Items where Division is "The Laboratory of Profile Studies and Vocational Consultation" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: П
Number of items: 14.

П

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Key competence of the high school students: organization of a healthy lifestyle Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3 К (123). pp. 315-319. ISSN 2311- 2220

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) A healthy lifestyle high school students in the context of key competences formation In: Національна ідентичність як проблема науки й освіти: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2020 р.) Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 233-236.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Competence High school students on key features: organization of healthy lifestyles In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 127-130. ISBN 978-966-644-532-5

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The essence of organization of healthy lifestyles High school students In: Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кременчук,13 березня 2020р. Методичний кабінет, м. Кременчук, Україна, pp. 188-192.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Life of high school and university students: a healthy lifestyle In: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VIIІ: dialog w rozwoju nauk i edukacji Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Київ, Україна – м. Херсон, Україна, pp. 169-171. ISBN 978-617-7235-50-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Educational potential of the general education system: health-preserving competence of high school students In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. Авторитет, м. Київ, Україна - м. Біла Церква, Україна, pp. 264-266. ISBN 978-966-97763-9-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The implementation of competence approach: Healthy Lifestyle High school students In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (28 – 29 травня 2020 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 152-154. ISBN 978-966-644-328-8

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Modernization of the educational environment: a healthy lifestyle high school students In: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського Візаві, м. Умань, Україна, pp. 67-70.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Theoretical foundations and essence of social and professional development high school students In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. учасн. Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 99-102.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) The role and place of the teacher in social and labor development of senior In: Всеукраїнська науково-практична конференція: "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи" (10 червня 2020 року) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 101-103.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Pedagogical principles of formation of key competencies of high school students In: Проблеми професійного розвитку вчителя в контексті оновлених освітніх стандартів: матеріали міжнар. науко.–практ. Інтернет конференції, присвяч. 80–річчю заснування Державного вищого навч. закладу «Донбаський державний педагогічний університет» та 50–річч ДДПУ, м. Слов’янськ, Україна, p. 3.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Theoretical and practical principles of social and professional development of students in the conditions of specialized training Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 24. pp. 89-103.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Educational process of high school students and students: psychological and pedagogical direction of competent approach In: Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Акцент ПП, м. Дніпро, Україна, pp. 22-24.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2020) Formation of key competencies of high school students: psychological and pedagogical principles In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2020 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 213-214.

This list was generated on Sat Jun 19 13:04:33 2021 EEST.