Digital Library NAES of Ukraine

Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | В | К | М | Н
Number of items: 69.

K

- Korshevniuk, T. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Вiological education of ukrainian students: changes in content In: Die Relevanz und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz , 2 . ГО «Європейська наукова платформа», м. Відень, Австрія, pp. 50-53. ISBN 978-617-7171-80-4

В

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Functional features of the course by the choice of organic chemistry for senior school In: VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка . Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Іn anticipation of a new attractor In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції . "Фенікс", м. Київ, Україна, pp. 17-20.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Topical issues of organic Chemistry in school textbook profile level In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 24-25. ISBN 978-966-644-469-4

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Generalization knowledge of organic chemistry: diversity and relationships of organic substances In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) . Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 91-93.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) The variety of organic substances and their relationships Біологія і хімія в рідній школі, 3 (132). pp. 9-11.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Organic matter, Grade 11. Program course of choice Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 40-43.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Educational reform in terms of synergetics In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) . Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 52-56. ISBN 978-966-1569

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Study of levelsof structural organizationof organic substances Біологія і хімія в рідній школі, 5 (135). pp. 8-10.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Bioorganic chemistry, grade 11 Біологія і хімія в рідній школі, 5 (135). pp. 35-37.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Courses in the choice of chemistry in the structure of modern educational environment In: Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір” . Малий видавничий центр факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 64-65.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Аbout courses for choice of organic chemistry for the profile of the school Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 10-12.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Virtual Museum of periodic system of chemical elements In: Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква . «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Київ, Україна, pp. 22-24.

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) The leading ideas of natural science in the content of school chemical education Український педагогічний журнал, 4. pp. 42-51. ISSN 2411-1317

- Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Development of the optional course "organic substances" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 153-154. ISBN 978-966-644-524-0

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Competency-oriented tasks in chemistry as a way of implementing a competent approach in education In: Проблеми сучасного підручника , 1 (22). "Педагогічна думка", м. Київ, Україна, pp. 29-30. ISBN 978-966-644-469-4

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Problem situation when solving chemical problems In: Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика (3 квітня 2019 року) . ТОВ Твори, м. Вінниця, Україна, pp. 92-94. ISBN 978-966-949-039-1

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Calculating tasks in modern school chemical education ХІІ Менделєєвські читання : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 27–28 лют. 2019 року. pp. 70-75. ISSN 978-966-2989-96-0

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Using mini-projects when choosing tuition courses In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 18 квіт. 2019 р.) . ПП Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 66-68.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Use of mini-projects in chemistry training in grade 9 Біологія і хімія в рідній школі, 1 (130). pp. 6-10.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Exercises for chemical calculations in a school chemistry course in the light of competency-based learning In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) . Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 98-99.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The decision of examples in chemistry, grades 10‒11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 34-37.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Using methods of problem-based learning when teaching a course "decision of examples for chemistry, grades 10-11" In: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» , 1 . СМП “Тайп”, м. Тернопіль, Україна, pp. 101-103.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Exercises in chemistry in the of competency-based learning. In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 21-24. ISBN 978-966-644-508-0

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) Formation of critical thinking during mini-projects in chemistry lessons In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) . Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 14-17. ISBN 978-966-1569

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The role of museums in enhancing pupils' research activities In: Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ — Біла Церква . «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Київ, Україна, pp. 25-27. ISBN 978-966-97763-7-2

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The use of propedeutical knowledge of natural science in teaching chemistry Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 11-17.

- Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928) (2019) The role of calculation tasks of chemistry in the implementation an a education on competent basis. In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рікм. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 154-155. ISBN 978-966-644-524-0

К

- Ковтуненко, В.О. and Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669) (2019) Aksìal chirality, or appears an additional isomer Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 2-5.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Cross-cutting content lines “Entrepreneurship and Financial Literacy” in the course of biology Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 16-20.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Modeling in Biology, grades 10 - 11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 30-33.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) The levels and forms of integration of science in primary, secondary and high school In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) (3). Вінниченко М.Д., м. Суми, Україна, pp. 63-67.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Competence Oriented Tasks in Biology Teaching Біологія і хімія в рідній школі, 5 (134). pp. 11-14.

