Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Г | З | К | П | С | Ч | Я
Number of items: 56.

Є

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Methodological principles of targeted reforms in the management of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (3). pp. 15-26.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Distance education of qualified workers as a problem professional pedagogics Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1 (5). pp. 7-12.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Adaptive management of vocational education in modern conditions Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання, 1. pp. 43-48.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Evaluation of the content of e-books and their conditions of use in the educational process In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти , 1 . Р. А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 11-13.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Features of marketing management institution In: Маркетингова служба як інструмент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки, 01.09.2013, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Індикативне оцінювання готовності освітніх систем до введення профільного навчання Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (5). pp. 13-19. ISSN 2223-5752

А

- Айстраханов, Д.Д. (2013) Testing econometric approach to study the effectiveness of vocational education Theory and methods of vocational education, 3. pp. 1-12.

Б

- Болгаріна, В.С. (2013) Роль керівника в розвитку організаційної культури професійно-технічного навчального закладу In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу , 1 (3). Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 63-66.

- Болгаріна, В.С. (2013) VET management on the basis of cultural In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 203-206.

- Болгаріна, В.С. (2013) Theoretical aspects of organizational culture of VET schools Модернізація професійної освіти і навчання. Перспективи, проблеми, пошуки (4). pp. 35-43.

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Донченко, І.Л., Карп'юк, М.Д., Свистун, Валентина Іванівна and Циганок, Оксана Анатоліївна (2013) Комунікативна культура суб’єктів навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів . ПП Обдимко О.С., м.Дніпропетровськ, Україна.

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Свистун, Валентина Іванівна, Палькевич, Юлія Святославівна, Чернова, Тетяна Юріївна and Капран, С.Б. (2013) To help the head of the vocational school. E series of scientific-methodical collections (4). Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Г

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки На допомогу директорові професійно-технічного навчального закладу. Науково-методичний збірник , м. Київ, Україна, 4.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Сучасні підходи до управління професійно-технічним навчальним закладом: інноваційний потенціал In: І-66 Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу , 1 (3). Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 20-23.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) The democratization of governance vocational education: reality or illusion In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 178-181.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Vocational education management as a subject-subject interaction Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (5). pp. 5-12.

З

- Загіка, Олена Олегівна (2013) An innovative learning environment - the key of professional competence and competitiveness of leavers of professional technical educational institutions Професійна освіта: проблеми і перспективи (5). pp. 57-59.

К

- Капран, С.Б. (2013) Інноваційні методи управління керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу , 1 (3). Черкаський обласний НМЦ ПТО , м.Черкаси, Україна, pp. 25-26.

- Капран, С.Б. (2013) The problem of management In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) , 1 (1). Інститут професійно-техніної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 185-187.

- Кузьмінська, Л.Д. (2013) Teambuilding in the management of vocational and technical educational institution: innovative discourse In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу (23-24 жовтня 2013 р., м. Черкаси) . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 70-73.

- Кузьмінська, Л.Д. (2013) Educational marketing as a modern tool for the management of vocational education institution In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу (23-24 жовтня 2013 р., м.Черкаси) . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-53.

П

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Problems of economic development of vocational education and ways of their solving In: Social partnership as a tool to update the content of vocational education , 1 (1). Institute of Vocational Education, м. Кривий Ріг, Україна.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Development of economic competence of managers of VET In: Managing the development of vocational education in schasnyh condition: theory and practice, 20.12.2013, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Economic competence of leader as the factor of innovative management of the vocational educational institution In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу , 1 (3). Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 45-47.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Economic aspects of the management of the development of vocational education in Ukraine market conditions Research Bulletin of Institute of Vocational Education (6). pp. 46-48. ISSN 2223-5752

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Managing competitiveness of educational services of vocational education: methodological approaches to forecasting and planning Journal of Science Institute of Vocational Education of Ukraine, 1 (8). ISSN 2223-5752

