Items where Division is "P. Chamata department of personality psychology" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | М | П | Я
Number of items: 10.

Б

- Балл, Георгій Олексійович, Дригус, Марія Трохимівна, Мусіяка, Наталія Іванівна, Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852) and Яковенко, Л.П. (2013) Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі Project Report. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН Україна, м.Кіровоград, Україна.

- Боришевський, Мирослав Йосипович, Пенькова, О.І., Володарська, Наталія Дмитрівна (orcid.org/0000-0003-1223-718X), Яблонська, Тетяна Миколаївна, Шевченко, Олена Василівна, Антоненко, Вячеслав Володимирович and Пилипенко, Любов Іванівна (2013) Виховання духовності особистості Імекс-ЛТД, м. Кіровоград, Україна.

В

- Володарська, Наталія Дмитрівна (2013) До проблеми світоглядного самовизначення сучасної молоді Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка , 3. pp. 84-95.

Д

- Дригус, Марія Трохимівна (2013) To the problem of psychological mehanisms of child personality effectiveness standivg (retrospective aspect) Актуальні проблеми психології, 12 (17). pp. 76-82. ISSN 2072-4772

- Дригус, Марія Трохимівна (2013) Tо the problem of teacher’s personality effectiveness (retrospective aspect) Актуальні проблеми психології, 12 (16). pp. 121-128. ISSN 2072-4772

М

- Мусіяка, Наталія Іванівна (2013) До проблеми оцінкових ставлень у вітчизняній психологічній думці Актуальні проблеми психології, 12 (17). pp. 233-241. ISSN 2072-4772

П

- Петренко, Ірина Володимірівна (orcid.org/0000-0002-5900-0852) (2013) Вивчення особливостей самоконтролю у школярів з різним рівнем навчальної успішності Проблеми освіти : Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України , 2 (74). pp. 199-206.

Я

- Яблонська, Тетяна Миколаївна (2013) Особенности идентичности «благополучных» и «проблемных» подростков и старшеклассников Вестник Пермского университета. Серия «Филосифия. Психология. Социология», 3 (15). pp. 123-132.

- Яблонська, Тетяна Миколаївна (2013) Family Factors of Person’s Identity Development during Adolescence and Early Adulthood Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2 (3). pp. 30-40. ISSN 2029-7424

- Яворська-Вєтрова, Ірина Вікторівна (2013) Експериментальне вивчення модальності уявлень про самих себе молодших школярів з різними навчальними досягненнями як показника становлення їх особистісної ефективності Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 15, част. 2 (15). pp. 232-241.

This list was generated on Sat May 25 08:38:42 2024 EEST.