainian literature. The most important scientific results of the conducted research In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2023 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495), Пахаренко, В. І. (orcid.org/0000-0003-4796-2226) and Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Ukrainian literature: a textbook for the 6th grade of institutions of general secondary education . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-983-392-1

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495), Пахаренко, В. І. (orcid.org/0000-0003-4796-2226), Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Model educational program "Ukrainian literature. 7-9 grades" [Teaching Resource]

Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495), Пахаренко, В. І. (orcid.org/0000-0003-4796-2226), Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) and Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Literature (Ukrainian and foreign): textbook of the integrated course for the 6th grade of general secondary education institutions (established in 2 parts) . Видавничий дім «Освіта», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-983-393-8; 978-966-983-394-5

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495), Пахаренко, В. І. (orcid.org/0000-0003-4796-2226), Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266), Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) and Молодик, Катерина Юріївна (2023) Model curriculum "Integrated course of literature (Ukrainian and foreign). Grades 7-9" for general secondary education institutions [Teaching Resource]

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) А textbook of Ukrainian literature as a means of forming reading literacy of 5-6 grade students Проблеми сучасного підручника (31). ISSN 2411-1309 (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Ukrainian literature Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України : методичні рекомендації. pp. 82-92. ISSN 978-966-644-736-7

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Literature curriculum (integrated course of Ukrainian and foreign literature). 6th grade [Teaching Resource] (Unpublished)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Methodological recommendations for the study of integrated course of Ukrainian and Word literature in the 5–6-th grade in the 2023/2024 academic year [Teaching Resource] (Unpublished)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Calendar-thematic planning. Ukrainian literature. 7th grade [Teaching Resource] (Unpublished)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Calendar-thematic planning. Literature (Ukrainian and foreign). 7th grade. New Ukrainian school [Teaching Resource] (Unpublished)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Curriculum on Ukrainian literature, 7th grade. New Ukrainian school [Teaching Resource] (Unpublished)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) (2023) Peculiarities of studying the integrated literature course (Ukrainian and foreign) in grades 5–6 of the New Ukrainian School Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: реалії, досвід, перспективи / методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового 2023–2024 навчального року : методичні рекомендації. pp. 35-53. ISSN 978-966-644-737-4

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495), Тригуб, Ірина Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5458-8266) and Слижук, Олеся Алімівна (orcid.org/0000-0002-7696-6157) (2023) Ukrainian literature. 5th grade: express course on overcoming educational losses: practical advisor [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 29 11:48:17 2024 EEST.