Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Г | З | К | П | С | Ч | Я
Number of items: 56.

Є

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Methodological principles of targeted reforms in the management of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1 (3). pp. 15-26.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Distance education of qualified workers as a problem professional pedagogics Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1 (5). pp. 7-12.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Adaptive management of vocational education in modern conditions Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання, 1. pp. 43-48.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Evaluation of the content of e-books and their conditions of use in the educational process In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти Р. А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 11-13.

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Features of marketing management institution In: Маркетингова служба як інструмент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки, 01.09.2013, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Єльникова, Галина Василівна (2013) Індикативне оцінювання готовності освітніх систем до введення профільного навчання Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (5). pp. 13-19. ISSN 2223-5752

А

- Айстраханов, Д.Д. (2013) Testing econometric approach to study the effectiveness of vocational education Theory and methods of vocational education, 3. pp. 1-12.

Б

- Болгаріна, В.С. (2013) Роль керівника в розвитку організаційної культури професійно-технічного навчального закладу In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 63-66.

- Болгаріна, В.С. (2013) VET management on the basis of cultural In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 203-206.

- Болгаріна, В.С. (2013) Theoretical aspects of organizational culture of VET schools Модернізація професійної освіти і навчання. Перспективи, проблеми, пошуки (4). pp. 35-43.

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Донченко, І.Л., Карп'юк, М.Д., Свистун, Валентина Іванівна and Циганок, Оксана Анатоліївна (2013) Комунікативна культура суб’єктів навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів ПП Обдимко О.С., м.Дніпропетровськ, Україна.

Болгаріна, В.С., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Свистун, Валентина Іванівна, Палькевич, Юлія Святославівна, Чернова, Тетяна Юріївна and Капран, С.Б. (2013) To help the head of the vocational school. E series of scientific-methodical collections Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Г

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Концептуальні основи управління розвитком професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки На допомогу директорові професійно-технічного навчального закладу. Науково-методичний збірник , м. Київ, Україна, 4.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Сучасні підходи до управління професійно-технічним навчальним закладом: інноваційний потенціал In: І-66 Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 20-23.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) The democratization of governance vocational education: reality or illusion In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 178-181.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2013) Vocational education management as a subject-subject interaction Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (5). pp. 5-12.

З

- Загіка, Олена Олегівна (2013) An innovative learning environment - the key of professional competence and competitiveness of leavers of professional technical educational institutions Професійна освіта: проблеми і перспективи (5). pp. 57-59.

К

- Капран, С.Б. (2013) Інноваційні методи управління керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу Черкаський обласний НМЦ ПТО , м.Черкаси, Україна, pp. 25-26.

- Капран, С.Б. (2013) The problem of management In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) Інститут професійно-техніної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 185-187.

- Кузьмінська, Л.Д. (2013) Teambuilding in the management of vocational and technical educational institution: innovative discourse In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу (23-24 жовтня 2013 р., м. Черкаси) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 70-73.

- Кузьмінська, Л.Д. (2013) Educational marketing as a modern tool for the management of vocational education institution In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу (23-24 жовтня 2013 р., м.Черкаси) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 50-53.

П

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Problems of economic development of vocational education and ways of their solving In: Social partnership as a tool to update the content of vocational education Institute of Vocational Education, м. Кривий Ріг, Україна.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Development of economic competence of managers of VET In: Managing the development of vocational education in schasnyh condition: theory and practice, 20.12.2013, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Economic competence of leader as the factor of innovative management of the vocational educational institution In: Інноваційні методи управлінської діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали семінару-тренінгу Черкаський обласний НМЦ ПТО, м.Черкаси, Україна, pp. 45-47.

