Items where Division is "Laboratory of vocational training in production" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: М | Р | С
Number of items: 26.

М

- Мілохіна, М.О. (2010) Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів ПТНЗ на основі курсу "Основи інформатики" In: Нові комп'ютерні технології Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна, pp. 69-70.

- Мілохіна, М.О. (2010) Аспекти співпраці педагога та комп'ютера в навчально-виховному процесі In: Комп'ютери у навчальному процесі Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань, Україна, pp. 46-48.

- Мілохіна, М.О. (2010) Інформаційне забезпечення освітнього процесу у професійно-технічних навчальних закладах In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 107-109.

Р

- Радкевич, В.О. (2010) Theoretical and methodical principles of professional studies in professional technical establishments of artistic type Other thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

- Радкевич, В.О. (2010) Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю Project Report. УкрІНТЕІ, м. Київ, Україна.

- Радкевич, В.О. (2010) Humanizing of continuous professionally-artistic education Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз, 2 (1). pp. 148-155.

- Радкевич, В.О. (2010) Дидактичні підходи до відбору і структурування змісту професійно-технічної освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (1). pp. 71-77.

- Радкевич, В.О. (2010) Енергоефективність у професійній підготовці майбутніх фахівців будівельного профілю In: Новітні комп’ютерні технології Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Сімфероліль, pp. 58-61.

- Радкевич, В.О. (2010) The methodological culture development of teachers in professional technical establishments Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1 (1). pp. 133-138.

- Радкевич, В.О. (2010) Научное сопровождение развития профессионально-технического образования Украины In: Труды четвертых международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батишева Издательство ЭГВЕС, г. Москва, Россия, pp. 175-181.

- Радкевич, В.О. (2010) Національна рамка кваліфікацій в системі професійної освіти і навчання професійно-технічна освіта, 2 (2). pp. 9-11.

- Радкевич, В.О. (2010) Педагогічні умови професійного навчання учнів ПТНЗ художнього профілю на засадах народного мистецтва In: Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід Полтавський літератор, м. Полтава, Україна, pp. 29-34.

- Радкевич, В.О. (2010) Scientific ideas by academician S.Ya. Batishev in studies of professional pedagogy професійно-технічна освіта, 4 (4). pp. 20-23.

- Радкевич, В.О. (2010) Мета і зміст професійної освіти і навчання: концептуальні засади In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, м. Київ, pp. 8-12.

- Радкевич, В.О. (2010) Modern approaches to preparation of the teacher in professional-art school Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Проблеми трудової та професійної підготовки, 13 (13). pp. 110-121.

- Радкевич, В.О. (2010) Компетентнісна основа державних стандартів професійно-технічної освіти In: Компетентнісна основа державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління: проблеми та перспективи Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, м. Київ, pp. 3-6.

- Радкевич, В.О. (2010) Формування особистості майбутнього фахівця художнього профілю на основі духовно-моральних цінностей Нові технології навчання, 1 (6). p. 4.

- Радкевич, В.О. (2010) Розвиток енергоефективної компетенції виробничого персоналу підприємств Професійна освіта: педагогіка і психологія (ХІІ). pp. 243-251.

Радкевич, В.О. (2010) Scientific-methodical bases of research of the Institute of Vocational Education NAPS Ukraine Педагог професійної школи, 2 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

Радкевич, В.О. (2010) Didactic principles of improving the quality of educational process in professional art schools ХНУ, м.Хмельницький, Україна.

- Радкевич, В.О. (2010) Implementation of energy efficiency in training future professionals Нові технології навчання : наук.-метод. зб, 64. pp. 37-43.

- Радкевич, В.О. and Скульська, В.Є. (2010) The national system of qualifications in vocational education and training Професійно-технічна освіта, 1 (1). pp. 14-17.

С

- Селецький, А.В. (2010) To the history of establishment and develo pment of labour training systems in Ukraine. State manpower resources Проблеми інженерно-педагогічної освіти. (28-29). pp. 83-88. ISSN 2074-8922

- Селецький, А.В. (2010) Теоретико-методологические проблемы генезиса систем подготовки рабочих кадров в Украине Новий колегіум, 3 (58). pp. 3-7. ISSN 1562-529Х

- Селецький, А.В. (2010) Державні трудові резерви: ретроспективний погляд Професійно-технічна освіта ( 3). pp. 24-27.

- Селецький, А.В. (2010) К истории развития систем рабочей подготовки в Украине Теоретичні і прикладні проблеми психології, 1 (24). pp. 42-48. ISSN 2219-2654

This list was generated on Thu Jun 1 12:34:40 2023 EEST.