Items where Division is "P. Chamata department of personality psychology" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | С | Ч
Number of items: 12.

C

- Chaika, G.V. (2021) An individual’s psychological autonomy and warm relations with others and their influence on the feeling of happiness In: Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.) . СПОЛОМ, м. Львів, Україна, pp. 66-68. ISBN 978-966-919-697-2

С

- Сердюк, Л.З. (orcid.org/0000-0001-8301-4034), Данилюк, Іван Васильович (orcid.org/0000-0002-6522-5994), Турбан, Вікторія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-0816-1269), Пенькова, О.І. (orcid.org/0000-0002-9773-9746), Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X), Дригус, Марія Трохимівна (orcid.org/0000-0003-0648-0183), Каплуненко, Ярина Юріївна (orcid.org/0000-0001-7369-8495), Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314), Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) and Яворська-Вєтрова, Ірина Вікторівна (orcid.org/0000-0002-6509-930X) (2021) Self-Determination of psychological Well-being of the Individual Project Report. Вікторія Кундельська, м. Київ, Україна - м. Львів, Україна.

- Сердюк, Л.З. (orcid.org/0000-0001-8301-4034), Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) and Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2021) Psychological technologies of promoting the psychological well-being of the individual [Teaching Resource]

Ч

- Чайка, Г.В. (2021) An individual’s relatedness to other people and factors affecting it Psychological Journal, 4 (7(48)). pp. 9-17. ISSN 2414-0023

- Чайка, Г.В. (2021) Development of autonomy and relatedness to others in a growing personality In: Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18–19 червня 2021 р., м. Одеса) . ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 40-43.

- Чайка, Г.В. (2021) Translation into the ukrainian language the autonomy–connectedness scale Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Психологія, 2. pp. 31-35. ISSN 2709-3093

- Чайка, Г.В. (2021) Characteristics of personal autonomy In: Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 червня 2021 року) . ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 11-13.

- Чайка, Г.В. (2021) Autonomy and positive relationships with others: the relation In: Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки: Матер. міжнар. наук.-практичної конференції, м. Запоріжжя (13-14 серпня 2021 р.) . Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна, pp. 13-16. ISBN 978-966-992-594-7

- Чайка, Г.В. (orcid.org/0000-0001-7799-1314) (2021) Factors supporting positive relations with other people and preventing excessive dependence on them Науковий вiсник Херсонського державного унiверситету. Серія Психологічні науки, 4. pp. 70-76. ISSN 2312-3260

- Чайка, Г.В. (2021) Factors influencing psychological autonomy (according to the results of regression analysis) In: Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості (PLSWTNP): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю . ТОВ "Про формат", м. Київ, Україна, pp. 121-124.

- Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2021) Psychological foundations of the hardiness of the individual Project Report. Талком, м. Київ, Україна.

- Чиханцова, О.А. (orcid.org/0000-0002-2661-3265) (2021) Quality of life and life satisfaction of people with disabilities In: XIII International Scientific and Practical Conference "Current problems of personality psychology and interpersonal relationships" (April 23, 2021) . Ковальчук О.В., м. Камʼянець-Подільський, Україна, pp. 66-69.

This list was generated on Fri May 24 18:47:59 2024 EEST.