Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | Г | З | К | Л | Н | О | П | С | Ч | Щ
Number of items: 63.

Є

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Tools yznachennya efektyvnotsi control input profile education In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 12-16.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Modernization of vocational training in market conditions Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. пр. , 2 (3). pp. 16-24. ISSN 978-966-2553-03-1

- Єльникова, Галина Василівна (2012) ndicativ e evaluation aspects of preparedness for the introduction of Special Education Імідж сучасного педагога, 5 (124). pp. 27-31.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Теоретико-методологічні аспекти дослідження профільного навчання Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» (9). pp. 74-79.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) Деякі питання кваліметричного підходу і оцінювання електронних підручників In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2012 р.). , т. 1 (5). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-18.

Єльникова, Галина Василівна (2012) Theoretical and conceptual approaches to the management of vocational education . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 118-141.

- Єльникова, Галина Василівна (2012) The essential characteristic of monitoring as a tool for the development of vocational education In: Інститут інформаційних технологій та змісту освіти, 28 листопада 2012 року, м.Київ, Україна.

І

Ін-т проф-тех освіти, НАПНУ (2012) Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика тези доповідей науково-практичного семінару , 1 (2). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

А

- Айстраханов, Д.Д. (2012) Role of symultatyvnyh models in decentralized management of VET In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-18.

Б

- Болгаріна, В.С. (2012) Management of Cultural VET In: Decentralized management of vocational education (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 18-19.

- Болгаріна, В.С. (2012) Управління ПТНЗ: культурологічний аспект На допомогу директорові ПТНЗ (3).

- Болгаріна, В.С., Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Семенов, П.Б. and Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Interaction control subjects vocational education: theory and practice Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Г

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) anagement activities as head of VET technology and art In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 26-27.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) Гуманістична сутність суб'єкт-суб'єктної взаємодії In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 158-160.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) Управлінська діяльність керівника ПТНЗ як технологія і мистецтво In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика , - . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 26-27.

З

- Загіка, Олена Олегівна (2012) Renovation of the professional education content of qualified comercial working staff (on supply agent example) Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 25-29.

К

Капран, С.Б. (2012) Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик (1). ІПТО НАПН України, Київ.

- Капран, С.Б. (2012) Methodological Framework readiness of VET managers to implement activities upravilnskoyi In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 38-39.

- Кулик, Є.В. (2012) Current trends and issues management decentralization VET In: Decentralization upravilnnya vocational education: theory and practice (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 6-8.

Кулик, Є.В. (2012) Conceptual Foundations of decentralization of vocational education in today's job market . Педагогічна думка, м.Київ, Україна, pp. 55-88.

Л

- Лук'яненко, Г.І. (2012) Model of innovation management VET In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 56-59.

Лук'яненко, Г.І. (2012) Teaching principles of management of the vocational and technical educational institution in the region . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 279-301.

Н

Нікітчина, С.О. (2012) Organizational and pedagogical conditions of decentralization of vocational education . Наукова думка, м. Київ, Україна, pp. 187-242.

О

Онищук, Людмила Анатоліївна (2012) Theoretical foundations of vocational education . Наукова думка, м. Київ, Україна, pp. 8-54.

Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314) (2012) Conceptual approaches to the management of vocational schools in a decentralized management of vocational education . Наукова думка, м. Київ, Україа, pp. 243-249.

П

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Informative and Analytical Competence of Leaders of Vocational Training Establishments as Socially-pedagogical Problem Проблеми підготовки сучасного вчителя, 5. pp. 180-187.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Personality aspect of informational and analytical competence model development of a vocational educational establishment leader. Вища освіта України – Додаток 3 до № 1., Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання», 1. pp. 343-349.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) The structure of specialists’ information and analytical competency in the theory of Pedagogics: comparative analysis Нова педагогічна думка, 1. pp. 129-133.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) the Modern scientific approach towards of information and analytical competence development of vocational school leaders Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (255). pp. 43-55. ISSN 2227-2844

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Informational and analytical competence concept of vocational educational establishment leaders Професійно-технічна освіта, 3. pp. 34-36.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Systems approach to the development of informational and analytical competence of vocational educational establishment leaders Наукові праці: науково-методичний журнал (176). pp. 16-21. ISSN 1609-7742

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Model information and analytical competence manager In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 63-67.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Explication of the meaning "informational-analitical competence" Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи (3). pp. 70-79.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Педагогическое моделирование информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції . КПУ, Запоріжжя, pp. 225-226.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical aspects of informational and analytical activities of vocational educational establishment leaders Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 24-33. ISSN 978-966-2553-03-1

