Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Г | К | М | П | С | Т
Number of items: 29.

S

- Stoychik, T. (2017) Foreign experience of competitive specialists preparation Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи». pp. 223-229.

- Stoychik, T. (2017) Quality management of vocational training of competitive experts taking into account experience of the post-soviet countries Innovations in Science and Education: Challenges of our time Collection of scientific papers. pp. 212-214. ISSN 978-1-911354-19-2

Г

- Гладуш, В. А. (orcid.org/0000-0001-5700-211X) (2017) Inclusive Education and the Health of Children with Psychophysical Disabilities: Problems of Nowadays In: Спеціальна освіта: стан та перспективи: матеріали Всеукр. (заочної) наук.-практ. конф. Присвяч. 5-річчю кафедри корект. освіти та спец. Психол. (Харків, 17-18 травня 2017 року) . Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків, Україна, pp. 185-189.

К

- Кислашко, О.П. and Сіданіч, І. (2017) Christian virtues of personality [Teaching Resource]

- Купрієвич, Вікторія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-8196-8309) (2017) Features of professional motivation of vocational schools managers` self-improvement Вісник післядипломної освіти, 32 (3). pp. 51-59. ISSN 2218-7650

М

- Махиня, Т. А. (2017) Using social media for educational Event- management Збірник статей П’ятої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». ISSN ISBN 978-966-2123-73-9

- Махиня, Т. А. (2017) The features of the training of the educational managers in the Master's program «Management of educational institution» at the University of educational management Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти».

- Махиня, Т. А. (2017) The essence and the specifities of the public relations in the schools Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка», 3 (5). ISSN 2707-0255

- Махиня, Т. А. and Бобир, В. Г. (2017) Organization of methodological work with supervisory education institute managers in the intercurrent period. Experience of the working of the Sviatoshynsky district of the city of Kyiv Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 54 (107). ISSN 1992-5786

- Махиня, Т. А. and Коновалова, Л. В. (2017) Theoretical foundations and features of comprehensive schools headteachers’ training in Great Britain Вісник післядипломної освіти, 4 (33). ISSN 2218-7650

П

- Приходькіна, Н.О. (orcid.org/0000-0001-9965-6912) (2017) Competence, competence, media competence: analysis of terminology Вісник післядипломної освіти, 5 (34). pp. 80-88. ISSN 2218-7650

С

- Стойчик, Т.І. (2017) Quality management of training in vocational schools: a theoretical aspect "Обрії", 2 (45). pp. 81-83. ISSN 2524-0161

- Стойчик, Т.І. (2017) The essence of competitiveness as a socio-economic phenomenon Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіката психологія», 2 (6). pp. 52-55. ISSN 2413-3329

- Стойчик, Т.І. (2017) Modern challenges to the quality of vocational education in Ukraine Вісник післядипломної освіти, 5. pp. 109-116. ISSN 2218-7650

- Стойчик, Т.І. (2017) Formation of a positive image in the management system of a vocational educational institution Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве. pp. 211-218. ISSN 978-985-7088-92-8

- Стойчик, Т.І. (2017) The Turin process as a direction of improving the quality of professional training in Ukraine Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 228-234.

- Стойчик, Т.І. (2017) Training of competitive specialists in professional educational institutions: theoretical aspect In: Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна, pp. 152-154.

- Стойчик, Т.І. (2017) Competiveness of a specialist of the vocational college: problems and prospects Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 259. pp. 251-257. ISSN 2413-5321

- Стойчик, Т.І. (2017) The Turin process as a direction of improving the quality of professional training in Ukraine Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 28 (38). pp. 96-101. ISSN 2411-2135

- Стойчик, Т.І. (2017) Vocational education in the context of forming the competitiveness of a specialist Післядипломна освіта в Україні, 1. pp. 91-94.

- Стойчик, Т.І. (2017) Quality management of professional training of competitive specialists taking into account the experience of post-Soviet countries Післядипломна освіта в Україні, 2. pp. 40-42.

- Стойчик, Т.І. (2017) Information technologies in ensuring the quality of training of competitive specialists in professional educational institutions In: Збірник тез десятої всеукраїнської науково-практичної конференції: "Нові інформаційні технології в освіті" . Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, pp. 67-70.

- Стойчик, Т.І. (2017) Training of competitive specialists in professional educational institutions in the context of personal and professional development In: Профессиональная субъектность как потребность самоосуществиться и способность самореализоваться будущему педагогу: опыт, проблемы, перспективы : сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции . Приамурский государственный университет им.Шолом-Алейхема, г. Биробиджан, Россия, pp. 172-173. ISBN 978-5-8170-0337-6

- Стойчик, Т.І. (2017) Quality management of training of competitive specialists in vocational schools at a happy stage "Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації": збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-методичнії конференції. pp. 84-87.

- Супрун, В'ячеслав Васильович (2017) Modernization professional education as administrative conditions for the preparation of competent professionals new formation Вісник післядипломної освіти. Серія "Управління та адміністрування", 3 (32). pp. 104-124. ISSN 2522-9958

- Сіданіч, І. (2017) Management of moral and spiriitual component implimentation in the system of master training of future teachers with specialization magisterium the training with specialization «Christian pedagogy in higher education» Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9 (73). ISSN 2312-5993

Т

- Тимошко, Г.М. (2017) Modern paradigm of development of organizational culture in the process of professional activity of the head of a general educational institution Післядипломна освіта в Україні, 1.

- Тимошко, Г.М. (2017) Theoretical and practical principles of managing the development of creative potential of the teaching staff Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (142). ISSN 2663-9114

- Тимошко, Г.М. (2017) To problem of management innovative processes in general educational establishments Вісник Черкаського національного університету. Серія "Педагогічні науки", 11. ISSN 2076-586Х

This list was generated on Tue May 21 04:11:51 2024 EEST.