Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 14.

- Болгаріна, В.С. (2009) Культурологічний аспект підготовки педагога In: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференція (9-10 квітня 2009 р.) . Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, pp. 381-384.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2009) Зміст освіти як похідна від потреб ринку праці In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання.: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. . Компанія СМІТ, pp. 49-52.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2009) Механізми взаємодії суб'єктів управління професійно-технічною освітою в умовах децентралізації Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи. pp. 384-386.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна and Семенов, П.Б. (2009) Комунікативна компетентність суб'єктів управління в умовах соціального партнерства Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції: матеріали міжнарод. круглого столу, м.Дніпропетровськ, Україна. pp. 50-54.

- Загіка, Олена Олегівна (2009) The practice of using innovative technologies of studying, in educational process of High Professional School Педагогічний дискурс (5). pp. 88-93.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Influence indicators of VET organising in Ukraine in the globalisation framework Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник, 2. pp. 118-123.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Модернізація управління професійною освітою у зарубіжних країнах: порівняльний аналіз Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». pp. 30-35.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Essence of concept "Decentralization of management" is in home and foreign literature Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (9-10 квітня 2009 р.) . pp. 405-407.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Управління професійною освітою в регіоні: системний підхід In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2009 р.) . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, pp. 28-30. ISBN 978-966-2028-36-2

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Управление профессиональным образованием в зарубежных странах в условиях децентрализации Интеграция традиционных и инновационных процессов в современной системе образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (16-17 марта 2009 г.). . pp. 67-62.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Соціально-педагогічні проблеми управління професійною освітою In: Третьи международные Батышевские научные чтения, посвященные 220-летию г. Николаева, 9¬11 сентября 2009 года: Сборник научных трудов . ООО «Фирма «Млион», м. Николаїв, Україна, pp. 157-161.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2009) Принцип научности в отборе учебного материала по материаловедению Професійне навчання на виробництві: збірник наукових праць, 3. pp. 61-73. ISSN 978-966-675-594-3

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2009) Концептуальні засади розвитку професійно-технічної (професійної) освіти Професійно-технічна освіта, 3. pp. 30-31.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2009) Технологія самоосвіти заступника директора з навчально-виробничої роботи ПТНЗ Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. (3). pp. 179-184.

This list was generated on Fri Jun 14 19:06:09 2024 EEST.