Items where Division is "Laboratory of vocational training in production" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Л | М | Р | С
Number of items: 25.

А

Аніщенко, В.М., Герганов, Л.Д., Байдулін, В.Б., Михайличенко, А.М., Михнюк, М.І., Мілохіна, М.О., Радкевич, В.О. and Свистун, Валентина Іванівна (2012) Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

Б

- Байдулін, В.Б. (2012) Енергоефективність та енергозбереження в професійному навчанні кваліфікованих робітників Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки, перспективи: зб. наук. пр (2). pp. 95-101. ISSN 978-966-2553-03-1

В

- Ворначев, А.О. (2012) Професійне навчання безробітних у Великобританії: програми і фінансування In: Тезисы докладов І-ой Международной научно-практической конференции «Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры» ГУЗ «МВПУ ПИТ», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 58-59.

- Ворначев, А.О. (2012) The role of occupational standards in constructive mechanisms of interaction of work and education spheres in Great Britain. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 176-181. ISSN 978-966-2553-03-1

Л

Лузан, П.Г., Кравець, Ю.І. and Пятничук, Т.В. (2012) Formation of the content of vocational training skilled workers of integrated professions: handbook Інститут професійно-технічної освіти НАПН УКраїни, м. Київ, Україна.

М

- Михайличенко, А.М. (2012) Lesson of practical traning in the energy efficiency with using of the projects method Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 30-33.

- Мілохіна, М.О. (2012) Структурний аналіз професійної компетентності майбутніх операторів комп’ютерного набору Професійно-технічна освіта, 4 (57). pp. 37-39.

- Мілохіна, М.О. (2012) Професійна компетентність операторів комп’ютерного набору: сутність поняття та компоненти In: Освіта впродовж життя: вимоги часу Педагогічні науки, 1 (4). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 188-191. ISBN 978-966-2748-21-6

- Мілохіна, М.О. (2012) Formation of professional competence as prospect for effective vocational training of a computer set operators The Theory and Methods of Educational Management, 1 (8). ISSN 2310-2411

- Мілохіна, М.О. (2012) Компетентнісний підхід до професійної підготовки операторів комп'ютерного набору In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 123-126. ISBN 978-966-2553-09-3

Р

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти Професійно-технічна освіта, 3 (56). pp. 8-10.

- Радкевич, В.О. (2012) Сучасні фактори професійного розвитку персоналу підприємств професійна освіта: проблеми і перспективи, 3 (3). pp. 26-31.

- Радкевич, В.О. (2012) Обеспечение качества профессионально-технического образования In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры ГУЗ «МВПУ ПИТ», г. Днепропетровск, Украина, pp. 15-18.

- Радкевич, В.О. (2012) Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН україни. Професійна педагогіка, 3 (3). pp. 5-10.

- Радкевич, В.О. (2012) Профессиональное обучение персонала предприятий в условиях развития инновационной системы Украины In: Труды IV международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батишева ФГНУ ИТИП РАО, г. Москва, Россия, pp. 164-171.

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і навчання In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної наук.-практ. конф. за 2011 рік Інститут проф.-техн. освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 9-15.

- Радкевич, В.О. (2012) Компетентнісний підхід до професійного навчання персоналу підприємств Професійна освіта: педагогіка і психологія, XIV (XIV). pp. 277-287.

- Радкевич, В.О. (2012) Економічна ефективність професійної підготовки кваліфікованих робітників: проблеми, пошуки, перспективи Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць, 4. pp. 19-27.

Радкевич, В.О. (2012) Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві "Педагогічна думка", м. Київ, Україна.

- Радкевич, В.О. (2012) Рrofessional competence – professional component of culture Педагогічна і психологічна науки в Україні, 4. pp. 63-73. ISSN 978-966-644-212-6

- Радкевич, В.О. (2012) Problem efektivnosti in professional education Aktywność edukacyjna – aktywność w zawodzie. pp. 122-126. ISSN 978-83-61601-65-4

С

- Свистун, Валентина Іванівна (2012) Педагогічні умови професійного навчання персоналу на виробництві Професійна освіта: проблеми і перспективи (3). pp. 31-36.

- Селецький, А.В. (2012) Профессиональное обучение на производстве Новий колегіум, 1 (66). pp. 30-32. ISSN 1562-529Х

- Селецький, А.В. (2012) Чинники генезису нижчої професійної освіти в Україні (друга половина 20-х – перша половина 30-х рр. XX ст.) Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (2). pp. 202-216. ISSN 978-966-2553-03-1

- Селецький, А.В. (2012) Професійна підготовка робітничих кадрів в Україні (1920–1959 рр.) : монографія Project Report. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

This list was generated on Thu Jun 1 19:16:38 2023 EEST.