Items where Division is "Pedagogical Aesthetics and Ethics Department" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | О | С | Ф
Number of items: 19.

В

- Вовк, М.П. (2011) Аctual problems of the folklorists-researches preparation in Ukrainian universities Вісник Чернігівського національного університету.Серія педагогічних наук (90). pp. 35-39.

- Вовк, М.П. (2011) Іnformational-semiotic concept of culture in the context of the folklorist’s preparation in the classic ukrainian Universities Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (28). pp. 237-243.

- Вовк, М.П. (2011) The Kyiv academic science-folk school: achievement and the perspectives Естетика і етика педагогічної дії: зб.наук.праць (1). pp. 149-159.

Г

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2011) The Development of Professional Vocal Education in Ukraine (the end of the XIX – the beginning of the XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2011) The Development of Professional Vocal Education in Ukraine (the end of the XIX – the beginning of the XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.

К

- Кутова, О.М. (2011) Preparing teachers to use technology aesthetic education of students in the methodical work of the school. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету, 1. pp. 176-181.

- Кутова, О.М. (2011) Педагогічні умови підготовки вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів середньої загальноосвітньої школи Освіта дорослих: теорія, досвід, практика, 3 (3). pp. 243-252.

О

- Отич, О.М. (2011) Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва Project Report. "Зелена Буковина", м.Чернівці, Україна.

Отич, О.М. (orcid.org/0000-0003-2686-2832) (2011) Технологія розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійної школи на основі використання мистецтва . "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна.

- Отич, О.М. (2011) Aesthetic and ethical principles of personal development teacher Естетика і етика педагогічної дії (1). pp. 46-58. ISSN 2226-4051

- Отич, О.М. (2011) Ранкові роздуми про вічне Михайла Чимбержі Естетика і етика педагогічної дії (1). pp. 185-187. ISSN 2226-4051

С

- Соломаха, С.О. (2011) Psychological - pedagogical mechanisms of art - aesthetic philosophy professors artistic disciplines Теорія і методика мистецької освіти, 12 (17). pp. 11-16.

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2011) Psychological - pedagogical mechanisms of development of artistic and aesthetic outlook of teachers of artistic disciplines Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 12 (17). pp. 11-16.

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2011) Andragogical model organization methodicion system of development art and aesthetic outlook teacher’s of art discipline Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи, 3. pp. 67-77.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2011) Культурне дозвілля як чинник духовного розвитку особистості Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць (11). pp. 63-66.

- Флегонтова, Н.М. (2011) Особливості підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу Вища освіта України . Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології", 3. pp. 216-225.

- Флегонтова, Н.М. (2011) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу Проблеми освіти: науковий збірник (68). pp. 145-152. ISSN 2078-1016

- Флегонтова, Н.М. (2011) Features communicative interaction between teachers and students in the process of organizing leisure Вища освіта України.Тем.вип.:Педагогіка вищої школи:методологія, теорія, технології, 3. pp. 216-225. ISSN 2078-1016

Філіпчук, Н.О. (2011) Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття) . "Зелена Буковина", м. Чернівці, Україна.

This list was generated on Fri May 24 14:22:41 2024 EEST.