Browse by Scientific subject Digital Library NAES of Ukraine

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | С | Ф
Number of items: 22.

Б

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2022) Formation of multilingual competence by means of non-formal education In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 115-120. ISBN 978-966-644-613-1

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2022) Key factors in the formation of multilingual communicative competence: a special view on the didactics of multilingualism in the conditions of martial law In: Сучасна освіта: методологія, теорія, практика. V Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) (31 травня 2022 року / 1 сівана 5782 року) Акцент ПП, м. Дніпро, Україна, pp. 55-60. ISBN 978-966-921-323-5

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2022) Formation of multilingual competence: to the relevance of the problem in the conditions of martial law Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та виховні аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.). Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2022. 122 с.. pp. 5-11.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2022) Reference literature in the formation of interculturality and multilingualism: today's focus In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 236-239. ISBN 978-966-644-616-2

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2022) Fatures of Educational Programs for the Training of futur Teachers of primary educational institutions with a Jewish ethnocultural component In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (19-20 травня 2022 р.) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 10-13.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (2022) Approbation and implementation of the model of multilingual education in general secondary education institutions of Ukraine with a Jewish ethno-cultural component and the study of the Hebrew language: to the results of the formative stage of the pedagogi In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 104-106. ISBN 978-966-644-627-8

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) and Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) Formative Assessment in the context of multilingual education Ukrainian Educational Journal, 1. pp. 30-39. ISSN 2411-1317

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) and Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) On the problem of using receptive technology in multilingual education programs Acta Paedagogiсa Volynienses, 2. pp. 37-46. ISSN 2786-4693

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) and Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) The development of self-assessment skills in primary school pupils In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Івано-Франківськ, 19-20 травня 2022) Прикарпатський університетет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 68-71.

С

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) A work of art as a subject of study in the textbook "Foreign literature. 5th grade" Проблеми сучасного підручника (28). pp. 170-176. ISSN 2411-1309

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Multilingualism as a modern educational strategy In: Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та виховні аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.) РВВ ІДГУ, м. Ізмаїл, Україна, pp. 103-105.

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Vyshyvanka as a family memory and a national amulet In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 277-280. ISBN 978-966-644-613-1

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) To the problem of implementing the principles of partnership pedagogy in a school literature textbook In: Педагогіка партнерства: реалії та перспективи : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 11-12.10.2022 КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», м. Кропивницький, Україна, pp. 278-281. (In Press)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Reading competence of text comprehension and its assessment in literature lessons In: Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану. ІІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко, 03 листопада 2022 року Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Multilingual education in the context of the New Ukrainian school: some didactic and educational aspects In: Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу», 04 листопада 2022 року, м. Київ, Інститут Педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Evaluation of students' educational results from the standpoint of the New Ukrainian school: Ukrainian and foreign literature In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-краєзнавчі дослідження в умовах Нової української школи», 16 листопада 2022 р., м. Чернівці Букрек, м. Чернівці, Україна. (Submitted)

- Снегирева, В. В. (orcid.org/0000-0003-0376-5968) (2022) Methodological recommendations regarding the peculiarities of the organization of the educational process in foreign literature in 5 classes of general secondary education institutions of Ukraine in the 2022-2023 academic year [Teaching Resource]

Ф

- Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) European multilingual development project EuroComprеhension: conceptual provisions In: Шості Ґеретівські читання: наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 03 червня 2022 року) ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 319-324.

- Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) On the question of the use of QR codes in textbooks "Foreign Literature" for the 5 grade of general secondary education institutions In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції., м. Київ, 20-21 квітня 2022 р. Видавничий дім КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 105-108. ISBN 978-966-602-348-6

- Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) Deductive text analysis as a method of receptive technology EuroCom In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 217-221. ISBN 978-966-644-613-1

- Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) (2022) Features of the content and structure of the textbook "Foreign literature. Grade 5" (by the authors N.I. Bogdanets-Biloskalenko and O.L. Fidkevich) In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 321-324. ISBN 978-966-644-616-2

- Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X) and Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2022) Use of receptive technology in learning Ukrainian as a second language In: Інновації в сучасній освіті: методологія, технології, ресурсне забезпечення, дидактичні та виховні аспекти. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2022 р.) РВВ ІДГУ, м. Ізмаїл, Україна, pp. 18-20.

This list was generated on Sat Feb 4 04:55:52 2023 EET.