Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | К | Л | М | О | П | Я
Number of items: 53.

Б

- Барладим, В.М. (2015) Prospects of social networks and virtual communities in non-formal education In: ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція "Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві" . Маріупольський державний університет, м.Маріуполь, Україна, pp. 6-9.

- Барладим, В.М. (2015) The role of social networks and virtual communities in education of student youth In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Барладим, В.М. (2015) Children and youth NGOs, the role of non-formal education of youth In: ІV-ий Всеукраїнський науково-практичний семінар “Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті” (MITDE-2015) . Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ, Україна, pp. 25-27.

- Барладим, В.М. (2015) Social network non-formal education of youth Проблеми освіти, 2 (83). pp. 113-116.

- Биков, В.Ю. (2015) Values and moral paradigm of information and educational platform for the knowledge society Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – У 2 ч.: Ч. 1. pp. 3-16. ISSN 2411-1082

- Биков, В.Ю. (2015) The mental and moral paradigm and informational and educational platform of knowledge society Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації. ISSN 2411-1082

- Биков, В.Ю. (2015) Adult training style sheet: features of model submission of analysis, and improvement duking design and functioning methodical system of education open education Освіта для сучасності = Edukacja dla vspolczesnosci. pp. 225-237. ISSN ISBN 978-966-931-022-4

- Биков, В.Ю. and Сороко, Н.В. (2015) Risks of electronic bibliometric systems implementation for the assessment of researchers’ activities effectiveness Інформаційних технологій і засобів навчання, 4 (48). pp. 1-13. ISSN 2076-8184

Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Коневщинська, О.Е., Пінчук, О.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2015) Experience and prospects of electronic social networking in education: review . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Богачков, Ю.М. and Кухаренко, В.М. (2015) Work program of the All-Ukrainian association of e-learning Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти. pp. 35-39.

- Богачков, Ю.М. and Левицька, Р.В. (2015) Experiment - distance learning without school In: Информационные технологии: Наука, техника, технология, образование, здоровье (MicroCAD-2015) . MicroCAD-2015, p. 10.

- Богачков, Ю.М. and Милашенко, В.М. (2015) Frame Modular training as a tool for interaction between educational providers and employers in information security management Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації. pp. 18-19.

- Богачков, Ю.М., Тітенко, С.В. and Богданов, А.В. (2015) Approach to adaptive management training based on competencies In: Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут, м. Київ, Україна, p. 115.

- Богачков, Ю.М. and Фельдман, Я.А. (2015) Paradigm of education for the information society Інфомаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 1-15. ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М. and Фельдман, Я.А. (2015) Research by the individual cross Вісник психології і педагогіки, 15. pp. 1-15.

- Буров, О.Ю. (2015) Design of policultural information social environment as a basis for modern education process Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст, 2. pp. 120-125.

- Буров, О.Ю. (2015) Technology and innovation in the age of human information: information and technology Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 16-25. ISSN 2076-8184

- Буров, О.Ю. (2015) Technology and innovation in human activit y of the information age: information challenges and technologies . pp. 16-25.

- Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2015) Technology and innovation in human activity of the information age: human and ICT Information technologies and learning tools, 6 (50). pp. 1-13. ISSN 2076-8184

Г

- Горленко, В.М. (2015) Formation of Information and Communication Competence kindergarten teacher to integrate ICT in the educational process In: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь-2015" . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 20-21.

Д

- Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771) (2015) Development of critical thinking skills for evaluation of web resources and the problem of student security in the Internet Комп'ютер в школі та сім'ї, 7 (127). pp. 46-52. ISSN 2307-9851

К

- Коваленко, В.В. and Коваленко, О.М. (2015) Relevance of electronic social networks application working with pupils with functional disabilities Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 34-49. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2015) Psycho-pedagogical preconditions of information and educational learning environment means seniors networking Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 82-88. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2015) Development of the concept of information and educational environment of upper-form pupils in aspects of electronic social networks use Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 1 (45). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2015) Psychological and pedagogical preconditions for the development of information and educational learning environment for upper-form pupils by means of network technologies Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 82-88. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2015) Network technologies as part of information-educational environment of the institution IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи", 2 (4). pp. 9-11. ISSN 2411-4685

- Коневщинська, О.Е. (2015) The development of the concept of information-educational learning environment in terms of high school students use social electronic networks Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (45). pp. 12-20. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2015) Network technologies and mobile tools as components of e-learning Х Міжнародна науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» ITEA 2015 (26-27 листопада 2015 р.) на базі Міжнародного науково-навчального центра інформаційних технологій та систем, 1 (1). pp. 246-250. ISSN ISВN 978-966-02-7867-7

- Коневщинська, О.Е. (2015) Prospects for research of scientific and information activities of the Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 16 (23). pp. 1-12. ISSN 2411-8869

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2015) Network technologies in the educational and informational environment of the educational institution In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ, м. Київ, Україна, pp. 51-53.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2015) Social networks as a factor in the development of information and educational learning environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 28-30.