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Акмеологический подход к развитию информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений Теорія та методика електронного навчання (3). pp. 256-266.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Інваріантне моделювання як пріоритетний науковий підхід до вивчення інформаційно-аналітичної компетентності керівників ПТНЗ In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , Київ . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, pp. 110-112. ISBN 978-966-2553-09-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Компетентностный подход к развитию профессионализма руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Инновация, качество, образование и развитие . Министерство образования Азербайджанской республики, Баку, pp. 206-209.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Methodological bases of development of research and information competence of leaders of vocational educational establishments In: VIII Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» . Acta Universitatis Portika Euxinus, Днепропетровск, Варна, Болгария, pp. 302-305. ISBN 978-966-2637-14-4

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Analysis of conceptions of development of information and analytical competence of vocational educational establishments leaders Професійна освіта: проблеми і перспективи (3). pp. 21-26.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Модель інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, pp. 63-67.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Інваріантне моделювання педагогічних обєктів (на прикладі інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів) In: симпозиум, 5 травня 2012 р., м. Київ, Україна.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Системне моделювання розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі (4). ЧДУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, pp. 36-38. ISBN 2075-5449

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Development of informational and educational environment of vocational training in a region: the normative legal field Теорія та методика управління освітою , 3.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Самообразование руководителей профессионально-технических учебных заведений и условия его активизации In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: материалы I-ой Международной научно-практической конференции . ГУЗ «МВПУ ПИТ», Дніпропетровськ, pp. 173-176.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Особенности управления самообразовательной деятельностью руководителей профессионально-технических учебных заведений в условиях развития киберпространства In: Кіберагресія: психолого-педагогічні та кібернетичні проблеми безпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. . ЛНУ ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ, Україна, pp. 81-91. ISBN 978-966-617-300-6

Петренко, Лариса Михайлівна (2012) Theoretical and methodological principles of decentralization of vocational schools . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 250-278.

С

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Децентралізація управління освітою: переваги і недоліки Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України , 2 (65). pp. 104-109.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Decentralized management: advantages and disadvantages In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою (1). ІПТО НАПН України, Київ, pp. 8-10.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Системний підхід до управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації In: Проектирование образовательного пространства - современные ориентиры . ГУЗ "МВПУ ПИТ", м. Днепропетровск, Україна, pp. 28-30.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) функціональний аналіз управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб.наук.праць: в 5 т. - Т.4 : Професійна освіта і освіта дорослих. pp. 189-200. ISSN 978-966-644-212-6

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Управлінська компетентність керівників ПТНЗ в умовах децентралізації управління професійно-технічної освіти In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (1). Інститут професійно-технічної освіти, м.Київ, Україна, pp. 23-25.

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Керівнику професійно-технічного навчального закладу: правові норми управління в тестових завданнях На допомогу керівнику ПТНЗ (3).

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Принципи управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації Нові технології навчання, 2 (73). pp. 168-174.

Свистун, Валентина Іванівна (2012) Methodological bases decentralization of vocational education . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 89-117.

- Свистун, Валентина Іванівна, Айстраханов, Д.Д., Єльникова, Галина Василівна, Онищук, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0002-7854-9314), Петренко, Лариса Михайлівна, Щербак, Ольга Іванівна, Кулик, Є.В., Лук'яненко, Г.І. and Нікітчина, С.О. (2012) Decentralization of vocational education management Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

Свистун, Валентина Іванівна, Болгаріна, В.С., Чернова, Тетяна Юріївна, Капран, С.Б., Айстраханов, Д.Д. and Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2012) To help the head of the vocational school (3). Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

- Свистун, Валентина Іванівна and Гойчук, О.І. (2012) The formation of management skills in future specialists of agricultural sector Нові технології навчання (71). pp. 218-225.

Ч

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Development of professional competence leader VET In: Децентралізація управілння професійно-технічною освітою: теорія і практика (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 83-86.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Моделювання професійної компетентності директора професійно-технічного навчального закладу In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , 1 . НАПНУ, м.Київ, Україна, pp. 163-167.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Розвиток професійної компетентності керівника ПТНЗ In: Децентралізація управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: тези доповідей науково-практичного семінару (м. Київ, 17 травня 2012 р.) , 1 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 89-92.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2012) Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи у професійно-технічному навчальному закладі Dissertation candidate2 thesis, Інститут професійно-технічної освіти.

Щ

Щербак, Ольга Іванівна (2012) Conceptual approaches to the allocation of powers of Education at the national and regional level . Наукова думка, м.Київ, Україна, pp. 142-186.

This list was generated on Wed May 29 16:01:16 2024 EEST.