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) School STEM-laboratory as an interactive museum In: Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ . «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., м. Біла Церква, Україна, pp. 59-62. ISBN 978-966-97763-7-2

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Formation of subject biological and key competences by means of the optional course "Modeling in Biology, grades 10 - 11" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 155-156. ISBN 978-966-644-524-0

- Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231) (2019) Model-based competency oriented biology tasks In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 4 листопада 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 155-157. ISBN 978-966-644-517-2

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Situational tasks in the competency-oriented studying of biology Біологія і хімія в рідній школі, 1 (130). pp. 2-6.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) To the problem of formation of the content of biological education in the profile school In: Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку Матеріали Міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., м. Дніпро) , 1 . СПД Охотнік, м. Дніпро, Україна, pp. 157-159.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Тransformation of functions of the variative component of profile biological education In: VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка . Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Learning of the theme "Evolution of the organic world" Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 5-8.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Тhe basic theoretical provisions of the designing of content of the educational textbook of biology for profile school In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 63-64. ISBN 978-966-644-469-4

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Didactic requirements to the design of courses of choice in biology for high school In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології, природничих наук в контексті вимог Нової української школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції . Вектор, м. Тернопіль, Україна, pp. 71-73.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Ecological aspect of the course of the choice "Biological systems" In: Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,м. Київ, 3–4 травня 2019 р . Видавничий дім Гельветика, м. Херсон, Україна, pp. 21-23. ISBN 978-966-916-819-1

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Determinants of the development of the content of school biological education in the Ukrainian chronotope Інноваційна педагогіка, 2 (11). pp. 51-58. ISSN 2663-6085

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Information component of the content the course of the choice "Biological systems" In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання) . Астрая, м. Полтава, Україна, pp. 174-175.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Biological systems, grades 10-11 Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 26-29.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Course on the choice "Вiological systems": content design In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) . Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 71-73. ISBN 978-966-1569

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) To the problem of development of the competences of students in the educational process of biology Біологія і хімія в рідній школі, 5 (134). pp. 2-7.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Tasks to "Introduction" in the course of «Natural science», Grade 5 Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 20-23.

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Pupils’ project activity during school biological education In: II International scientific conference Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration. Leipzig, october 25, 2019 . Izdevnieciba «Baltija Publishing», с. Riga, Latvia, pp. 6-9. ISBN 978-9934-588-18-1

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Designing a curriculum for the optional course of "Biological systems" In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 156-157. ISBN 978-966-644-524-0

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Competence potential of course of choice "Biological systems" In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 4 листопада 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 158-160. ISBN 978-966-644-517-2

- Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808) (2019) Elective course curriculum «Biological systems», grades 10-11. Біологія і хімія в рідній школі, 1 (136). pp. 25-29.

М

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Competent approach to the design of a variant component of the profile secondary biological education In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 18 квіт. 2019 р.) . ПП Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 98-100.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Competent-oriented tasks in school textbooks on biology In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 75-76. ISBN 978-966-644-469-4

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Health and Safety of Life, Grades 10 – 11 (35 hours, including 1 hour standby) Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 22-25.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Investigation of a component approach to competence-oriented teaching of biology to pupils of the eighth form Біологія і хімія в рідній школі, 2 (131). pp. 35-37.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Competence-oriented tasks in school tutorials in biology In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 75-76. ISBN 978-966-644-469-4

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Environmental competence of students: її contents and possibilities of formation in the biology learning process In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. Збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів) . Вінниченко М.Д., м. Глухів, Україна, pp. 116-119. ISBN 978-966-1569

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Profile - one of the key trends for the development of school biological education in ukraine In: Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019 , 4 . NGO «European Scientific Platform», c. London, Great Britain, pp. 73-74. ISBN 978-617-7171-80-4

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Educational environment in profile study of biology in Ukraine In: Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір” . Малий видавничий центр факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 134-135.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Realisation of the optional component of profile teaching of biology to education applicants in the context of competence approach In: Педагогічна освіта: теорія і практика , 2 (27). ПП Зволейко Д.Г., м. Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 146-151. ISBN 2309-9763

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Displaying health and human safety issues in school biology textbooks Проблеми сучасного підручника, 23. pp. 162-170. ISSN 2411-1309

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Home first aid kit. Materials for the course on of the optional course "Health and safety of life, grades 10 - 11" Біологія і хімія в рідній школі, 6 (135). pp. 18-20.

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) The program of the optional course "Health and Safety of Life. Grades 10-11”: purpose, objectives, structure and content In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 157-159. ISBN 978-966-644-524-0

- Матяш, Н.Ю. (orcid.org/0000-0002-9103-4235) (2019) Electivecoursecurriculum «Healthandsafetyofhumanlife», grades 10-11 Біологія і хімія в рідній школі, 1 (136). pp. 29-33.

Н

- Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) Modern technologies and materials, 11 grade Біологія і хімія в рідній школі, 4 (133). pp. 38-40.

- Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) Calendar-thematic plan for chemistry class 11 (standard level) Біологія і хімія в рідній школі, 3 (132). pp. 2-8.

- Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824) (2019) News of news materials and technologies of the optional course In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 159-160. ISBN 978-966-644-524-0

This list was generated on Tue Jun 25 06:14:29 2024 EEST.