- Корнієць, О.М. (2015) LimeSurvey software using for the surveys in career guidance work of thechers of natural and mathematical specialities Нова педагогічна думка, 1 (81). pp. 26-32.

Корнієць, О.М. (2015) Using the WordPress platform for creating websites . ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, м.Чернігів, Україна.

Л

- Лебеденко, Л.В. (2015) Blogs in the subject teachers In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м. Київ, Україна, pp. 33-34.

М

- Мельник, Оксана Миколаївна (2015) The analysis of basic terms used in a research on a designing of electronic education educational resources for educational purpose Проблеми освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 83 (2). pp. 83-87.

- Мельник, Оксана Миколаївна (2015) Analysis of the results of a nationwide study on the use of ICT in primary school Педагогический поиск, 4 (27). pp. 95-99.

- Мельник, Оксана Миколаївна (2015) The comparative analysis of electronic educational resources in mathematics for elementary-level education In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова молодь-2015" . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Мельник, Оксана Миколаївна (2015) The state of readiness of primary school teachers to implement ICT in practice In: Десята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" (ITEA-2015) . ITEA-2015, м. Київ, Україна, pp. 8-12. ISBN 978-966-02-7867-7

- Мельник, Оксана Миколаївна (2015) The factor-criteria model of assessment of efficiency of educational process with electronic educational resources for primary school students Наукові записки. – Серія : Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти, 9 (3). pp. 195-201.

О

- Олексюк, Н.В. (2015) Review of web-sites for teachers and social workers on issues of prevention of aggressive behavior junior pupils In: Педагогічні обрії. Інформатичний напрям. Науково-методичний журнал. , 1 (79). Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації і Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, м.Чернігів, Україна, pp. 61-62.

- Олексюк, Н.В. (2015) Prevention of aggressive behavior junior pupils of multimedia In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський інститут банківської справи Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м.Черкаси, Україна, pp. 211-212.

- Олексюк, Н.В. (2015) The use of social media in the work of teachers In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м. Київ, Україна, pp. 60-62.

- Олексюк, Н.В. (2015) Improving the information and communication competence in the work of teachers with junior pupils In: Збірник тез ІІ Української конференції молодих науковців. Секція 1. Використання інформаційних технологій в освіті: сучасність та перспективи . Київський університет імені Б.Грінченка, м.Київ, Україна, pp. 46-48.

- Олексюк, Н.В. (2015) The problem of formation of information and communication competence of teachers to use multimedia technologies in educational process of primary school Сборник статей ІІ Международной научно-методической конференции "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве", 28-29 мая 2015 г. pp. 300-305.

- Олексюк, Н.В. (2015) The impact of computer games on the formation of the aggressive behavior of younger schoolboys ХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» Материалы. В 2-х томах. Том II.. pp. 463-467.

- Олексюк, Н.В. and Лебеденко, Л.В. (2015) The use of electronic social networks in social and educational work with pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 88-102.

П

- Пінчук, О.П. (2015) The choice of training programs among distance learning In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 2015 року. Сукція 1. Інформаційно-комунікаційні технології відкритої освіти . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Пінчук, О.П. (2015) Historical and analytical review of social networking technologies and prospects of their use in training Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 14-34. ISSN 2076-8184

Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0003-1920-8365) (2015) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2015) Tools of network communications in professional work of the teacher In: Збірник наукових праць «Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю» . Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м.Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 143-145.

- Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2015) The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspect In: Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) . Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

Я

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) The use of virtual social networks in school work In: Інформаційні технології – 2015: зб. тез ІІ Укр. конф. молодих науковців . Ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 90-93.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2015) Using e of social networks to work with children and youth with special educational needs Освіта та розвиток обдарованої особистості, 8 (39). pp. 32-38.

This list was generated on Wed May 22 23:50:02 2024 EEST.