Items where Division is "Innovative Educational Technologies Department" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | К | М | Н | О | Р
Number of items: 28.

А

Артеменко, І.Е. (2012) Methods of teaching economics: information and technological support Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. (Unpublished)

Г

- Годлевська, К.В. (2012) Multimedia technologies for the development of gifted children of primary school age Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems (31). pp. 87-90.

- Годлевська, К.В. (2012) Psychological and pedagogical aspects of using multimedia in the system of primary education Collected Works of Berdyansk State Pedagogical University (Teaching Science) (1). pp. 55-60.

- Гончарук, Т.О. (2012) Modern Information Technologies in the Professional Training of Future Teachers: The Psychological Aspect [Teaching Resource] (Unpublished)

К

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2012) Teacher axiology in the modernization of vocational teacher education Project Report. НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ, Україна.

Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2012) Culture teaching speech National Pedagogical University named after M. Drahomanova, м. Київ, Україна.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Basic orienteers of organization of post¬graduate pedagogical education in Ukraine. In: Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: матеріали міжнародного практичного семінару Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 26-34.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Aksiologichni aspects of sqcial adaptation of students of pedagogical university. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі. pp. 129-134.

- Калюжна, Т.Г. (2012) The socially-pedagogical views of S. Rusova Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (42). pp. 245-249.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Ціннісні пріоритети вчителя та освіти Педагогіка вищої та середньої школи (34). pp. 251-256.

- Калюжна, Т.Г. (2012) Basic orienteers of organization of post¬graduate pedagogical education in Ukraine. In: Сучасна післядипломна освіта:традиції та інновації Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 26-34.

- Красильник, Ю.С. (2012) Prospects of introduction of innovations in professional education Концептуальні засади компетентнісного підходу до навчального процесу в системі підвищення кваліфікації. pp. 32-37.

- Красильник, Ю.С. (2012) Psycho-pedagogical conditions of information technology to ensure the future of teacher training in terms of Magistracy [Teaching Resource] (Unpublished)

М

- Мільто, Л.О. (2012) Д.Д.Семенов про сутність педагогічної майстерності вчителя Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (36). pp. 306-310.

- Мільто, Л.О. (2012) Риторична майстерність як складова педагогічної майстерності: історичний аспект Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (37). pp. 168-171.

- Мільто, Л.О. (2012) Підготовка педагогічних кадрів в університетах дореволюційної Росії Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (38). pp. 330-335.

- Мільто, Л.О. (2012) Педагогічна майстерність і технологія як чинники ефективного розв'язання комунікативних задач Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (31). pp. 427-432.

- Мільто, Л.О. (2012) Роль педагогів-новаторів у розвитку педагогічної майстерності вчителя Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (25). pp. 85-92.

- Мільто, Л.О. (2012) Риторична майстерність в педагогічній спадщині М.Ф.Кошанського Педагогічна майстерність:теорія і технологія (36). pp. 90-93.

Н

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) Information society and the development of subdisciplines in pedagogical science Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 24-32. ISSN 2412-1142

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2012) The development of peapels capital — strategy of the task of proffetional education Педагогічна і психологічна науки в Україні, 4 (5). pp. 27-43.

О

- Огієнко, О.І. (2012) Reform of higher education in Germany in the 90-ies of XX – beginning of XXI century Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (5). pp. 252-259.

- Огієнко, О.І. (2012) Information technology support for training of future teachers Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 165-170.

- Огієнко, О.І. (2012) Tendencies and features of globalization and internationalization of higher education: the experience of the German-speaking countries Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (26). pp. 97-105.

- Огієнко, О.І. (2012) Андрагогічна компетентність педагога: традиції та інновації у зарубіжному досвіді In: Освіта впродовж життя: вимоги часу Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 194-198. ISBN 978-966-2748-21-6

- Огієнко, О.І. (2012) The development of multicultural education: the French experience Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 7 (40). pp. 245-252.

- Огієнко, О.І. and Лупіка, М.А. (2012) Challenge on adult education in globalization society In: Актуальні проблеми професійної орєнтації та професійного навчання населення Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, pp. 117-127. ISBN 978-617-649-017-3

Р

- Радченко, Ю.Л. (2012) Професійна майстерність у педагогічній діяльності О.Риндовської (Чернової) (1829-1905 pp.) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (37). pp. 171-174.

This list was generated on Mon Jun 14 22:58:03 2021 EEST.