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) The development of management systems of vocational education in the Ukraine Science magazine National Pedagogical University after MP Dragomanova, 5 (39). pp. 161-165.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Принципи відбору інформації або: перевірте факти і повідомлення Образовательные технологии, 2. pp. 90-95.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) the modern trends of modification in pedagogical technologies of adult education Витоки педагогічної майстерності. Серія, Педагогічні науки, 11. pp. 256-261. ISSN 2075-146X

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Vocational school leader's analytical activity training: innovative approach Наука і освіта: психологія і педагогіка , 3. pp. 124-128.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) E-Portfolio Application in Vocational School Leaders' Information and Analytical Competence Development Педагогическое образованик в России, 3. pp. 104-107. ISSN 2079-8717

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) The expert evaluation of information and analytical competence morphology and content of a vocational school leader Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 7 (50). pp. 123-126.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Pedagogical conditions for informational-analytical competence development of a VET school director Нова педагогічна думка, 1. pp. 94-98.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Implementation of vocational school leader research function Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (34). pp. 150-154.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Assessment results analysis of vocational school leader's achievement motivation Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (110). pp. 129-133. ISSN 1997-9266

Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273) (2013) Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритми ефективної діяльності . ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-966-331-498-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) the modern trends of modification in pedagogical technologies of adult education Витоки педагогічної майстерності (11). pp. 256-261.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Варіативність технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі: практичної конференції . Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтава, pp. 138-139.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Empiric research of vocational school leaders' information and analytical competence development Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 51-58. ISSN 2218-5186

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Система розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Звітної науково-практичної конференції . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, pp. 60-62.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Vocational school leaders' pedagogical reflection diagnostics Молодь і ринок , 11 (106). pp. 42-46. ISSN 2308-46-34

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Теория и практика развития информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений Project Report. Днепропетровск: ИМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Principles of information and analyticalcompetence development of vocational school leaders in the context of mediaeducation «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив. pp. 584-595.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2013) The development of the organizational culture of teaching staff in the agricultural profile In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р.) Том І . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 192-195.

- Проценко, Наталія (2013) Development of marketing managers of VET expertise in post-graduate education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 187-190.

С

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Pedagogical principles of management decentralization of vocational education Професійно-технічна освіта, 3 (60). pp. 15-19.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Функції керівника професійно-технічного навчального закладу, які сприяють розвитку організаційної культури In: Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу . Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна, pp. 64-65. ISBN 978-966-310-309-9

Свистун, Валентина Іванівна (2013) Керівнику професійно-технічного навчального закладу: законодавчі норми управління в тестових завданнях Керівнику професійно-технічного навчального закладу . Інститут професійно-технічної освіти, Ірпінь.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Трансформація управлінської компетентності керівників ПТНЗ в умовах ринкової економіки Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (39). pp. 182-187.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Спільна діяльність суб’єктів управління в системі соціального партнерства In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (1). Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 16-18.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Нормативно-правові аспекти регіонального управління професійно-технічною освітою In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-51.

Свистун, Валентина Іванівна and Палькевич, Юлія Святославівна (2013) To the Head of vocational and educational institutions: economical basics of management Керівнику професійно-технічного навчального закладу . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Ч

- Чернова, Тетяна Юріївна (2013) Functional competency director VET in terms of decentralization of VET In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 183-185.

Я

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methodological requirements of the competence approach to the professional training of the would-be specialists In: “Актуальні проблеми вищої професійної освіти України” (м. Київ, 21-22 березня 2013 р.) . Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 114-115.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Король, Василь Миколайович and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Management culture and competence of heads as a systematic psychological and pedagogical problem Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 4 (69). pp. 216-224.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Кришталь, Микола Андрійович and Король, Василь Миколайович (2013) Формування управлінської культури, компетентності та управлінського мислення майбутніх керівників як інтегральна мета їх управлінської підготовки In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: VІ всеукр. наук.-практ. конф. , 1 (6). Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницьцкий, Україна, pp. 26-28.

This list was generated on Tue May 21 11:12:18 2024 EEST.