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Economic aspects of the management of the development of vocational education in Ukraine market conditions Research Bulletin of Institute of Vocational Education (6). pp. 46-48. ISSN 2223-5752

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) Managing competitiveness of educational services of vocational education: methodological approaches to forecasting and planning Journal of Science Institute of Vocational Education of Ukraine, 1 (8). ISSN 2223-5752

- Палькевич, Юлія Святославівна (2013) The development of management systems of vocational education in the Ukraine Science magazine National Pedagogical University after MP Dragomanova, 5 (39). pp. 161-165.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Принципи відбору інформації або: перевірте факти і повідомлення Образовательные технологии, 2. pp. 90-95.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) the modern trends of modification in pedagogical technologies of adult education Витоки педагогічної майстерності. Серія, Педагогічні науки, 11. pp. 256-261. ISSN 2075-146X

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Vocational school leader's analytical activity training: innovative approach Наука і освіта: психологія і педагогіка , 3. pp. 124-128.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) E-Portfolio Application in Vocational School Leaders' Information and Analytical Competence Development Педагогическое образованик в России, 3. pp. 104-107. ISSN 2079-8717

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) The expert evaluation of information and analytical competence morphology and content of a vocational school leader Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 7 (50). pp. 123-126.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Pedagogical conditions for informational-analytical competence development of a VET school director Нова педагогічна думка, 1. pp. 94-98.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Implementation of vocational school leader research function Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (34). pp. 150-154.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Assessment results analysis of vocational school leader's achievement motivation Вісник Вінницького політехнічного інституту, 5 (110). pp. 129-133. ISSN 1997-9266

Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273) (2013) Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: алгоритми ефективної діяльності ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-966-331-498-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) the modern trends of modification in pedagogical technologies of adult education Витоки педагогічної майстерності (11). pp. 256-261.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Варіативність технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі: практичної конференції Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полтава, pp. 138-139.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Empiric research of vocational school leaders' information and analytical competence development Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 51-58. ISSN 2218-5186

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Система розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Звітної науково-практичної конференції Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, pp. 60-62.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Vocational school leaders' pedagogical reflection diagnostics Молодь і ринок , 11 (106). pp. 42-46. ISSN 2308-46-34

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: монографія Project Report. Дніпропетровськ: ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2013) Principles of information and analyticalcompetence development of vocational school leaders in the context of mediaeducation «Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив. pp. 584-595.

- Поліщук, Тетяна Петрівна (2013) The development of the organizational culture of teaching staff in the agricultural profile In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р.) Том І ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 192-195.

- Проценко, Наталія (2013) Development of marketing managers of VET expertise in post-graduate education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.) ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 187-190.

С

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Pedagogical principles of management decentralization of vocational education Професійно-технічна освіта, 3 (60). pp. 15-19.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Функції керівника професійно-технічного навчального закладу, які сприяють розвитку організаційної культури In: Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна, pp. 64-65. ISBN 978-966-310-309-9

Свистун, Валентина Іванівна (2013) Керівнику професійно-технічного навчального закладу: законодавчі норми управління в тестових завданнях Керівнику професійно-технічного навчального закладу . Інститут професійно-технічної освіти, Ірпінь.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Трансформація управлінської компетентності керівників ПТНЗ в умовах ринкової економіки Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (39). pp. 182-187.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Спільна діяльність суб’єктів управління в системі соціального партнерства In: Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 16-18.

- Свистун, Валентина Іванівна (2013) Нормативно-правові аспекти регіонального управління професійно-технічною освітою In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-51.

Свистун, Валентина Іванівна and Палькевич, Юлія Святославівна (2013) To the Head of vocational and educational institutions: economical basics of management Керівнику професійно-технічного навчального закладу . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Ч

- Чернова, Тетяна Юріївна (2013) Functional competency director VET in terms of decentralization of VET In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 183-185.

Я

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methodological requirements of the competence approach to the professional training of the would-be specialists In: “Актуальні проблеми вищої професійної освіти України” (м. Київ, 21-22 березня 2013 р.) Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 114-115.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Король, Василь Миколайович and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Management culture and competence of heads as a systematic psychological and pedagogical problem Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 4 (69). pp. 216-224.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Кришталь, Микола Андрійович and Король, Василь Миколайович (2013) Формування управлінської культури, компетентності та управлінського мислення майбутніх керівників як інтегральна мета їх управлінської підготовки In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: VІ всеукр. наук.-практ. конф. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницьцкий, Україна, pp. 26-28.

This list was generated on Thu Jun 8 09:46:35 2023 EEST.