Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | З | Л | Р | Ч | Ш
Number of items: 26.

Б

- Березко, Іванна Василівна (2017) Change in identity of a person in severe physical illnesses In: Ракурси психологічного благополуччя особистості: збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару "Ракурси психологічного благополуччя особистості", 9 червня 2017 р., Ніжин НДУ ім. М.Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 31-36.

- Березко, Іванна Василівна (2017) Specificity of the processes of self-understanding and coping strategy in cancer patients In: Сучасна психологія: теорія і практика. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 5-6 травня 2017 року). Видавничий дім «Гельветика», м. Херсон, Україна, pp. 38-42.

- Березко, Іванна Василівна (2017) Typology of authorship in personal narratives of cancer patients In: Тези Міжнародої науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка у XXI сторіччі: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень», м. Київ, 2-3 червня 2017 р. ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", м. Київ, Україна, pp. 88-92.

- Березко, Іванна Василівна (2017) Psychological resource of virtual communities "peer to peer" in communication of people with cancer. In: Тези V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" (травень 2017 р.). Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Березко, Іванна Василівна (2017) Features of the revision of the value space in cancer patients In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості» 20 грудня 2016 року ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», м. Київ, Україна, pp. 215-216.

- Березко, Іванна Василівна (2017) Technologies of persons self-designing during oncological diseases Актуальні проблеми психології: Т.2 Психологічна герменевтика (10). pp. 94-108. ISSN 2072-4772

Г

- Гудінова, І.Л. (2017) Рrotonarativ as a micromotiv with macro behavior in self-projecting personality Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України : Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості (16). pp. 33-43. ISSN 2072-4772

- Гудінова, І.Л. (2017) Literary ispoved as means of overcoming post-traumatic disorders Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України : Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 15. pp. 113-120. ISSN 2072-4772

- Гудінова, І.Л. (2017) Meme as a model textual Internet form in the context of self- designing of personality Актуальні проблеми психології : Т.2. Психологічна герменевтика (10). pp. 155-166. ISSN 2072-4772

З

- Зазимко, О.В. (2017) Practices of Narrativization of Replication Formations of the Culture of Everyday Life in Self-designing Personality In: Сучасна освіта та інтеграційні процеси: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 22-23 листопада 2017 року, м. Краматорськ, Україна.

- Зазимко, О.В. (2017) Narrativization of replicative forms of everyday culture as a means of constructing life stories in youth Актуальні проблеми психології: Т.2 : Психологічна герменевтика (10). pp. 38-51. ISSN 2072-4772

- Зарецька, О.О. (2017) Axiological aspect of communication in the virtual space In: Тези V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" (травень 2017 р.) Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Зарецька, О.О. (2017) Sources of individual discourse of self-designing (based on survey by questionnaire) Актуальні проблеми психології : Т.2. Психологічна герменевтика, 10. pp. 64-81. ISSN 2072-4772

Л

- Лебединська, Ірина Вадимівна (2017) Personal self-designing and problem of the rationality Актуальні проблеми психології : Т..2 : Психологічна герменевтика (10). pp. 52-63. ISSN 2072-4772

Р

- Рудницька, Світлана Юріївна (2017) Problems of self-designing of personality: psychological-hermeneutic approach Освіта та розвиток обдарованої особистості, 5 (6). pp. 5-10. ISSN 2309-3935

- Рудницька, Світлана Юріївна (2017) Humanitarian technologies: from skepticism to optimism Технології розвитку інтелекту, 6 (17). ISSN 2223-0521

- Рудницька, Світлана Юріївна (2017) The problem of personal development and self-designing in the context of digital humanitaristics In: Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми: матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Рудницька, Світлана Юріївна (2017) Mechanisms of myth-generation in culture: the psychological-hermeneutic approach In: Сучасна освіта та інтеграційні процеси: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 22-23 листопада 2017 року, м. Краматорськ, Україна.

- Рудницька, Світлана Юріївна (2017) Prototext as the basis of «Self-text» in narrative applications of personality’s self-designing Актуальні проблеми психології : Т.2. Психологічна герменевтика, 10. pp. 20-37.

Ч

- Чепелєва, Н.В. (2017) Uderstanding -interpretation - explication Технології розвитку інтелекту, 7 (18). ISSN 2223-0521

- Чепелєва, Н.В. (2017) To development of technologies of discursive self-designing of personality In: Тези V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" (травень 2017 р.) Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чепелєва, Н.В. (2017) Теоретико-методологічні засади самопроектування особистості Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 113-119.

- Чепелєва, Н.В. (2017) Theoretical and methodological foundations of create of the normative model of discursive personality self-designing Актуальні проблеми психології: Т2. Психологічна герменевтика, 10. pp. 4-19. ISSN 2072-4772

- Чепелєва, Н.В. and Рудницька, Світлана Юріївна (2017) Normative model of personality discourse self-designing Наука і освіта, 11. pp. 105-113. ISSN 2311-8466

Чепелєва, Н.В., Рудницька, Світлана Юріївна, Зазимко, О.В., Березко, Іванна Василівна, Зарецька, О.О., Лебединська, Ірина Вадимівна, Шиловська, О.М., Гудінова, І.Л., Кресан, Ольга Дмитрівна, Коваленко-Кобилянська, Ірина Генріхівна, Мещеряков, Дмитро Сергійович, Галунзовский, Ілля Сергійович, Гуцол, Кирил Віталійович and Колярова, Анастасія Олегівна (2017) Actual problems of psychology: Vol.2 Psychological hermeneutics Актуальні проблеми психології (10). Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, м. Київ, Україна - м. Житомир, Україна.

Ш

- Шиловська, О.М. (2017) Features of application of discursive practices of self-design in the younger school age Актуальні проблеми психології : Т.2. Психологічна герменевтика (10). pp. 82-93. ISSN 2072-4772

This list was generated on Thu Apr 15 19:19:53 2021 EEST.